Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Хавсаргын тогтолцоо

No description
by

Ariunbold Oyunerdene

on 29 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Хавсаргын тогтолцоо

Бүтэц, биологийн идэвх,дархан төрх шинжээрээ бусад уургуудаас ялгаатай,захын цусны уургийн бэтта глобулинд хамаарагдах бүлэг уургийг Хавсаргын тогтолцоо гэнэ хэлнэ.
Хавсарга нь зөвхөн халдвар үүсгэгчийн нөлөөгөөр идэвхжихгүй
үхсэн
хөгширсөн
апаптозд орсон эд эс нь мөн идэвхжүүлдэг.
хавсаргын тогтолцооны үндсэн үүрэг
Хавсаргын тогтолцоо
Хавсаргын уургууд нь хэвийн үед идэвхгүй хэлбэртэй байх боловч өдөөгчийн нөлөөгөөр дараалан идэвхждэг.

Хавсарга нь үндсэн 3 замаар идэвхжинэ
3.Сонгомол

2.Лектины
нянг хучих
Энэ нь залгиур эсийг идэвхжүүлдэг.Залгиур эсийн гадаргууд хавсаргын молекултай(Сb3) холбогдох рецептор(CR) илрэх бөгөөд опсониноор хучигдсан биетийг залгиж идэвхжихэд оролцдог.
Хемотаксис
нейтрофил, макрофагийн гадаргууд хавсарга идэвхжихэд үүссэн жижиг бүрдлийг (С3а) таних рецептор(CR) байх ба С3а-ийн нөлөөгөөр үрэвслийн голомт руу нүүн шилжих хөдөлгөөн нь идэвхждэг.
Бай эсийг хайлуулах(цитолиз)
хавсаргын төгсгөлийн уургуудийн идэвхжлийн дүнд мембран довтлогч (MAC) бүрдэл үүсч грам сөрөг нян, вирусын бүрхүүлийн дилипидийн давхаргыг нэвт гарсан хоолой үүсгэнэ. Энэ хоолойгоор ион чөлөөтэй нэвтрэх учир эс осмос даралтын зөрүүгээр хайлдаг.
1.Aльтернатив
Хавсарга идэвхижих сонгомол зам
Өвөрмөц ба өвөрмөц бус дархлаанд орлцдог эффектор механизм юм.
өвөрмөц бус хамгаалах урвалд орохдоо
Өвөрмөц бус дархлааны урвалд орохдоо:
Байгалийн эсрэг бие (Ig M) болон С- урвалж уургийн нөлөөгөөр идэвхжинэ.
Зарим эмгэг
төрөгчийн гадаргуугийн бүтэц нь эсрэг биеийн оролцоогүй шууд
С1q
-тэй холбогдон хавсаргыг идэвхжүүлнэ.
Өвөрмөц дархлааны эффектор механизм:
Антегентэй нэгдсэн эсрэг биеийн
Fc
төгсгөлтэй
С1
уураг холбогдсоноор сонгомол замын идэвжил эхлэхэд дараах нөхцөл бүрдэнэ.

С1-нь IgM -ийн СН3,IgG-ийн CH2 хэрчимтэй холбогдсон байх.
С1-нь нэгэн зэрэг 2оос дээш Fc төгсгөлтэй хам холбогдсон нөхцөлд түүний молекулын орон зайн бүтэц өөрчлөгдөн фертентийн идэвхтэй болдог.
Хавсарга-эсрэг биеийн бүрдэл буюу уусамтгай биш эсрэг бие идэвхжүүлдэг.
Хавсарга идэвхижих сонгомол замын уургууд
C1 (C1q,r,s): 750kD хавсаргын сонгомол замын идэвхжлийг эхлүүлнэ.С1q 460kD 3 хос гексамер гинж Антиген, апоптозоз өртсөн эс, катионт гадаргуутай холбогдсон эсрэг биеийн Fc . . төгсгөлтэй нэгдэнэ

С1r 85kD димер С1 задлах идэвхитэй протеза
С4 ,С2-ийг задалдаг

Эсрэгбиетэй холбогдсон нян ба эсийн гадаргуутай C4b ковалент холбоогоор нэгдэх ба идэвхжсэн C4b нь C2-той нэгдэж C1s-ийн үйлчлэлээр задарна. C4a үрэвслийг өдөөнө (anaphylatoxin)
С1s 85kD димер

С4 210kD тример
C2 102 kD мономер
С2а серин протеаза ба С3,С5 конвертазын идэвхтэй энзим
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript