Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Europass - final

No description
by

Lora Clarkson

on 5 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Europass - final

Еuropass
СЪВРЕМЕННИЯТ НАЧИН ДА ОПИШЕТЕ УМЕНИЯТА СИ

Еuropass документите са:

Унифицирани и разпознаваеми в Европейския съюз;
Необходими и актуални;
Отличен начин за припознаване на придобитите умения и квалификации по европейски стандарт;
Средство за самооценка;
Условие за улесняване на трудовата мобилност;
Важни, ако планирате да се включите в програми за образование или обучение, търсите работа или пребивавате в чужбина с цел придобиване на чуждестранен опит;
Необходими при кандидатстване по Програма “Учене през целия живот”.

“Европейски паспорт на уменията”
Еuropass CV е широко разпространеният Европейски формат на автобиография

информация за личните данни;

трудов стаж;

образователни и квалификационни нива и степени;

езиковата грамотност: описване на езиковите компетенции по единна европейска рамка - скалата от А1 до C2;

допълнителни компетенции, които притежава попълващият автобиографията.Еuropass преди

Еuropass сега
Идеята:
Създаване на единен документ (собствено електронно портфолио за описване на умения и квалификации), който да ги представя, независимо от начина, по който биват придобити – чрез формално или неформално обучение.

Целта:
да улесни мобилността на гражданите и подобряване на перспективите им за заетост в единния пазар на труда;


да подпомогне европейските граждани да представят по най – добрия начин уменията, придобити през целия си живот;

Europass CV
Europass CV
Еuropass езиков паспорт
Еuropass езиков паспорт се попълва самостоятелно от притежателя и е допълнение към Еuropass CV.

Еuropass езиков пасорт е самооценката на езиковите знания и умения, освен това ползвателят може да попълни всички дипломи и сертификати, които да потвърдят неговите знания, като по този начин направи пълно представяне на компетенциите си.

Еuropass мобилностДокументът Еuropass мобилност представлява описание на всеки организиран период от време (Еuropass Mobility Experience), който даден човек прекарва в друга европейска държава с цел образование или обучение, например:
стажуване в компания;
период на обучение като част от програма за обмен;
доброволческа работа в НПО.

Еuropass мобилност описва уменията, които са придобити по време на периода на обучение или трудова заетост, като представя както професионалните компетенции, така и усъвършенстваните личностни умения.Еuropass приложение към диплома
Чрез Europass приложение към диплома полученото образование и придобитите компетенции, са разпознаваеми в рамките на целия Европейски съюз.

Еuropass приложение към диплома не заменя оригиналната диплома и не дава право за официално признаване на оригиналната диплома от академични власти на други страни.
Еuropass приложение към сертификат
Еuropass приложението към сертификат дава допълнителна информация към съдържанието на официалния сертификат, като представя:

придобитите умения и компетенции;

списък на достъпните професии;

органите, които присъждат и акредитират;

равнището на сертификата;

различните възможности за придобиване на сертификат;

входните изисквания и възможност за достъп до следващите степени на образование.
Полезна информация
Контакти:

Елена Мирчева - тел.:02/915 50 22
e-mail:emircheva@hrdc.bg

Лора Кларксън - тел.:02/915 50 96
e-mail: lclarkson@hrdc.bg

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Full transcript