Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Demokrati och diktatur

No description
by

Martin Andersson

on 15 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Demokrati och diktatur

Demokrati
Diktatur
Demokratins kännetecken
Demokratins framväxt
Demokratins problem
Diktaturens kännetecken
Kontroll
Demokrati och mänskliga rättigheter
Garanteras ofta av grundlagarna
Exempel på mänskliga rättigheter
Rätten till liv
Yttrandefrihet
Censur
Allmänna och fria val
Fri opinionsbildning
Rättssäkerhet
Negativa rättigheter
Positiva rättigheter
Universella och okränkbara
Rätt till utbildning
Övningar och uppgifter
Demokrati och diktatur
1. Diskutera vilka likheter och skillnader som det finns mellan demokrati och diktatur.
2. Ställ upp likheterna och skillnaderna i mallen
3. Diskutera vad detta innebär för människor som bor i demokrati jämfört med att bo i en diktatur
Mänskliga rättigheter
Positiva och negativa rättigheter
Positiva rättigheter
Negativa rättigheter
Rätten att slippa någonting
Rätten till någonting
Exempelvis rätten till skolgång
Exempelvis rätten att slippa våld
Historiskt: Socialism
Historiskt: Liberalism
2. Ta ut de 5 rättigheter som du tycker är viktigast
Demokratins framväxt
Demokratins utmaningar
Demokrati eller diktatur?
2 USA
1. Sverige
3 Brasilien
Påverkan
Centrala begrepp
Atenska demokratin
Romerska republiken
Folkrepresentation
Olika typer av diktatur
Problem i diktaturer
Olika typer av demokratiska styrelseskick
Auktoritär
Totalitär
Monarki
Teokrati
Aristrokrati
Militärdiktatur
Partidiktatur
"Äldre former"
"Modernare former"
Makt
Politisk makt
Ekonomisk-makt
Opinions-makt
Ägande
Konsumtion
Medial kontroll
Forskning
Maktkoncentration
Angiverisystem
Propaganda
Parlament
1700-tal
1800-tal
1900-tal
Individuella
Politiska
Sociala
Rättsstat
Demokrati
Välfärdsstat
Rättigheter:
Motstridiga mänskliga rättigheter
Konflikt mellan positiva och negativa rättigheter
Exempelvis:
Rätten till egendom
Rätten till skolgång
- måste finansieras
Majoritetens diktatur
Opinionsmakt
Ekonomisk makt
Tidskrävande
Demokratins fiender
Ojämt inflytande
Forum sid 340-343
Forum sid 340-343
Forum sid 347-351
Forum sid 344-347
Forum sid 353-355
Lika och allmän rösträtt
1. Diskutera vilka utmaningar demokratin har stött på historiskt. Kan dessa utmaningar upprepas? Hur kan man möta dem?
Förtryck
Korruption
Nepotism
Ideologiska diktaturer
Demokratins utvekling i västvärlden
Oligarki
Målsättningar och kunskapskrav
Indirekt demokrati
Folket
Folket
Väljer
Representanter
Lagar
Stiftar
Påverkar
Röstar
Påverkar
Lagar
Direkt demokrati
4 Kina
5 Japan
6 Ryssland
Motivera med hjälp av kännetecken för demokrati respektive diktatur!
1 Diskutera skillnaderna och likheterna mellan olika demokratier under olika tider
Likheter - Skillnader
Fördelar - nackdelar
2 Vilka rättigheter är viktigast? Individuella, politiska eller sociala?
Statsskick
Hur den offentliga makten organiseras
Demokrati
Den offentliga makten utgår ifrån folket
Diktatur
Den offentliga makten utgår ifrån en diktator eller ett fåtal
Direkt demokrati
Enskilda politiska frågor blir lösta med hjälp av folkomröstningar
Indirekt demokrati
Folket väljer representanter som löser de politiska frågorna
Teokrati
De styrande utgörs av prästerskapet. Exempelvis Iran eller Vatikanstaten
Monarki
Den styrande är en kung eller kejsare. Exempelvis Saudiarabien
Militär-diktatur
De styrande är militärer. Exempelvis Fiji.
Parti-diktatur
Endast ett politiskt parti är tillåtet och detta styr landet. Exempelvis Kina
Makt
Demokrati
Diktatur
Mänskliga rättigheter
Auktoritär
Inflytande
Förmågan att bestämma över sig själv och andra.
Den offentliga makten utgår ifrån folket.
Den offentliga makten utgår ifrån en diktator eller ett fåtal
Styrning med hjälp av våld, hot om våld eller andra illegitima medel.
Förmågan att påverka verksamheter eller organisationer.
Statens skyldigheter gentemot medborgare och icke-medborgare.
Demokrati och diktatur
Vad ser ni?
Vilket land?
Samma land
Enskilt
Par
Helklass
1. Titta igenom listan på mänskliga rättigheter från FN:s deklaration
3. Jämför de rättigheter du har valt med dina bänkkamraters
4. Kategorisera (sortera) era rättigheter utifrån positiva och negativa rättigheter
Hot mot demokratin
Attack på
fria medier
Attack på
domstolar
Polarisering
Du tar upp det
viktigaste
av innehållet i momentet och använder
några
samhällsvetenskapliga begrepp för att förklara vad du menar

Du tar upp
större

delen
av innehållet i momentet och använder samhällsvetenskapliga begrepp för att förklara vad du menar

Du tar upp det mesta av innehållet i momentet ur
olika

perspektiv
och använder samhällsvetenskapliga begrepp för att förklara vad du menar
Du förklarar likheter och skillnader
kortfattat
och visar på
enkla
samband samt drar enkla slutsatser

Du förklarar likheter och skillnader
med hjälp av exempel, begrepp och samband
. Du drar
slutsatser
och problematiserar dessa
ibland

Du förklarar likheter och skillnader med hjälp av exempel, begrepp och samband. Du visar på en
problematiserande
hållning där du vrider och vänder på olika samband och slutsatser.
E
C
A
Läs sidorna 388 - 395 i Forum
Diskutera i par vilka påverkansmöjligheter medborgare har i en demokrati respektive diktatur
Diktaturer och makt
Censur
Övervakning
Propaganda
Våldsmonopol
Demokrati och makt
Propaganda eller samhällsinformation?
Delaktighet och gräsrötter
Våldsmonopol
Legitimitet
Maktmedel
Maktmedel och påverkansmöjligheter
Folket
Staten
Maktmedel
Påverkans-möjligheter
Jämför diktaturens maktmedel med de maktmedel som demokratier använd sig av. Vilka likheter och skillnader finns det.
Vad innebär det för människor som bor i landet?
Hur ser en "bra" slutsats ut?
Samband
Linjära
Flera led
Icke-linjära
Belägg, fakta, exempel, förklaringar
Problematisering
Full transcript