Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Walki o granice II RP w latach 1918-1922

No description
by

Mateusz Mucha

on 21 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Walki o granice II RP w latach 1918-1922

Walki o granice II RP w latach 1918-1922
Wojna polsko-bolszewicka
Wojna polsko-bolszewicka (wojna polsko-sowiecka, wojna polsko-rosyjska 1919-1921, wojna polsko-radziecka) – wojna pomiędzy odrodzoną Rzecząpospolitą Polską a Rosją Radziecką, dążącą do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki radzieckie zgodnie z doktryną i deklarowanymi celami politycznymi („rewolucja z zewnątrz”) rosyjskiej partii bolszewików.
Plebiscyty (Górny Śląsk, Warmia i Mazury
Decyzje Traktatu Wersalskiego
Traktat wersalski – główny układ pokojowy kończący I wojnę światową, podpisany 28 czerwca 1919 roku przez Niemcy, mocarstwa Ententy, państwa sprzymierzone i stowarzyszone. Został ratyfikowany 10 stycznia 1920 roku i z tą datą wszedł w życie. Traktat ustalił wiele granic międzypaństwowych w Europie oraz wprowadził nowy ład polityczny.
Polsko-Ukraińskie walki o lwów
Bitwa o Lwów, in. obrona Lwowa – polsko-ukraiński konflikt zbrojny o Lwów, trwający od 1 listopada 1918 do 22 maja 1919 roku, zakończony zniesieniem ukraińskiego okrążenia.
Kalendarium Wydarzeń
-kwiecień 1919 - zdobycie Wilna przez Polaków
-sierpień 1919 - zdobycie Mińska przez Polaków
-styczeń 1920 - Armia Czerwona formuje 700 tysięczne siły nad Berezyną
-sierpień 1920 - obrona Lwowa
-pięć armii rosyjskich zbliża się do okolic Warszawy
-brak bolszewickiej zgody na linię graniczną zaproponowaną przez Brytyjczyków (tzw. Linia Curzona)
-Wielka Brytania odmawia pomocy Polsce
-Francja ogranicza się do niewielkich kontyngentów wojskowych
-niemieccy dokerzy w Gdańsku i czescy kolejarze w Brnie opóźniają dostawy dla Polski
-10 sierpnia Wisłę przekraczają Kozacy Gaj Chana
-13 sierpnia armia rosyjska pod wodzą Michaiła Tuchaczewskiego uderza na Warszawę
-15 sierpnia zwycięska bitwa pod Radzyminem, Rosjanie rezygnują ze zdobywania Warszawy z marszu (bitwa warszawska - cud nad Wisłą)
-odparcie pierwszego ataku na przyczółek mostu na Wiśle
-zatrzymanie wojsk rosyjskich nad Wkrą przez Piątą Armię pod dowództwem Władysława Sikorskiego
-16 sierpnia polska ofensywa przedziera się przez tyły armii Tuchaczewskiego nad Wieprzem
-17 sierpnia - bitwa pod Zadwórzem na przedpolach Lwowa
-18 sierpnia - otoczenie armii Tuchaczewskiego

1. Alzacja i Lotaryngia będą należeć do Francji
2. Powstanie Ligi Narodów
3. Utworzona została strefa zdemilitaryzowana, Albania
4. Północny Szlezwik należy do Dani
5. Zatwierdzono niepodległość Polski
6. Pomorze Gdański, Wielkopolska i Górna część Śląska będą należeć do Polski
7. Na części Górnego Śląska, Powiślu, Warmii i Mazurach ogłoszono plebiscyty
8. Plebiscyt na Zagłębiu Sary
9. Gdańsk będzie wolnym miastem pod zarządem Ligi Narodów
10. W Niemczech zakaz produkcji Broni
11. Wszystkie kolonie Niemiec i kraje na bliskim wch. podlegające Turcji oddano pod zarząd Ligi Narodów
12. Rejon Kłajpedy należy do Litwy
13. Upadek Austro-Węgier, powstanie Austrii, Węgier, Czechosłowacji i Jugosławii
14. Traktat o ochronie mniejszości narodowych podpisały: Polska, Rumunia, Czechosłowacja, Grecja i Jugosławia
15. Eupen i Malmedy do Belgii

Stronami konfliktu były: proklamowana 1 listopada 1918, przez społeczeństwo ukraińskie Galicji Wschodniej, Zachodnioukraińska Republika Ludowa po jednej stronie oraz polskie społeczeństwo Lwowa i lokalny lwowski Komitet Ochrony Dobra i Porządku Publicznego (Tymczasowa Komisja Rządząca), a po 11 listopada (w rzeczywistości 22 listopada) odrodzone państwo polskie, po drugiej.
-31 sierpnia - okrążenie armii Budionnego (pod Komarowem)
-koniec miesiąca - stabilizacja frontu nad Niemnem
-22 września - początek ofensywy polskiej nad Niemnem
-25 września - zdobycie Grodna
-28 września - opanowanie Lidy
-12 października - zdobycie Mołodeczna
-12 października - zdobycie Mińska
-12 października - podpisanie rozejmu
-18 października - wejście w życie rozejmu
-18 marca 1921 - podpisanie traktatu pokojowego w Rydze
Plebiscyt na Warmii i Mazurach
Plebiscyt na Warmii i Mazurach 11 lipca 1920, Plebiscyt w Prusach Wschodnich – jeden z dwóch[a] plebiscytów dotyczących Polski, wyznaczonych w 1919 r. w wersalskim traktacie pokojowym, kończącym I wojnę światową.

W plebiscycie ludność zamieszkująca Warmię, Mazury i Powiśle miała zdecydować o przyłączeniu tych ziem do nowo powstałego państwa polskiego lub o pozostawieniu ich w granicach Prus Wschodnich. Nad przebiegiem głosowania czuwały komisje międzysojusznicze powołane przez Ligę Narodów.

Argumentem na rzecz włączenia tego obszaru do Polski było przede wszystkim to, że według danych polskich, 80% (według źródeł niemieckich – tylko 10%) jego ludności posługiwało się w życiu codziennym lokalnym wariantem języka polskiego[potrzebne źródło] – a więc, zgodnie z przyjętą w traktacie wersalskim zasadą tworzenia państw narodowych, obszar ten powinien był znaleźć się w Polsce. Podnoszono też argument historyczny: przed 1772 rokiem część tych ziem (Warmia i Powiśle) wchodziła w skład Rzeczypospolitej. Traktat wersalski nie przyznawał jednak Polsce żądanych obszarów, pozostawiając decyzję o ich państwowej przynależności zamieszkałym tam Mazurom, Warmiakom i Powiślakom. Wyjątkiem było włączenie w skład Polski części powiatu nidzickiego z Działdowem w lutym 1920 roku. Motywowane to było gospodarczymi interesami Polski (przez Działdowo przebiegała linia kolejowa z Warszawy do Gdańska).
Plebiscyt na Górnym Śląsku
Plebiscyt na Górnym Śląsku (niem. Volksabstimmung in Oberschlesien) – jeden z dwóch[1] plebiscytów dotyczących etnicznego pogranicza polsko-niemieckiego, które wyznaczono w 1919 w wersalskim traktacie pokojowym kończącym I wojnę światową. Plebiscyt był przeprowadzony 20 marca 1921 i poprzedzony dwoma powstaniami ludności Śląska domagającej się przyłączenia regionu do Polski (powstania śląskie).
Konflikt polsko-litewski
Konflikt polsko-litewski – lokalny zatarg w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zatarg między państwami powstał na tle przynależności Wilna. Miasto pod względem historycznym było częścią Litwy, jednak większość ludności mówiła po polsku i czuła się związana z rodzącym się państwem polskim.
Powstania Śląskie
Powstania śląskie – trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, jakie miały miejsce w latach 1919-1921 między ludnością polską i niemiecką[1]. Odbyły się one w okresie formowania się Państwa Polskiego po zakończeniu I wojny światowej.

- I powstanie śląskie - od 16 sierpnia do 24 sierpnia 1919 r.
- II powstanie śląskie - od 19/20 sierpnia do 25 sierpnia 1920 r.
- III powstanie śląskie - od 2/3 maja (już po plebiscycie) do 5 lipca 1921 r.
Dziękuję za Uwagę.
Full transcript