Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Masalah -Masalah Sosial Di Kalangan Remaja

No description
by

Nurul Sakina

on 20 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Masalah -Masalah Sosial Di Kalangan Remaja

Masalah -Masalah Sosial DiKalangan Remaja
PENGENALAN
DALAM KEKALUTAN SEPERTI INI …
Siapakah yang harus dipersalahkan?
Siapakah yang harus bertanggungjawab?
Bagaimanakah Boleh terjadi?
Apakah yang perlu dilakukan?

Masalah salah laku pelajar semakin serius dan membimbangkan kebelakangan ini.
Salah laku pelajar hangat diperkatakan dan mendapat perhatian daripada segenap lapisan masyarakat kerana mereka bakal pewaris dan penentu pembangunan negara

Pada masa lalu masalah disiplin pelajar sekolah hanya berkisar di sekitar kenakalan mereka seperti hanya melawan guru, melanggar peraturan kelas, tidak memenuhi keperluan kerja sekolah merosakkan memenuhi memenuhi keperluan keperluan kerja sekolah, merosakkan harta benda awam, ponteng sekolah, merokok, melepak, tiada kekemasan diri dan sebagainya.

Namun sejak akhir ini tingkah laku mereka semakin berani dengan melakukan pelbagai salah laku dan jenayah berat termasuklah mencederakan orang, membunuh, merogol, menyamun, menonton video lucah, berzina/berkhalwat dan sebagainya
Kejadian salah laku pelajar seperti bergaduh, menyerang, membunuh, membakar sekolah kerap dipaparkan diakhbar -akhbar.
LATAR BELAKANG MASALAH
Dasar pendidikan telah digubal dan disesuaikan dari masa ke semasa untuk meningkatkan mutu sistem pendidikan bagi memenuhi keperluan semasa dan akan datang.

Konsep dan proses pendidikan juga telah merangkumi aspek intelek, jasmani serta pembinaan akhlak yang mulia, berani, hormat menghormati dan memperkembangkan potensi individu hingga ke peingkat optimum bagi menjadikan mereka rakyat yang berguna kepada masyarakat dan negara.

Namun keberkesanan daripada pendidikan yang diharapkan tidak dapat membentuk sahsiah dan peribadi pelajar yang diharapkan.

Tanpa menuding mana-mana pihak, setiap individu perlu insaf bahawa delikuensi dan keruntuhan akhlak pelajar menandakan ada kesilapan pada bahagian tertentu dalam pendidikan samaada formal dan tidak formal.

Masyarakat juga perlu insaf bahawa pendidikan bukanlah tugas pihak tertentu tetapi adalah amanah dantanggungjawab semua meliputi individu, ibu bapa, kepimpinan masyarakat dan negara

Rancangan Malaysia ke 7 (1995 Rancangan Malaysia ke 7 (1995-2000) mencatat mencatatkkan bilangan remaja pada tahun 1995 ialah kira ialah kira-kira 19.2 % daripada keseluruhan penduduk Malaysia.

Menjelang tahun 2020 bilangan ini akan bertambah kepada 20 juta orang.

Kedudukan ini menjadikan remaja sebagai satu kumpulan penting dalam meneraju masa depan negara.
Tindakan pencegahan perlu dilakukan segera untuk membendung lebih ramai lagi pelajar terjebak dengan keruntuhan moral.
Hirerki Peratusan keterlibatan salahlaku Remaja Johor
Keterlibatan Salah laku Remaja Melayu Johor
Bilangan pesalah dibawah umur 18 tahun mengikut daerah, Negeri Johor 1997
Jadual 2.: Tangkapan juvana terlibat dengan jenayah Tahun 1990 hingga 1997
Usaha membenteras gejala sosial pelajar pelajar sekolah sekolahperlu dibuat secara serius kerana ia mengakibatkan kerosakan sosial dan mengakibatkan dan menjejaskan kestabilan dan keharmonian sosioekonomi negara.
Kesungguhan kerajaan dalam menangani gejala sosial merupakan satu usaha positif untuk mengawal tingkah laku pelajar.
Pelbagai program dan cadangan telah diutarakan dan dilaksanakan melalui seminar, diskusi dan bengkel.
Kerajaan juga telah mengeluarkan peruntukan yang besar bagi menjalankan program untuk remaja seperti seperti rakan muda, Remaja Bebas TanpaAIDS (PROSTAR), Remaja Sakinah, Bina Diri dan sebagainya.
Namun usaha yang dijalan masih dipersoalkan kerana ia masih tidak mampu untuk membendung salah laku pelajar sehingga timbulnya cadangan untuk melaksanakan perintah berkurung kepada remaja pada waktu malam.

FAKTOR-FAKTOR DELIKUENESI
Faktor –faktor yang mepengaruhi delikuensi

ditinjau : -
1.Faktor Ekologi Keluarga
2.Sekolah
3.Rakan Sebaya
4.Media massa/Internet
5.Modenisasi.

Faktor Ekologi Keluarga
Faktor sosio-ekonomi keluarga – pendapatan, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, Tempat tinggal struktur pendidikan dan struktur keluarga.
Penglibatan ahli keluarga dalam gejala sosial seperti penagihan dadah, minum arak, merokok, mencederakan orang, kaki perempuan.
Hubungan komunikasi dan kasih sayang –kurang komunikasi dan kasih sayang.

Gaya keibubapaan – sokongan, dorongan , sokongan, kawalan, perhatian, pengawasan, memberi kebebasan, permissive (membenarkan)
Pengabaian keluarga – pengasingan
Keruntuhan rumahtangga – perceraian, perpisahan dan pergaduhan ibu bapa

Faktor Ekologi Sekolah
Tekanan Tekanan yang dihadapi oleh pelajar pelajar disekolah sekolah- tekanan guru, pembelajaran, rakan-rakan dan peraturan.
Konflik jiwa, pemberontakan batin dan rasa tidak puas hati pelajar terhadap undang - undang dan dasar pendidikan menyebabkan mereka melakukan perkara - perkara diluar perkara diluar jangkaan.
Faktor Rakan Sebaya
Menyumbang kepada berlakunya salah laku terutama kepada pelajar - pelajar yang tercicir dalam pelajaran dan mengalami masalah keluarga
Rakan sebaya boleh mencorak personaliti individu.
Justeru itu ibu bapa perlu tahu dengan siapa anak mereka berkawan
FAKTOR MEDIA MASSA INTERNET
Internet – kesan buruk ,mudah memperolehi makumat/gambar atau video yang berunsur negatif
Unsur ganas, seram, lucah dan melalaikan.
Boleh menjerumuskan remaja kepada penipuan dan akhirnya terperangkap dengan seks terutama melalui chating.
Faktor modenisasi
Proses transformasi dan sosial dalam masyarakat sebagai kesan daripada perindustrian.
Masyarakat tradisional tradisional menggantikan atau memodenkan sikap, autoriti, hubungan dan nilai-nilai lama kepada nilai baru.
Gaya hidup dan tradisi berubah kepada cara hidup moden seiring pertumbuhan kilang, pusat hiburan, taman hiburan, taman-taman tema.

FAKTOR AGAMA
Tidak menitik beratkan agama
Mengenepikan agama demi mengejar modenisasi
Kekurangan dan kelemahan iman
STRATEGI
Kesedaran dan Pengukuhan
Sistem Sokongan Keluarga
Kesedaran dan Pengukuhan
kepada keluarga– ibu bapa, anak-anak dan masyarakat secara berterusan. Program berbentuk pendidikan dan pembelajaran : antaranya :-
Terapi keluarga
Kemahiran keibubapaan
Kaunseling keluarga dan remaja

Sistem Sokongan Keluarga Sistem SokonganKeluarga
Sokongan melalui sistem pendidikkan.
Menyediakan pusat khidmat sokongan pelajar - pelajar dan kaunseling disekolah yang lebih berkesan dan proaktif
Menyediakan program-program yang boleh membentuk sahsiah pelajar secara menyeluruh.

Sokongan melalui pembiayaan kepada keluarga yang berpendapatan rendah..
Mengenalpasti pelajar-pelajar dari golongan yang berpendapatan rendah. . Memberi sokongan dan dorongan berbentuk kewangan dan moral untuk pendidikan mereka.
Menyalurkan bantuan modal, kemahiran atau pengetahuan kepada keluarga mereka bagi meningkatkan pendapatan

Sokongan Melalui sistem Komuniti
Berasaskan program kemasyarakatan setempat
Bersama Bersama-sama bertanggungjawab memelihara keharmonian ahli komuniti
Konsep saling memerlukan dan lengkap melengkapi.. Memabantu, membimbing,menasihati anak - anak remaja di dalam komuniti mereka.
Aktiviti kemuafakatan bagi mengeratkan hubungan kekeluargaan dan komuniti

RUMUSAN
Remaja /pelajar merupakan merupakan aset negara, penyambung warisan dan masa depan negara.
Remaja pada alaf ini berhadapan dengan cabaran yang sangat hebat, berhadapan dengan teknologi dan modenisasi.
Keluarga, sekolah, komuniti, pemimpin dan kerajaan harus sama harus sama-sama berganding bahu membentuk sahsiah diri pelajar dari terjerumus kepada keruntuhan akhlak yang boleh memusnahkan masa depan negara.

SEKIAN TERIMA KASIH
Full transcript