Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

verb

introduktion engelska
by

Erika Almgren

on 31 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of verb

verb

• Verb talar om vad man gör, vad som händer
• Tempus talar om när det händer
Vad är tempus?
presens = nutid
imperfekt = dåtid
perfekt = dåtid
pluskvamperfekt = dåtid
futurum = framtid
• Tema är de verbformer som man använder för att göra tempus
buy bought bought
write wrote written
drop dropped dropped
Infinitiv är den form som står i ett lexikon. Man kan sätta to framför:
to buy, to play, to read, to learn.

Den här formen …kallas också för grundform
Vad är tema?
Vad är verb?
Presens är det tempus som uttrycker vad som händer nu
I write
You write
He writes
She writes
It writes
We write
You write
They write

Presens är det tempus som uttrycker vad som händer nu.
Presens bildas också av den första temaformen. Lägg bara till s på he, she och it.
Den här formen används för att bilda futurum:

"I am going to get good grades."

"I will get good grades".
Läxa 1: vad har man första temaformen till?
Jo, presens och futurum. §2.1 och 2.4 i Activity book.

och verben: beat-come s 192 i Activity book
Oregelbundna verb måste man lära sig utantill.

Regelbundna verb böjer man genom att
sätta -ed på slutet av infinitivformen.

finish - finished - finished
like - liked - liked
drop - dropped - dropped
I teach.
You learn!
Is it raining?
Vad är infinitiv?
Vad är presens?
Vad är oregelbundna verb?
Imperfekt/preteritum = dåtid
Den form som man kan tänka "igår" framför:

"Yesterday I watched TV."

För regelbundna verb lägger man bara -ed till grundformen.

watch+ed=watched
like+ed=liked
drop+ed=dropped

För oregelbundna verb tar man
mittenspalten:

buy
bought
bought
read
read
read
sleep
slept
slept
Vad är imperfekt?
Läxa 2:

§ 2.5 imperfekt

och verben cost - freeze
Vad är perfekt?

Perfekt är en dåtidsform:

Jag har köpt en Mercedes.

Bildas av har+3.e formen.

I have bought a Mercedes.

Bildas av have/has+ 3.e formen.

Henrik has bought a Toyota Supra.
Vad är pluskvamperfekt?

Pl kv p = hade+ 3.e formen:

Liiban hade glömt fotbollsmatchen.

På engelska: had+3:e formen:

Liiban had forgotten the football match.


Läxa 3: § 26 och 2.7 och verben get-lead
Läxa 3

§ 2.6 och 2.7

Verben get-lead
I am
you are
he is
she is
it is
we are
you are
they are
I have
you have
he has
she has
it has
we have
you have
they have
I was
you were
he was
she was
it was
we were
you were
they were
läxa 4:
lean-pay
§2.10
§.2.12
-
Det är
någon i trädgården!
- Lugna dig,
det är
en gammal tant.

-
Det var
två hål i min socka.

-
Det låg
ett bageri här förra året.

-
Det sitter
massor av fåglar i trädet.
Läxa 5

put-shoot och § 2.11
Det finns, det fanns
När det är kan bytas ut mot det finns (det står, det sitter, det ligger) heter det:

there is eller there are.

"There is a pair of jeans on the floor."

"There are lots of clothes in the wardrobe."

"There was a pair of jeans on the floor."

There were lots of clothes in the wardrobe."
Vad är en villkorsbisats?

Ett villkor för att något ska hända är uttryckt.

På engelska med will eller would.

If she asks, I will tell her.

I would tell her if she asked.

If she had asked, I would have told her.

Will/would-satsen kan stå först eller sist i meningen.

Men det måste finnas med.
På svenska kan man säga:

Om hon frågar, talar jag om det. (*If she asks, I tell her. = fel alltså!)
Läxa 6

show-stick och §2.9
Do-omskrivning

Do, does och did används för att göra frågor och meningar med "not".
Do you like pizza?

Does he like pizza?

Did they like pizza?

§ 2.13-2.14
Läxa 7
I don't like pizza.

He doesn't like pizza.

They didn't like pizza.

§2.15-2.16
Läxa 7
Vad är pågående form?

Pågående form används för att visa att något pågår eller pågick.

I am talking to you!

I was talking to Sandra when Simon came.
Läxa 8: § 2.18, 2.20
Vid vana används inte pågående form:

I talk all the time.

What are you doing?
What do you do?
Vad gör man om är passiv?
Om man är passiv då gör man?
Vad är passiv form?
They called him Superman.

He was called Superman.

I close the window.

The window must be closed.

§2.19
Ingenting!
"The house is built by me."

imperfekt?
plural presens?
plural imperfekt?
perfekt?
perfekt 3:e pers?
pluskvamperfekt?
futurum?
The house is built by me.

http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/passive
Vad är modala hjälpverb?

(can, may, shall, will, must
could, might, should, would, must)

should = borde
would = skulle
be allowed to = tillåtet
be able to = kunna
Full transcript