Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gerontologi

No description
by

margit schroeder

on 18 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gerontologi

Undervisning på modul 6 - Den ældre borger i eget hjem

Principper for geriatrisk sygepleje:
At tilbyde en bred faglig kompetence
At bevare den ældres integritet
At give en individuel sygepleje
At samarbejde med pårørende
At systematiske kortlægge den gamles ressourcer og problemer
(Kirkevold m.fl., 2008)
Sygeplejen på plejehjem
Beboeren
- Gennemsnitsalder: 89,4 år (Plejehjem i Gentofte 2010).
- Lever i gennemsnit mindre end 2 år på plejehjem.
- Har 5-7 diagnoser hver i gennemsnit
- 65% har nedsat kognitiv funktionsevne
-67% får mindst 10 forskellige lægemidler (incl. PN-medicin)
(forskellige kilder)
Hjemmesygeplejerskens kliniske observationer.
Elna 84 årig dame demensramt med middelsvær demens. Hvad observerer du?
Sygdomslære
Gerontologi - en tværfaglig videnskab om aldring og ældre
Sygeplejersken
Sygeplejerskens funktionsområder:
- At udføre sygepleje
- At koordinere og fagligt lede sygepleje ved komplekse forløb
- At formidle sygepleje
- At udvikle sygepleje

Sygeplejerskens møde med den ældre borger
Naturvidenskab
Samfundsvidenskab
Humanvidenskab
Geriatri- læren om ældres sygdomme
Ældrepsykologi
olympiadesyndrom
Ældrebyrden
"Den grå sunami"
Sygepleje
Ældrepædagogik
Ældrekommunikation
http://www.selvmordsforebyggelse.info/sf/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=71
"At indgå i relation og samspil med ældre mennesker"
Hvad tænker vi om ældre som gruppe i vores samfund?
Hvad tænker sygeplejer-skerne om de ældre?
http://www.forum-aeldrepaedagogik.dk/index.html
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/513670:Danmark--Stor-mangel-paa-psykologer-til-aeldre
http://www.videnscenterfordemens.dk/
Ikke udfordrende
Ikke status
Ældre er ulækre
Ældre er irriterende
Integritet
Når den gamle ikke bliver set og anerkendt.
Når det personlige rum invaderes
Krænkelse af kropslig integritet
Når værdier ikke anerkendes.
Manglende respekt
(Kirkevold m.fl., 2008)

Forhold som kan true den
ældres integritet:
Rehabilitering på plejehjem -
Kan man det?

Hvad er rehabilitering - og hvad er sygeplejerskens opgaver?
Udvikling af sygeplejen på plejehjem - eksempler?
Optisk bedrag. Etisk korrekt?
Sygeplejersken har fire hovedfunktioner i rehabilitering på plejehjem:
• At være ansvarlig for at ivaretage helheden, hele døgnet
• At have en relationel funktion i mødet med patient og pårørende, skabe tryghed og tillid.
• At lægge rehabiliteringen tilrette så ledes at beboeren kan medvirke og deltage aktivt i sin egen proces (ressourcer).
• At have knudepunktfunktionen for det tværfaglige team.
(Rud og Heggdal, Klinisk sgp. 2013)
Full transcript