Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rasyonalizm ve Empirizm

No description
by

Oğuzhan Kinter

on 23 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rasyonalizm ve Empirizm

Arş.Gör. Oğuzhan KİNTER
İlk Rasyonalistlerden Sokrates'e göre:
"İnsan doğuştan bilgilere sahiptir. Ancak bunların anımsanması, bilince çıkarılması gerekir. Bu ise
diyalektik
denen bir yöntemle mümkündür. Bu yöntem bir doğurtma ve tartışma yöntemidir.

Kişilere hiçbir
yeni bilgi vermeden
, yalnızca soru sorarak insanların ruhlarında bulunan bigilerin bilince çıkmasına yardımcı olunur.
Sokrates'in öğrencisi Platon da doğuştancıdır. Ona göre; "
bilgi hatırlamaktır
."


Platon (Eflatun)
Hegel
Descartes
Rasyonalizm
&
Empirizm

Rasyonalizm
17. yüzyıla damgasını vuran rasyonalist akımın en önemli temsilcisi Descartes'e göre "insanları üstün kılan ve hayvanlardan ayırdeden Tanrı vergisi bir yeti"dir.
Akılcılar neden duyumu değil de aklı bilginin kaynağı olarak görürler?
1. Duyular bizi yanıltabilmektedir. Ya yetersiz kalmakta, ya da yanlış bilgi vermektedir. Ayrıca duyumlar görecelidir. Bu yüzden herkes için geçerli bilginin kaynağı olamaz.

2. Duyular "şimdi ve burada olan" ile ilgilidir. Oysa bilim ve felsefe "özel ve tikel" değil, her zaman ve her yerde geçerli; yani "genel ve tümel" bilgiyi ararlar.

Duyular ise bu bilgiyi vermez.
Rasyonalizm geleneği
Elea Okulu ile birlikte başlatılabilir
. İlk akılcı filozof Parmanides'tir denilebilir. Ona göre duyumlar değişebilen şeyler olduklarından bilginin temeli olamazlar, aksine aklın değişmeyen ilkeleri bilginin temeli olabilir.

Elealı Zenon, hocası Parmanides'in akılcılığı daha ileriye götürmüştür. Duyuların güvenilmezliğini kanıtlayan paradokslarının ardında rasyonalizm düşüncesi temellendirilir.

Platon ise idealar teorisiyle rasyonalizmin belli başlı bir kuram olarak şekillendiren isim olarak anılır.

Ayrıca Aristotales'i de akılcılığın kurucu isimlerinden biri olarak belirtmek gerekir.
Empirizm
(Deneycilik)
Modern felsefenin kurucusu olarak kabul edilen Descartes'in düşünme yöntemi ve oluşturduğu rasyonalite anlayışı, genel olarak modernite ve özel olarak Aydınlanma düşüncesi açısından çok büyük önem taşımaktadır (Duman, 2004: 126).
Rasyonalizm'in önemli temsilcileri
1. Bilgimizin kaynağında yalnızca deney vardır.
2. İnsanlar nesneler dünyası ile duyuları aracılığıyla ilişki kurar.
3. Akılcılar duyuların yanıltıcı ve yetesiz olduğunu söylerler. Ama bunu onlara söyleten gene duyulardır.
Deneycilik, empirizm değildir!
Empirizm, bilginin
duyumlar sayesinde ve deneyimle
kazanılabileceğini öne sürer.

Deneyci görüşe göre insan zihninde doğuştan bir bilgi yoktur.
İnsan zihni bu nedenle boş bir levha gibidir
.

Rasyonalizme tepki olarak
doğmuştur.
Doğuştan gelen bilginin
varlığını reddeder.
Bilginin kaynağı,
duyum ve deneyimlerdir.
En önemli temsilcisi
David HUME'dur.
David HUME
Bu durumda;
rasyonalizm tümdengelim

empirizm ise tümevarım
meyillidir denebilir.

Rasyonalizmde doğuştan fikirler inancı vardır. Yani doğmadam önce sahip olduğumuz düşünceler ve fikirler vardır.

Empirizm ise bilginin ana
kaynağının
duyumlar
ve
duyu organları
olduğunu
düşünür.Ayrıca empiristler çok az şeyin kesin olarak ispatlanabileceğine inanırlar.

Örneğin duyular ve organlarımız sayesinde bazı şeyleri biliriz. Çimene baktığımızda renginin yeşil olduğunu biliriz fakat çimene bakmadığımızda çimenin hala yeşil kaldığını yani renk değiştirmediğine nasıl emin olalım?
Full transcript