Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Demokrati och diktatur

No description
by

Martin Andersson

on 22 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Demokrati och diktatur

Demokrati
Diktatur
Demokratins kännetecken
Demokratins framväxt
Demokratins problem
Diktaturens kännetecken
Kontroll
Demokrati och mänskliga rättigheter
Garanteras ofta av grundlagarna
Exempel på mänskliga rättigheter
Rätten till liv
Yttrandefrihet
Censur
Allmänna och fria val
Fri opinionsbildning
Rättssäkerhet
Negativa rättigheter
Positiva rättigheter
Universella och okränkbara
Rätt till utbildning
Övningar och uppgifter
Demokrati och diktatur
1. Diskutera vilka likheter och skillnader som det finns mellan demokrati och diktatur.
2. Ställ upp likheterna och skillnaderna i mallen
3. Diskutera vad detta innebär för människor som bor i demokrati jämfört med att bo i en diktatur
Mänskliga rättigheter
Positiva och negativa rättigheter
Positiva rättigheter
Negativa rättigheter
Rätten att slippa någonting
Rätten till någonting
Exempelvis rätten till skolgång
Exempelvis rätten att slippa våld
Historiskt: Socialism
Historiskt: Liberalism
1. Ta reda på tre exempel på mänskliga rättigheter och ange dina källor.
2. Rangordna vilka mänskliga rättigheter som du tycker är viktigast (1-10). Motivera!
3. Diskutera positiva och negativa rättigheter
4. Diskutera kopplingen demokrati och mänskliga rättigheter
Demokratins framväxt
Demokratins utmaningar
Demokrati eller diktatur?
2 USA
1. Sverige
3 Brasilien
Analys och slutsatser
Centrala begrepp
Atenska demokratin
Romerska republiken
Folkrepresentation
Olika typer av diktatur
Problem i diktaturer
Olika typer av demokratiska styrelseskick
Auktoritär
Totalitär
Monarki
Teokrati
Aristrokrati
Militärdiktatur
Partidiktatur
"Äldre former"
"Modernare former"
Makt
Politisk makt
Ekonomisk-makt
Oppinions-makt
Ägande
Konsumtion
Medial kontroll
Forskning
Maktkoncentration
Angiverisystem
Propaganda
Parlament
1700-tal
1800-tal
1900-tal
Individuella
Politiska
Sociala
Rättsstat
Demokrati
Välfärdsstat
Rättigheter:
Motstridiga mänskliga rättigheter
Konflikt mellan positiva och negativa rättigheter
Exempelvis:
Rätten till egendom
Rätten till skolgång
- måste finansieras
Majoritetens diktatur
Oppinionsmakt
Ekonomisk makt
Tidskrävande
Demokratins fiender
Ojämt inflytande
Forum sid 340-343
Forum sid 340-343
Forum sid 347-351
Forum sid 344-347
Forum sid 353-355
Forum 340-355
Lika och allmän rösträtt
1. Diskutera vilka utmaningar demokratin har stött på historiskt. Kan dessa utmaningar upprepas? Hur kan man möta dem?
Förtryck
Korruption
Nepotism
Ideologiska diktaturer
Demokratins utvekling i västvärlden
Oligarki
Målsättningar och kunskapskrav
Indirekt demokrati
Folket
Folket
Väljer
Representanter
Lagar
Stiftar
Påverkar
Röstar
Påverkar
Lagar
Direkt demokrati
4 Kina
5 Japan
6 Ryssland
Motivera med hjälp av kännetecken för demokrati respektive diktatur!
1 Diskutera skillnaderna och likheterna mellan olika demokratier under olika tider
Likheter - Skillnader
Fördelar - nackdelar
2 Vilka rättigheter är viktigast? Individuella, politiska eller sociala?
Statsskick
Hur den offentliga makten organiseras
Demokrati
Den offentliga makten utgår ifrån folket
Diktatur
Den offentliga makten utgår ifrån en diktator eller ett fåtal
Direkt demokrati
Enskilda politiska frågor blir lösta med hjälp av folkomröstningar
Indirekt demokrati
Folket väljer representanter som löser de politiska frågorna
Teokrati
De styrande utgörs av prästerskapet. Exempelvis Iran eller Vatikanstaten
Monarki
Den styrande är en kung eller kejsare. Exempelvis Saudiarabien
Militär-diktatur
De styrande är militärer. Exempelvis Fiji.
Parti-diktatur
Endast ett politiskt parti är tillåtet och detta styr landet. Exempelvis Kina
Makt
Demokrati
Diktatur
Mänskliga rättigheter
Auktoritär
Inflytande
Förmågan att bestämma över sig själv och andra.
Den offentliga makten utgår ifrån folket.
Den offentliga makten utgår ifrån en diktator eller ett fåtal
Styrning med hjälp av våld, hot om våld eller andra illegitima medel.
Förmågan att påverka verksamheter eller organisationer.
Statens skyldigheter gentemot medborgare och icke-medborgare.
Kollektiva- VS Individuella rättigheter
Full transcript