Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

e-Portfólió

Eszterházy Károly Főiskola, 2014. január 9.
by

Gergő Fegyverneki

on 8 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of e-Portfólió

e-Portfólió
A tartalom
Bemutatkozás
Miért jelentkeztem a mesterképzésre?
Miért volt jó döntés?
Élet az egri gyakorlóiskolában
A féléves gyakorlat
Célok a Medgyessyben
Élet a Medgyessyben
Eszközök és módszerek
A katedrán
A tanórán kívül
Szakdolgozat
A tanoda
Visszajelzések az iskolától
Önreflexió
További célok
Bemutatkozás
Szakmai fejlődés
Újságíró
Debreceni Egyetem - magyar szakos bölcsész
Kulturális munkatárs
Pedagógiai asszisztens
Tanárjelölt
Pedagógus-továbbképzések
Tanodai tanár
Miért jelentkeztem
a mesterképzésre?
Második tanári szak
További tudás
Szaktárgyi - módszertani - pedagógiai újdonságok
Gyakorlatorientált képzés
Új látásmódok
Szakkollégium
További publikációs lehetőség
Motiváció, f e j l ő d é s, innovatív hajlam
Fegyverneki Gergő
magyar - mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár
Miért volt jó döntés?
Modern pedagógiai gondolkodás
Művészetterápia, meseterápia
IKT-kompetencia
Kutatási ösztöndíj (TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0004 sz. pályázat )
Költészetnapi díj
Konferenciaszereplések
Élet az egri gyakorlóiskolában
Sok készülődés
Lelkesedés és "szárnyalás"
Kreativitás: dramatikus irodalom, játékos nyelvtan, mindennapi médiaélmények
Biztonságot adó mentortanárok
"Ugye mondták már tanár bácsinak, hogy nagyon jól tanít?"
Első helyezés "A legjobb tanárjelölt" szavazáson
2013: Tempus Közalapítvány: Alma a fán – Az iskola nyitott világa: Digitális írástudás
Előadás címe: Interaktív feladatok interaktív tábla nélkül?

2013: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar - Virtuális Egyetem és Tempus Digitális Módszertár "Web 2.0 és IKT-eszközök módszertana" kurzus
Előadás címe: Hogyan nyissak virtuális iskolát? Korszerű magyartanítás offline és online környezetben

2013: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar - Virtuális Egyetem "Gondolkodjunk együtt a digitális állampolgárságról" kurzusa
Előadás címe: IKT-eszközök és IKT-s tanári jó gyakorlatok

2013: Eszterházy Károly Főiskola - Kepes György Szakkollégium hallgatói kutatóestje
Előadás címe: Szerelem és megváltás a magyar állatvőlegény és állatmenyasszony típusú népmesékben. Értelmezéskísérletek a boldogabb párkapcsolatok reményében

2013: Óbudai Egyetem - Jánossy Ferenc Emlékkonferencia
Előadás címe: Euripidész "szerelemfilozófiái" a Hippolütoszban és az Alkésztiszben
Képek a kéthetes gyakorlatról
Célok a Medgyessyben
Megismerni a valóságot
Átlátni a szervezeti felépítést
A tanári munka további aspektusait felfedezni és elsajátítani (iskolai dokumentumok, mérés és értékelés, szabadidő, támogató szervezetek stb.)
Megfelelni magamnak, a diákoknak és a tantestületnek
További dolgokat tenni azért, hogy bebizonyosodjon: jó tanár leszek
Eszközök és módszerek
- Ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés -

Frontális osztálymunka - induktív fogalomképzés
Páros munka
Csoportmunka
Tanítási dráma
Disputa
Projektmunka
Élet a Medgyessyben
Valóságos helyzetek
Hirtelen jött órák
Naprakészség
Rengeteg beszélgetés és önreflexió
Találkozás a követelményekkel és a fegyelmezéssel
Szemléletváltás: alkalmazkodó pedagógusból alkalmazkodó és elváró
Pozitív visszajelzések
A féléves gyakorlat
Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Debrecen
Nyolcszáz diák
Hetvenhárom tanár
Dinamikusan fejlődő
Hat évfolyamos gimnázium + művészeti szakképzés
Tehetséggondozás és inklúzió
Nyitott, családias, tanulóközpontú légkör
Érződik a demokrácia és az alternatív pedagógiák hatása
A felhők mögül mindig kisüt a Nap!
A katedrán
Irodalom
Irodalomtörténeti, szövegközpontú, dramatikus megközelítés
Élményalapúság, posztmodern kultúra, játékosság
Az olvasás és a színjátszás népszerűsítése
A verbális és nonverbális kifejezőkészségek fejlesztése
IKT-projekt
Nyelvtan
Grammatikai megalapozottság és játékos motiváció
Helyesírás, szótárhasználat, szófajtan, kommunikáció
Kulturált vitatkozás disputamódszerrel
A verbális és nonverbális kifejezőkészségek fejlesztése
IKT-kompetencia
Agyament szótár - kreatív szógyűjtés (iskolák közötti projekt hálózati tanulással)
Mozgóképkultúra
és médiaismeret
Heti egy tanóra 12. évfolyamon
Nincs tankönyv
Népszerű tantárgy
Fotós szakképzés, fotólabor
Filmesztétikai témakörök médiaelméleti megjegyzésekkel
Mindennapi médiaélmények, tömegkultúra és magaskultúra ötvözete
A filmes kultúra megszerettetése, értő médiafogyasztók nevelése
Médiakompetencia -> önálló munkára való nevelés
Akcionista-mozgalmár jellegű törekvéseim (lásd: tanórán kívüli tevékenységek + tantárgyi integráció)

A tanórán kívül
Versmaraton 2013
Párkapcsolati meseterápia
Felzárkóztató nyelvtanból
"Debrecen gyerekszemmel" pályázat
Filmklub
Iskolaújság
Mikulás

DÖK-gyűlések
Szakdolgozat
Interaktív magyaróra? Korszerű eszközök motiválástól a közös tudásépítésig (71. old.)
A tanoda
"Mind elméleti, mind pedig gyakorlati hasznosságát tekintve igen értékes dolgozatot készített.
Összességében a hallgató tanúbizonyságot ad a Master tanár szak gyakorlásához szükséges kompetenciák magas szintű elsajátításáról."

Dr. Forgó Sándor, opponens

„A dolgozat témaválasztása rendkívül aktuális, hiszen az IKT-eszközök magyartanításban való felhasználásáról átfogó munka eddig nem született … Kiemelendő, hogy foglalkozik a Nemzeti alaptanterv előírásaival, valamint hogy vizsgálódásainak pedagógiai elméleti keretét is megnevezi (konstruktivizmus). A harmadik fejezet foglalkozik azzal az eszköztárral, amely egy mai magyartanár rendelkezésére áll, valamint részletesen taglalja azok pedagógiai előnyeit. A negyedik fejezetben a szerző azokat az eszközöket ismerteti bőséges részletességgel és szemléletes illusztrációkkal is, amelyeket maga használ a magyartanári gyakorlatában. Ez a dolgozat egyik legértékesebb része, számos módszertani ötlettel, részletekbe menő leírásokkal.”

Dr. Kalcsó Gyula, konzulens
Életfonal Közhasznú Egyesület, Mikepércs
Óraadó tanár, játékvezető, kiadványszerkesztő szeptember óta
Cél:
- Mentálhigiénés és szociális szolgáltatások biztosítása
- Programok szervezése
- Családi kohézió erősítése
- Fiatalok segítése
- Egyéb hátrányok kompenzálása
- TANODA 3H-s gyerekeknek

Stressztűrés
Konfliktuskezelés
Megosztott figyelem
Differenciálás
Egyéni fejlesztési tervek
Gyakorlatias hozzáállás
Empátia
Kézműveskedés
Miben fejlődtem itt?
Visszajelzések az iskolától
"Érdekesek voltak a prezik, jók voltak a csoportmunkák. A tanár úr új értelmet adott az irodalomóráknak."
"Remélem, még fog minket tanítani, mert tényleg nagyon hatásos módszerei vannak a tanulás könnyítése céljából."
"Úúú, én imádtam Gergő bácsit. Tök sokat játszottunk, meg videót nézegettünk."

"Tessék majd szigorúbb lenni, mert huncutok a gyerekek!"
"Figyelj, megvan benned minden, ami a tanársághoz kell!" (magyaros mentor)
"Egyen tanár úr több rizst és rántott húst!"
"Egy olyan platóni-szókratészi alkat, aki az igazsággal, a szeretettel és a szakjai iránti alázattal nevel." (mozgóképes mentor, iskolaigazgató)
Köszönöm a figyelmet!
További célok
államvizsga
tanítás
doktori képzés
pedagógus-életpályamodell
Önreflexió
Tizennégy éves álom válik valóra
Állandó önreflexió - még éjszaka is
Fejlődtek a tanári kompetenciák
Jó a demokratikus és érzelmi megalapozottságú tanári hozzáállás, főleg ezeknél a tantárgyaknál, de vigyázni kell az egyensúlyra
Sokat lendített a dramatikus és az IKT-s feldolgozás
A mentorok, a tanulók és szerintem is jó úton haladok
Sok örömben volt részem, a tanítás flow az életemben
LLL
Az "áramszünet" elfogadása
saját készítésű taneszközök
Viki
Full transcript