Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İnsan Kaynakları Yönetimi

No description
by

Meltem Şanlı

on 22 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İnsan Kaynakları Yönetimi

Üretimde Çözüm Yaklaşımları

Nelerden Bahsedeceğiz ?
İKY Tanımı, Önemi ve Kapsamı
İnsan Kaynakları Planlaması
İş Analizi ve Dizaynı
İşgören Bulma ve Seçme
Eğitim Yönetimi
Performans Değerlemesi ve Ücret Yönetimi
İşçi Sağlığı ve Güvenliği
Bilgi Sistemleri

Meltem ŞANLI
M. Esra KALKAN
Beyza KURŞUNLU

5M
Machine
Money
Material
Management
Man
İnsan
Kaynakları
Doğru İş
Doğru Zaman
Doğru Yer
Verimlilik
3D İlkesi
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
İKY Tanımı, Önemi ve Kapsamı
İnsan Kaynakları Planlaması
İş gücünün bugünkü envanterinin çıkarılıp

İşletmenin her kesimi için

Gelecekte
nitelik ve nicelik

olarak gerekli işgören ihtiyacının saptanması

Bu kaynağın nereden ne zaman karşılanacağının belirlenmesidir.
İş Analizi ve Dizaynı
Bir işin nitelikleri gerekleri ve çalışma koşullarını çeşitli yöntemlerle araştıran bilimsel bir çalışma olarak tanımlanabilir.

İşle ilgili ayrıntılı bilgi toplanması
İşin tanımının doğru bir şekilde yapılması
Doğru iş görenin doğru işte çalıştırılması

İş analizine hazırlık
İş analizi ekibinin oluşturulması
İş analizi yönteminin belirlenmesi
Analiz
Raporlandırma

Eğitim Yönetimi
Bireysel veya grup düzeylerinde;
Bilgi beceri ve davranışlarda olumlu gelişme sağlayarak
performansı iyileştirmek
için tasarlanmış
planlı
eğitsel programlardan oluşmuş süreçtir.
Amaçların belirlenmesi
Eğitimde örğütlenme
Eğitim ihtiyacının analizi
Eğitim planlaması
Ölçme ve değerlendirme


Performans Değerlemesi
Performans değerleme
İşgörenin işteki başarısını saptamaya yarayan objektif analizler ve sentezlerdir.

Terfi
Transfer
İşten çıkarma
Ücret düzenlemesi
Ödül esaslarının belirlenmesi
Personel envanterinin belirlenmesi

İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi
İş değerlemesi
Ücret saptamak amacıyla işletme içindeki işlerin birbirleriyle karşılaştırarak göreli değerlerini sistematik bir biçimde belirme sürecidir.
Ücret yönetimi
Bedensel ve zihinsel emeğe üretim faaliyetleri karşılığında ödenen bedel olarak tanımlanabilir.
Amaçlar
Nitelikli işgücünü çekmek
Mevcut iş göreni elde tutmak
Motive etmek
Performans yükseltmek
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri
Bilgi sistemleri

İnsan kaynakları konularındaki;
Gerekli bilgilerin
toplanması
İşlenmesi depolanması
İlgili birimlere bu bilgilerin
İşgören Bulma ve Seçme
İKY' nin Kapsamı;
İş analizleri,
Görev tanımlarının yapılması,
İnsan kaynağının seçilmesi için gerekli ilanların verilmesi,
Başvuruların kabul edilmesi,
Görüşmelerin yapılması,
İşe uyum eğitimi,
Eğitim geliştirme çalışmaları,
Başarı ve performans değerlendirmeleri,
Terfi, iş değiştirme ve işten çıkarma,
İş değerlendirme ücret yönetimi,
Disiplin sosyal kültürel etkinlikler,
Sağlık hizmetleri vb.
İnsan Kaynakları Yönetimi
Prof.Dr. Ali Aydın GÖKTAŞ
2013-2014 Güz Dönemi
İş Analizi Nedir?
Bilgi Belge Toplama
Gözlem
Anket
Görüşme
Karma
GEREKİR.
İş Analizi Süreci Nasıldır?
Kullanılan iki yöntem vardır;
İç kaynaklar
Dış kaynaklar


İş profili çıkarılması
Başvuru formu
Testler
Görüşme
Referans araştırması
İşe alma kararrı
Teklif verme
Sağlık kontrolü
İşe yerleştirme

İş gören seçme süreci;
Eğitim Yönetimi Süreci
aktarılmasını sağlar.
Özlük bilgileri
Personel bulma sürecine ilişkin bilgiler
İş deneyimine ilişkin bilgiler
Eğitim bilgileri
Ücret bilgileri
Performans değerleme bilgileri
Çalışma süresine ilişkin bilgiler
Çalışma tutumlarına ilişkin bilgiler
Sendika bilgileri
İletişim bilgileri
Sağlık kaza bilgileri
Açık iş - pozisyon bilgileri
İş sağlığı ve güvenliği;
işin yapılması sırasında işyerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bilim dalıdır.
Kaynakça
Sabuncuoğlu, Z. (2011) İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta yayın evi

Aldemir, M.C., Ataol, A.,Budak G.(2004) İnsan Kaynakları Yönetimi ,İzmir Barış Yayınları
Personel Yönetimi
İnsan Yaynakları Yönetimi

İş odaklı
Statik bir yapı
İnsan maliyet unsuru
Kalıplar, normlar
Klasik yönetim
İşte çalışan insan
İç planlama
İnsan odaklı
Dinamik bir yapı
İnsn önemli bir girdi
Misyon ve değerler
Toplam kalite yönetimi
İşi yönlendiren insan
Stratejik planlama

Full transcript