Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kristendommen

No description
by

Anders Tindeland

on 30 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kristendommen

Kristendommen
Tre hovedretninger
Den katolske kirke
Den største kristne retningen - halvparten av alle kristne
Sør-Europa, Latin-Amerika og Afrika
Ortodokse kirkesamfunn
Bildet tatt fra en russisk-ortodoks kirke
Russland, østlige delen av Europa og i Midtøsten
Protestantiske trossamfunn
Delt opp i mange retninger
Størst er pinsebevegelsen og lignende
Ca. 400 millioner tilhengere
Hvor?
Norge
Til hvilken retning tilhører Norge - tradisjonelt sett?
Norge og kristendommen
Kom til Norge forholdsvis sent via tidlige kristne, norske konger
Håkon den gode, Olav Tryggvason
Innført som statsreligion under Olav den hellige
Reformasjonen kom til Norge via den dansk-norske unionen
Kongemakten styrket av reformasjonen
Statskirken! Inndragelse av kirkegods
Kristne symboler i Norge
Rogaland fylkesvåpen - steinkors med spiss fot
Hjelmeland kommunevåpen - Andreaskors med triple streker
Sør-Trøndelag fylkesvåpen - to korslagte røde økser belagt med en rød korsstav. Olav den helliges merke
...og ikke minst
Troen på Jesus
Troen på Jesus
Felles for alle kristne
Viste menneskene veien til Gud
Menneskene kan ikke redde seg selv
Evangelium
Betyr "seiersbudskap" eller "godt budskap"
Å tro på Jesus er å stole på evangelienes budskap
Å være frelst
Være sikker på at Guds redningsaksjon gjelder seg
Hvem var Jesus
Jøde
Guds sønn
Et menneske
Frelser
Viktigst i kristendommen?
Personen Jesus!
MEN: Grunnlaget for å tro på Jesus finner de kristne i Bibelen
Derfor er Bibelen hellig skrift
NT mest brukt
GUD
Faderen
Sønnen
Den hellige ånd
Treenigheten
Hva betyr det?
I Jødedommen og Islam er Guds enhet svært viktig
Gud kan ikke vise seg direkte i et menneske
Her skiller Kristendommen seg klart fra de to andre
Den éne Gud fremtrer for mennesker som tre "personer"/"skikkelser"
Faderen
Sønnen
Den hellige ånd
Men alle er allikevel den sammen Gud
Skaperen bak universet
Omsorgsfull far
Livet = en gave fra Gud
Jesus
Frelser
Gud viste seg på jorden
Gud: en nyskapende kraft
Guds usynlige nærvær i kirken og verden
Hver sin høytid
Gud handlet når han sendte Jesus til jorden
Jul
Jesus handlet på våre vegne når han døde for oss og stod opp igjen
Påske
Den hellige ble gitt til alle disiplene
Pinse
Hellige handlinger
"Hellig" - det som har forbindelse med det guddommelige
Fellesskap omkring hellige handlinger
Hva er hellige handlinger?
Handlinger som har forbindelser med det guddommelige
Handlingene i kirken i sentrum - for mange
Bønn
Viktig i alle kirkesamfunn
Forskjellige motivasjoner til bønn
Takk, lovprisning, be om tilgivelse, be om hjelp, forbønn...
Bønn kan komme i mange varianter
Forskjeller mellom kirkesamfunn
Seremonier og tradisjoner
Sakramenter
"Sakrament" - kommer fra latin og betyr hellig handling
Et rituale som regnes som spesielt viktig
De to viktigste:
Dåp og Nattverd
Syv sakramenter
Dåp
Nattverd
Konfirmasjon
Skrifte
Inngå ekteskap
Innvie prester
Salve alvorlig syke
I den ortodokse og den katolske kirken er alle sakramentene viktige.

De fleste protestantiske trossamfunn bruker bare dåp og nattverd
Om sakramenter og veien til frelse
Ortodokse og katolikker: kirkens sakramenter
Må ledes av biskoper og innvidde prester

Protestanter (noen av dem i hvert fall): mer opptatt av den enkeltes tro
Har valgte ledere til menighetene sine. Kalles gjerne for "pastor" eller "forstander".
Leveregler
1.
2.
3.
4.
Kristendommen har ikke religiøse lover slik som jøder og muslimer

Jesus og Paulus kritiske til lover som veien til Gud
"For Kristus er lovens ende og mål, så hver den som tror, skal bli rettferdig for Gud" (Rom 10,4)
Jesus som forbilde
Jesus gav ikke spesifikke leveregler
"Følg meg"
Du skal elske din neste som deg selv
Det finnes mange svar
Hvordan de kristne skal leve er det bred uenighet om


Årsakene til det kan være geografiske, forskjellige kirkesamfunn, personlig overbevisning osv.
Geografisk:
Afrikanere eller nord-amerikanere?
Rike eller fattige?
Krig eller fred?

Forskjellige grupper kristne:
Viser til moralske bud i Bibelen
Krever f.eks en bestemt livsstil
Kirkesamfunn:
Munker og nonner
Fastsatt livsstil med plikter og rutiner

Syn på Bibelen:
Bokstavelig eller som retningslinjer?
Arkitektur
Første kirkene i private hjem
Basilika
Romersk bygning for offentlige saker
Søyler langs sidene
Opphøyet i enden
Plasserte alteret i enden
Østvendt, mot soloppgang
Alter
Sidealter
Våpenhus
Bildekunst
Ikoner
Bildekunst i kristendommen
Svært vanlig i motsetning til de andre abrahamittiske religionene
Først ulovlig
Greske og romerske impulser endret dette
Dessuten: Gud hadde blitt menneske

En stor del av kunsten fra middelalderen frem til 1700-tallet var kirkekunst
Religiøst maleri, ofte på tre
Spesielt viktig i den ortodokse kirke
Ofte Jesus, Maria og andre helgener
Gjerne gullfarget - den himmelske virkelighet
Trouble in paradise
På 700- og 800-tallet: strid om bildebruk
Østkirken, inspirert av islams bildeforbud, mente bildene ledet til avgudsdyrkelse
Bildetilhengerne seiret til sluttDen reformerte kirke: 1500-tallet
Ledet av Jean Calvin
Kastet ut alle bildene fra kirken
Bildene sto i veien for guds ord
Altertavle
Prekestol
Døpefont
Glassmaleri
Lovsang
Lovsang = sang som uttrykker glede og takk overfor Gud

Den første lovsangen sang englene i juleevangeliet
"Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag."
Musikk
Salmer
Opprinnelsen til viktigheten av musikk i kristendommen.
Salmene var 150 dikt samlet i Tanak

Kristendommen ble tidlig vant til å bruke musikk
Orkesterverk
Trosretningene
Katolsk og ortodoks: Høytidelig høysang gjerne uten instrumenter
Protestantisk og katolsk: lovsang til orgelmusikk
Frelsesarméen: Folkelige musikkformer
Pinsevenner og baptister: jublende lovsangstoner; moderne rytmer og instrumenter
Full transcript