Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

thesis

No description
by

Jammila Zamuco

on 10 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of thesis

Isang Pag-aaral Kung Bakit Mababa ang Performans ng Ilang Mag-aaral sa Asignaturang Accounting sa Manila Tytana Colleges Kursong Accountancy Accountancy Kursong Accountancy Ang Accountancy ay isang kursong "in-demand" sa buong mundo. Sa kabila ng kaginhawahang hatid ng Accounting, marami rami na din ang nabigo sa kanilang mga layunin May mga salik na nakakaapekto kung bakit nahihirapan ang mga mag-aaral kumukuha ng kursong Accountancy na maaaring maging sagot sa mga katanungang bumubuo sa ating isipan. Kahalagahan ng Pag-aaral Ang kahalagahan ng pag-aaral na ito ay upang malaman natin kung anu-ano nga ba ang mga salik na nakakaapekto kung bakit ang mga mag-aaral na kumukuha ng kursong Accountancy ay nahihirapan sa kanilang napiling larangan. Mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral Ayon kay Robert L. Dixon, ang pag-aaral ng Accounting ay nangangailangan ng determinasyon, at ang pagsisikap mo dahil dito ay magbubunga din balang araw ng katagumpayan. "Students learn best when they are actively engaged. One of the best tools for active learning is strategically placed questions." Limbago, Mario S. Jr.
Mailum, Angelyn B.
Zamuco, Jammila Kirstie B. Kinakailangan sa kursong ito ng masidhing pag-aaral, pang-unawa, at pananaliksik upang mas higit itong maunawaan. Mayroon itong mga prinsipyo at lohika na siyang nagsisilbing pamantayan sa paggawa ng
financial statements. Nakasaad rito ang mga posisyon ng kumpanya, mga profit at losses at business operations nito. Bakit nga ba nangyayari ang ganitong mga senaryo? Maaari ba itong maiwasan? O masasabi nating ito'y isang penomenon? Mahalagang pag-aralan ang mga salik na ito upang makabuo ng karampatang solusyon sa nasabing problema. Layunin ng pag-aaral na ito na malaman ang mga hakbang na maaaring gawin nang sa gayo'y mabigyang solusyon ang problema. "Students will be more willing to commit time and energy to a topic when they believe that it is relevant to the future career." - Kimmel Narito ang ilang mga gabay na makakatulong sa mga mag-aaral na makakuha ng mataas na marka: Alamin kung ano ang inaasahan sa iyo ng iyong guro Turuan mo ang iyong sarili Sa umpisa pa lamang ng semestre ay magsikap na Laging pumasok sa klase Magtala ng iyong liksyon habang nakikinig sa guro Maging aktibo sa klase Basahin ang aklat pampaaralan ng ilang beses Dapat maunawaan ng mag-aaral ang mga patakaran ng asignaturang Accounting at gumawa ng mga kasanayan sa paggamit nito. Laging gawin ang mga takdang aralin Mag-aral kasama ng mga kaibigan upang ikaw ay magabayan Maging masipag sa pag-aaral lalo na kapag may pagsusulit Alagaan ang sarili at mamuhay ng malusog Ayon kay Gregorio Valencia sa kanyang akda na pinamagatang " How to Study Accounting Effectively" Sa pag-aaral ng Accounting, ang iyong pangunahing obhetibo ay ang maintindihan ng lubusan ang nakalaang prinsipyo sa ilalim ng pagsusuri ng mga problema na nangangailangan ng kalutasan. May mga suhestiyon na nagpapatunay ng epektibong metodo kung paano aralin ang Accounting sa wastong pamamaraan: Una ay ang pagbasa sa bawat kabanata na itinalaga bago pa man lapatan ng diskurso sa klase Pangalawa ang pag-iintindi sa binasa Pangatlo ang pag-iintindi kung paano masosolusyonan ang problema Panghuli ay ang pagsasa-puso ng lahat ng natutunan sa Accounting. A strong foundation in the Fundamentals of Accounting is very helpful as you go to your higher accounting subjects, and ultimately prepare for the CPA Examination - Bartolome Kimwell Pamamaraan ng Pananaliksik Mga Paksa Ang pagiging mag-aaral na kumukuha ng kursong Accountancy ang nag-udyok sa mga mananaliksik upang makaisip ng paksa patungkol sa suliraning kinakaharap ng mga nasa unang taon ng nasabing kurso. Nagkaroon ng interbyu sa mga piling mag-aaral patungkol sa karanasan nila sa asignaturang Accounting. Mga Teknik Pagkuha ng mga karagdagang impormasyon sa internet at mga aklat. Paraan ng Pagsasagawa Ang mga libro, magasin, journal, at World Wide Web ay ang mga naging batayan para sa mga nakalap na impormasyon sa pag-aaral. Sarbey Nagkaroon ng Sarbey upang masagot ang mahahalagang katanungan sa pananaliksik. Narito ang mga katanungang aming ginamit para sa sarbey: Sariling pili mo ba ang kursong Accountancy? Mahirap ba ang Accounting para sa iyo? Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong lumipat sa ibang kurso, gagawin mo ba ito? Sa ngayon, nais mo bang ipagpatuloy ang kursong Accountancy hanggang sa ika'y makatapos? Para sa iyo, anu-ano ang mga dahilan kung bakit nahihirapan ka sa Accounting? Nasisiyahan ka ba sa mga gawain tulad ng paggawa ng takdang aralin at pagsagot ng mga pagsusulit sa Accounting? Presentasyon ng mga Datos Ang sarbey ay isinagawa sa mga mag-aaral ng BSA sa Manila Tytana Colleges Ito'y pawang nasa unang taon pa lamang Narito ang isang grap na magpapakita ng kanilang mga kasagutan: Sariling pili mo ba ang kursong Accountancy? BSA 1-01 (cc) photo by medhead on Flickr BSA 1-02 (cc) photo by medhead on Flickr Mahirap ba ang Accounting para sa iyo? BSA 1-01 BSA 1-02 Kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataong lumipat sa ibang kurso, gagawin mo ba ito? BSA 1-01 Sa BSA 1-01, 23 mag-aaral ang sumagot ng sarbey. Sa BSA 1-02, 15 mag-aaral ang sumagot ng sarbey. BSA 1-02 Sa ngayon, nais mo bang ipagpatuloy ang kursong Accountancy hanggang sa ika'y makatapos? BSA 1-01 BSA 1-02 Para sa iyo, anu-ano ang mga dahilan kung bakit nahihirapan ka sa Accounting? Narito ang mga sagot ng mga mag-aaral mula sa BSA 1-01 Kulang sa oras sa pag-aaral Kawalan ng pagpokus Nahihirapang intindihin ang prinsiples ng Accounting Tumatak na sa isipang mahirap ang Accounting Nahihirapan sa mga pagsusulit Ayon naman sa BSA 1-02, narito ang kanilang mga kasagutan: Nahihirapang intindihin ang leksyon Walang pahapyaw na pagbabasa Nahihirapang intindihin ang mga nakalaan na problema Kulang sa oras sa pag-aaral Nasisiyahan ka ba sa mga gawain tulad ng paggawa ng takdang aralin at pagsagot ng mga pagsusulit sa Accounting? BSA 1-01 BSA 1-02 LISTAHAN NG MGA SANGGUNIAN: Dixon, Robert L., Arnett, Harold E. & Davidoff, Howard. 2007. The McGraw-Hill 36 Hours Course; Accounting 4th Edition. New York: McGraw-Hill. Kimmel, Paul D., Carlon, Loftos, Mladenovic, Kieso & Weygandt. 2006. Accounting: Building Business Skills 2nd Edition. Milton: John Wiley & Sons. Albretch. 2008. Ace Your Accounting Classes: 12 Hints to Maximize Your Potential. http://www.scribd.com/doc/38609933/term-paper-final/albretch. Valencia, Edwin G., Roxas, Gregorio F. & Asuncion, Darrell Joe O. 2009. Partnership and Corporation Accounting: Concepts, Principles, Procedures & Applications. Baguio City: Valencia Educational Supply Kimwell, Mercedes Bartolome. 2007. Constructive Accounting 6th Edition. Manila: GIC Enterprises Thank You! :)
Full transcript