Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Кла

No description
by

алена гончаренко

on 28 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Кла

За метою управлінські рішення поділяються на:
За характером управлінської ситуації:
За діапазоном процесу управління:
За часом на прийняття рішень:
За строком виконання рішень:
Кла
"Класифікація управлінських рішень"
Виконала:
студентка гр. БПО-1-12
Гончаренко Олена

Класифікація рішень – це розділення рішень на групи за
певними ознаками.
Організаційні – рішення, що приймаються менеджером в
межах формальних рамок його офіційної влади і авторитету.
Персональні – рішення, що приймаються менеджером як
приватною особою, в особистих інтересах;
Запрограмовані рішення – спрямовані на вирішення питань,
викликаних часто повторюваними, так званими стандартними
ситуаціями; ґрунтуються на встановлені політики, правил і
порядку.
Незапрограмовані рішення – не обмежуються політикою,
правилами і процедурами.
Стратегічні – пов’язані з виникненням складних проблем і
змін в оточуючому середовищі і приймаються на вищому рівні
управління, впливають на загальний розвиток підприємства і
розробляються з врахуванням перспективи розвитку;

Тактичні – пов’язані з середньостроковими планами,
розробляються аналітичним рівнем управління, стосуються, як
правило, поведінки підприємства на ринку відносно споживачів
та конкурентів, комерційної діяльності та фінансового
забезпечення реалізації планів підприємства.

Оперативні – приймаються на низовому рівні управління, і є
частиною короткотермінових планів, спрямовані на вирішення
виробничих та інших операційних проблем;

Дослідницькі – рішення, що приймаються в умовах
достатньої кількості часу, вибір зумовлений знаннями та набутим
досвідом (наприклад маркетингові дослідження);
Інтуїтивні – спонтанні рішення, що приймаються як
відповідь на конкретну загрозу; вибір робиться на основі
відчуття, що він правильний;

Довгострокові – на період понад 5 років, прогнозні, зумов-
лені баченням майбутнього, що випливає з умов і потреб
сьогодення;
Середньострокові – від 1 до 5 років, відбиваються в
обов'язкових для виконання планах і програмах, за з якими
здійснюються конкретні практичні заходи;
Короткострокові – реалізуються в межах одного року,
відображаються, як правило, в усних чи письмових наказах,
розпорядженнях; приймаються без попередньої підготовки.
За ступенем передбачуваності:
Детерміновані – що приймаються в умовах визначеності, за
наявності повної інформації;
Імовірнісні – що приймаються в умовах імовірної
визначеності (ризику);
Невизначені – рішення, що приймаються в умовах
невизначеності, тобто за відсутності необхідної інформації з
проблеми.
За об’єктом управління:

Економічні – рішення пов'язані з підвищенням ефективності
виробництва, вдосконаленням діяльності підприємства;
Соціальні – рішення спрямовані на поліпшення умов праці і
відпочинку членів колективу підприємства, вдосконалення
морально-психологічного клімату та ін.;
Технічні – рішення, що приймаються для вдосконалення
технічної політики і технології виробництва, скорочення
застосування ручної праці тощо;
Організаційні – рішення спрямовані на поліпшення
організації праці, вдосконалення нормативів, норм, впровадження
наукової організації праці;
Фінансові – рішення, що приймаються стосовно залучення,
розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів підприємства.
За суб’єктом управління:
Індивідуальні, колективні і
колегіальні. Перші приймаються особисто керівниками, другі –
колективом підприємства, треті – колегіальними органами
(радами, правлінням і так далі).
За творчим вкладом менеджерів в розробку рішень:
Рутинні – приймаються згідно з відпрацьованим механізмом
і наявною програмою дій.
Селективні – ініціатива і свобода дій на цьому рівні
проявляється в обмежених рамка.
Адаптаційні – розраховані на додаткові, непередбачені
труднощі.
Інноваційні – пов'язані зі складністю і непередбачуваністю
подій.
Full transcript