Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

“Сургуулийн өмнөх боловсролын Сургалтын цөм хөтөлбөр”-ийг ту

No description
by

Chinbat Tuwaansuren

on 3 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of “Сургуулийн өмнөх боловсролын Сургалтын цөм хөтөлбөр”-ийг ту

Оролцоог хангах
Адил тэгш оролцоотой байх
Цэцэрлэг, багш нарын бие даасан байдал, бүтээлч үйлд тулгуурлах
Багш эцэг эх, олон нийтийн оролцоог хангах
Ажлын гарааг нэг цэгээс эхлэх, нэгдсэн нэг ойлголттой байх
Монгол улсын Засгийн газраас баталсан “Зөв Монгол хүүхэд” хөтөлбөр, “Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын чанарын шинэчлэл” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр”-ийг турших, хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлын явц, үр дүнг танилцуулах, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын зорилтыг тодорхойлох, гарч буй шинэ санаа, ажлын ахиц хөгжлийг суртачлан туршлага солилцоход оршино.
Зорилт:
“Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр”-ийг дүүргийн хэмжээнд турших, хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлын явцыг танилцуулах
“Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр”-ийг турших явцад гарч буй ахиц, ололт амжилт, туршлага
“Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх цаашдын зорилтыг тодорхойлох
Ажлын чиглэл, зөвлөмж боловсруулах
Агуулга
БСШУЯ, ДҮҮРГИЙН ТҮШИЦ ЦЭЦЭРЛЭГҮҮД
“СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙГ ДҮҮРГИЙН ХЭМЖЭЭНД ТУРШИХ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
“Сургуулийн өмнөх боловсролын Сургалтын цөм хөтөлбөр”-ийг туршин хэрэгжүүлж буй ажлын явц, үр дүн, цаашдын зорилт
СӨБ хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Энхтуяа
Зорилго:
“Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр”-ийг дүүргийн хэмжээнд турших ажил
... Үзэл бодол таарахгүй байх нь эерэг үзэгдэл гарахын шинж. Хоёр хүн бүх зүйлд санал нэгтэй байвал нэг нь огт хэрэггүй болно гэсэн мэргэн үг байдаг.
Сургалтын цөм хөтөлбөрийн сургалтанд 657 багш удирдах ажилтан хамрагдсан
Боловсролын хэлтсийн даргын 2015-02-10-ны 04 тоот тушаалаар дүүргийн хэмжээнд турших 11 цэцэрлэгийг сонгож, зөвлөн туслах багийг 30 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан.
Зарчим
Хүний нөөцийг чадавхижуулах ажлууд 8 төрлийн 21 удаагийн үйл ажиллагааг зохион байгуулсан.

“Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр”-ийг турших явц
Туршилтын хугацаанд:

Зөвлөн туслах баг хөтөлбөрт тусгасан сэдвийн хүрээнд 5 удаагийн хэлэлцүүлэг хийж, 35 багшийн үйл ажиллагаанд зөвлөгөө өгсөн.
Нийт 45 цэцэрлэгийн сургалтын хөтөлбөртэй танилцаж санал солилцох, хүүхдийн хөгжлийг ажиглах, тэмдэглэл хөтлөх, хувийн хавтас бүрдүүлсэн байдал зэрэгтэй танилцаж тус бүрд судалгаа хийж ажиллаа.
Цэцэрлэг бүр, багш бүрт хүрч ажиллахыг эрмэлзсэн.
“Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр”-ийг турших явц
Ахмад багш нарын зөвлөгөө
“Шинэ санаа” цуглуулах аян
“Нэг санаа нэг асуудал” аян
Туршлага судлах ажлууд /61, 22, 32, 82, 129, 122, 115-р цэцэрлэгийг түшиглэн эрхлэгч, арга зүйч, багш, туслах багшийн үзүүлэх ажил/
“Эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх” МБЭЭХолбоотой хамтран эцэг эх, багш, удирдах ажилтаны зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан.
Сайн туршлагын сан бүрдүүлэх
Гадаад харилцааг өргөжүүлэх /ӨМӨЗО, БНСУ, Япон, Камбожын вант улс/
“Хөрөнгө оруулалт- багш сурагч, эцэг эхийн оролцоог дэмжих жил”-ийн зорилтын хүрээнд 21 сургууль, 29 цэцэрлэгийн удирдлага, нийгмийн ажилтан, эцэг эхийн зөвлөлийн оролцоотойгоор “Монголын багш, эцэг эхийн холбоо”-той хамтран хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, сургууль цэцэрлэгийн эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, санал санаачилгыг өрнүүлэх хамтран ажиллах зорилго чиглэлээ тодорхойлон 147, 122, 129, 59, 136, 191, 45, 22, 61, 50, 115, 52, 82, 200, 32, -р цэцэрлэгийн 3000 гаруй эцэг эхтэй уулзалт хэлэлцүүлэг явуулж санал солилцож цаашдын хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн ажиллаж байна. Эцэг эхэд “Харилцааны эерэг арга” сургалтыг зохион байгуулж 250 орчим эцэг эх хамрагдлаа.
Сайн туршлагын санд бүртгэгдсэн сайн хичээл, үйл ажиллагаа

“Хичээлийн төлөвлөлт - Хүүхдийн хөгжил“ сэдэвт илтгэлийн уралдаанд 19 цэцэрлэгийн 21 илтгэл оролцсон
Сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх, сайжруулахад зөвлөгөө өгч хамтран ажиллах ажиллагааг 9 цэцэрлэгт 11 удаа зохион байгуулж 95 цэцэрлэгийн 421 багш хамрагдсан байна.
Үр дүн
Сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангахад тодорхой үр дүнд хүрсэн
Хүний нөөцийн хувд:
Хүн бүрийн хандлагад өөрчлөлт ахиц гарч байна
Багийн зохион байгуулалтаар ажиллаж хэвшсэн
“Тоглоом нь хүүхдийн үндсэн үйл ажиллагаа мөн” гэдэг ойлголттой нэгдэж чадсан.
Гадаад, дотоод хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлсэн. Багш эцэг эх олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлсэн. Дараах үйл ажиллагаагаар энэхүү ахиц, үр дүнг тодорхой харж болно.
“Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх АЖЛЫН цаашдын зорилт
Ажлын чиглэл гаргах /Шинэ санаа/
Зөвлөмж боловсруулах
Үр дүнг тооцох
Их идлээ гээд эрүүл явдаггүй. Харин зайлшгүй чухал хэрэгцээтэйг шилж хооллоод эрүүл байж чадна. Үүнтэй нэгэн адил үнэн эрдэмтэй болох нь их уншсанд биш ашигтай уншсанд байдаг.
К. Аристипп
Full transcript