Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Medikal Muhasebe

No description
by

AYLİN SAĞNAK

on 5 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Medikal Muhasebe

Medikal Muhasebe
MİSYONUMUZ;
Kurumsal kimliğimizi koruyarak prosedür ve talimatlarımız kapsamında, tedavi hizmeti vermekte olduğumuz şahıs, kurum ve kuruluşlarla imzalanmış sözleşmeler, kurum yönetmelikleri, sağlık sektöründe kabul görmüş ve resmi olarak zorunlu kabul edilen ilkeler çerçevesinde sunulan tedavilere ilişkin faturalandırma ve tahsilat takibi işlemlerini yürütmek,Hastanenin vizyon, misyon, kalite politikaları ve temel değerlerini göz önünde bulundurarak, sorumluluğunda olan kredili faturaların, Kurum Sözleşmelerine uygun şekilde eklerini tamamlayan, Kurumlara zamanında, eksiksiz ve doğru bir biçimde teslim eden, ödemeleri takip eden, bağlı olduğu birimlerle işbirliği içerisinde, alacakları zamanında tahsil edilmesi için çalışan, anlaşmalı kurum mutabakat süreçlerinin düzenli bir şekilde işlemesini sağlayarak işin gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getiren birimdir.
Görevlerimiz
Sorumluluklarımız
Hazırlayan: Aylin SAĞNAK
TEŞEKKÜR EDERİM
Kredili faturaların sistemden teslim alınması,
Eksik faturaların gün içinde tamamlanmasının sağlanması,
Gönderilmeyen faturalarla ilgili tutanak düzenlenmesi ve ilgili müdürlüklerin bilgilendirilmesi,
Kredili faturaların içeriklerinin incelenmesi,
Faturalardaki kabul bilgilerinin, hizmet girişlerinin, fiyatlandırmanın ve hesaplamaların doğruluğunun ve sözleşme bilgilerine uygunluğunun kontrol edilmesi,
Epikrizin, hasta dosyalarındaki bilgilerle uyumunun denetlenmesi,
Fatura eki belgelerin tamamlanması,


Kurumlara gönderilecek hale getirilen fatura ve ekleri için, sisteme online giriş yapılması,
İcmal listeler eşliğinde üst yazıların hazırlanması,
Yetkili imzalarını tamamlatılması,
Kayıt altına alınan üst yazı ve faturaların, ekleri ile birlikte kurumlara aksamadan, tam ve doğru bir şekilde gönderilmesi,
Gerektiğinde Kurumlarla irtibata geçilerek sorun ve problemlerin giderilmesi,


Alacakların zamanında tahsilatının sağlanması,
Ödemelerin kişi ya da kurum bazında sisteme kaydedilmesi,
Ödenmeyen faturaların veya eksik ödemenen faturaların raporlanması ve gerekli düzeltmelerin yapılması,
Muhasebe kayıtları ile karşılaştırmaların yapılması,
Aylık, yıllık mutabakatların yapılması,
Bölüm içi ve dışı gerekli yazışmaların hazırlanması,

...
...
Çağrılmış oldukları hizmet içi ve dışı tüm eğitimlere katılmak, almak istediği eğitimler konusunda görüş bildirerek gönüllü eğitimin devamını sağlamak,
İç ve dış denetimlerde denetçilere yardımcı olmak,
Kurumlar ile gereken düzeyde ilişkiler kurmak, ziyaretlerde bulunmak ve devamlılığını sağlamak,
Kurumlar ile hastane arasında birimle ilgili evrak ve bilgi alışverişini sağlamak,
Kurum anlaşma ayrıntıları ve resmi mevzuat hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak ve yapılan her değişikliği takip etmek,

...
Hastanenin Vizyon, Misyon Kalite Politikası ve Temel Değerleri doğrultusunda yaratılan, yeniliklere açık, çağdaş ve yardımsever bir çalışma ortamını oluşturmak ve sürekli geliştirmeyi amaç edinmek,
Kendi birimi ile ilgili olarak hazırlanan tüm prosedür ve talimatları uygulamak,
Sorumlu oldukları tüm cihazların zamanında ve eksiksiz bir şekilde bakımlarının ve/veya kalibrasyonlarının yapılması / yaptırılması konusunda hassas olmak ve ilgilileri uyarmak,
Anlaşmalı kurumlardan iade edilen faturaları sistemden geri çekerek, sonuçlanana kadar takibini yapmak,
Fatura gönderiminin ve tahsilatın etkinleştirilmesi, verimliliğin artması doğrultusunda, birim içi ve dışı diğer personel ile işbirliği içinde çalışmak,
Faturalarla ilgili her türlü iç ve dış yazışmaların ve yapılan ödemelerin Muhasebe kayıtlarından takibini yapmak,
...


MEDİKAL MUHASEBE BÖLÜMÜNÜN İRTİBATTA OLDUĞU DEPARTMANLAR

HASTA HİZMETLERİ
(Hasta ve Yakınları ile İletişim, Faturaların kesilmesi, Fatura eki evrakların hazırlanması, )
TIBBİ BİRİMLER
(Epikriz, Tedavilere ilişkin raporlar ve tıbbi formlar),
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ
Hizmet Sunumu ve girişleri ile ilgili bilgi alışverişi)
PLANLAMA
(Fiyatlandırmalar, eşleştirmeler, paket içerikleri)
PAZARLAMA VE İLETİŞİM
(Kurum sözleşmeleri ve sözleşme öncesi değerlendirmeleri, muafiyet ve istisna tanımlamaları)
SATINALMA
(Firma faturaları, mevzuata ve sözleşmelere uygun fiyat kontrolleri)
MALİ İŞLER
( Faturaların entegrasyonları, tahsilat/ tediye makbuzları, damga vergisi, sözleşme katılım bedeli vb. kesinti girişleri )


MEDİKAL MUHASEBE BİRİMİNİN İRTİBATTA OLDUĞU KURUMLAR
Anlaşmalı Resmi Kurumlar (SGK, TBMM)
Anlaşmalı Bankalar, (İŞBANK, MERKEZ BANK.vb.)
Anlaşmalı Sigorta Şirketleri,(ALLIANZ, AK, DEMİR vb.)
Anlaşmalı Diğer Kurumlar,(KAREL, TÜRK TRAKTÖR ELÇİLİKLER, BANVİT, vb.)
Kredili Şahıslar,
Lösev
Medikal Muhasebe Organizasyon Şeması
Önceliğimiz Hastalarımız
Önceliğimiz Hastalarımız
Önceliğimiz iş ortaklarımız
Önceliğimiz Çalışanlarımız

*Para ödemeli hastalar dışındaki; tüm Anlaşmalı Kurumlara ve şahıslara ait faturalar, hasta danışmanları/vezne görevlileri tarafından kesildikten sonra Medikal Muhasebe Bölümüne teslim edilir.
*(e-fatura uygulamasında tüm işlemler pro fatura üzerinden yürütülür.)
*Faturalar; barkodları okutulmak suretiyle Medikal Muhasebe görevlileri tarafından bilgisayar sisteminden teslim alınır.
*Teslim alınan faturalar, ilgili kişiler tarafından incelenmek üzere kurumlara göre tasnif edilir. Tasnif edilen faturalar ilgili personele dağıtılır.

İş Akışı
*Faturalarda yer alan hizmetler ve fatura ekleri, ilgili kurumla yapılan sözleşmeler esas alınarak incelenir.
*Öncelikle Hastane prosedürlerine, sözleşmelere, TTB/SUT/varsa Anlaşmalı Kurumun (TBMM) yönetmelik şartlarına uygun olup olmadığına bakılır.
* Epikriz ve hesap özeti incelemeleri sırasında, hizmet girişlerinde, fiyatlarda veya uygulamada her hangi bir yanlış veya eksik tespit edilirse ilgili birim ile irtibata geçilir, gerekli düzeltmeler yapılır/yaptırılır.
* Medikal Muhasebe dışındaki bir birimin düzeltmesi gereken bir hata söz konusu ise fatura sistemden sanal olarak ilgili bölüme iade edilir.

...
*Düzeltmelerin yapılarak faturanın hazır hale getirilmesini takip eder.
*Düzeltmeler yapılıp, fatura ve ekleri tamamlandıktan sonra gönderime hazır hale gelen faturalar, online çalışan kurumların sitelerine kaydedilerek icmalleri alınır.
*Daha sonra kendi sistemimizde bu faturaların icmalleri oluşturularak karşılaştırma yapılır.
*İcmal listeleri alınmış tüm faturalar yetkili kişiler tarafından imzalanan bir üst yazı eşliğinde kurumlara gönderilir. ( Birçok kurum internetten kendi sistemlerine de fatura kaydı yapılmasını istemektedir.) *Faturalar, kurumların talebine uygun olarak günlük, haftalık veya aylık olarak gönderilebilir.

...
Kurumlara gönderilen üst yazı ve icmal örnekleri dosyalanarak arşivlenir. Ayrıca üst yazı numaraları ve tutarları bilgisayara ve deftere kaydedilir. Bilgisayar kaydının o güne ait bölümü giriş yapılmak üzere muhasebe birimine mail yoluyla gönderilir.
Faturalar gönderildikten sonra sözleşmelerde belirlenen vade tarihlerine uygun olarak tahsilatlarının yapılması sağlanır. Düzenli ödeme yapmayan kurumlara telefon ve mail yoluyla hatırlatmalar yapılır. Ödemelerde meydana gelen aksaklıklarla ilgili raporlamalar yapılır ve mail yolu ile yönetim bilgilendirilir.

*Kurumlara gönderilen üst yazı ve icmal örnekleri dosyalanarak arşivlenir. Ayrıca üst yazı numaraları ve tutarları bilgisayara ve deftere kaydedilir. *Bilgisayar kaydının o güne ait bölümü giriş yapılmak üzere muhasebe birimine mail yoluyla gönderilir.
*Faturalar gönderildikten sonra sözleşmelerde belirlenen vade tarihlerine uygun olarak tahsilatlarının yapılması sağlanır.
*Düzenli ödeme yapmayan kurumlara telefon ve mail yoluyla hatırlatmalar yapılır.
*Ödemelerde meydana gelen aksaklıklarla ilgili raporlamalar yapılır ve mail yolu ile yönetim bilgilendirilir.
...
*Kurumların, değişik gerekçelerle (Sözleşmelerin ve mevzuatın farklı yorumlanması, malzeme ve hizmet girişi ile ilgili sözleşme dışı talepler vb. ) fatura iadesi, eksik ödeme veya fatura bekletme yollarına gitmesi durumunda bu kurumlarla irtibata geçilerek uyuşmazlıkların giderilmesi sağlanır.
*Medikal Muhasebe Birimi tarafından uzlaşma sağlanamaması halinde Kurumsal İletişim ve Pazarlama Birimi devreye sokularak sorunun bu Birimle Kurum arasında çözümlenmesi yoluna gidilir.

...
*Fatura iadesi söz konusu ise iade faturalar öncelikle bölüm sorumlusu tarafından incelenir.
* Kurumda görünen fatura sistemden eldeki faturalar arasına geri çekilir.
* Muhasebe birimine bildirimi yapılarak muhasebe kayıtlarında da gerekli düzenleme yapılması sağlanır.
*Daha sonra ilgili fatura inceleme görevlisine teslim edilerek düzeltmelerin yapılması istenir.
*Fatura inceleyen kişi iade faturanın hatasını/eksiğini tespit ettikten sonra gerekli düzeltmeleri yapar/yaptırır.
*Bundan sonraki süreç diğer faturalarda olduğu gibidir.
...
...
...
*Ödemeler yapıldıkça ödeme listeleri temin edilerek (birçok kurumun listesi internetten alınabiliyor.) hasta faturalarının birebir ödemesi sisteme girilir.
*Varsa eksik ödemelerin gerekçeleri araştırılır.
*Kurum haklı ise gerekli düzenleme yapılır.
*Haksız ise gerekçeli yazı ile ek ödeme talebi için Anlaşmalı Kuruma bir üst yazı yazılır.
*Tüm faturaların Kurumlar bazında sözleşmelerde belirlenmiş vade tarihlerinde ödemelerinin yapılması takip edilir.
* Bunun için her gün Muhasebe biriminden düzenli olarak Medikal Muhasebe birimine gönderilen günlük banka ödemelerini gösteren dekont incelenir. (Aynı zamanda gönderilen üst yazı ve kurum ödemelerine ait muhasebe girişleri sistemden kontrol edilir.)
*Haftalık / Aylık tahmini ödeme tabloları oluşturulur.
*Olması gereken ödemeler ile gerçekleşen ödemelerin karşılaştırmaları yapılır.
*Ay sonlarında ve yılsonlarında elimizde bulunan ve kurumlarda ödenmesi beklenen faturaların mutabakatları yapılır.


...
Medıkal Muhasebe
VİZYONUMUZ;
Hizmet kalitemizden ödün vermeden;
Verilen tedavilerin tam ve doğru bir şekilde faturaya yansıtılmasını ,
Tedavi faturalarının imzalanan Kurum Sözleşmeleri ile TTB, SUT ve diğer resmi tebligatlara uygun olarak kurumlara gönderilmesini,
Hizmet bedellerinin zamanında ve eksiksiz tahsil edilmesini ,
Düzenli mutabakat ve raporlama çalışmalarının yürütülmesini sağlamaktır.

BİLGİ İŞLEM
( Sistem düzenlemeleri, ameliyat hesaplamaları, program geliştirme )
HUKUK
(Tahsil edilemeyen kredili şahıs faturalarının takibi)
İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ
Kadro ihtiyacının personel kariyer planlaması, personelin ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgelerin sağlanması, Personel bilgi güncellemesi
EĞİTİM VE KALİTE BÖLÜMÜ
Yeni personelin oryantasyonu, temel eğitimler, mesleki eğitimler ve çalışanların iletişimine yönelik eğitimlerinin planlanması konularında koordineli çalışılır.

LOJİSTİK HİZMETLER BÖLÜMÜ
Porter, vale vb. destek hizmetlerin, hasta gereksinimlerine göre malzemelerin sağlanması, sistem girişi ve fatura oluşturulması, demirbaş ve sarf malzeme alımları ve fiyatlandırmaları. Personelin, giyim, kırtasiye/ yemek/ulaşım.. İhtiyaçlarının giderilmesi
ECZANE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
Hastalara verilen ilaçlara ilişkin sistemsel aksaklıkların aktarılması, kurum ödemelerindeki geri dönüşlerin görüşülmesi, hastalar ile anlaşmalı kurum ve kuruluşlarının, reçete ve raporlara ilişkin bilgi taleplerinin giderilmesi,
TEKNİK HİZMETLER BÖLÜMÜ
Havalandırma, ısınma, tesisat bakım ve onarımı vb. tesis sorunlarının aktarımı.
RADYOLOJİ BÖLÜMÜ
Dışarıdan alınan hizmetler olduğunda fatura ve ödemelerin takibi ve mutabakatın kontrolü ,
PATOLOJİ BÖLÜMÜ
Patoloji numunelerinin gönderilmesi, sistem girişleri ve mutabakatın kontrolü ,
DIŞ LABORATUVARLAR
Hastane laboratuvarında yapılamayan tetkikler için numune gönderilmesi, sistem girişleri ve mutabakatın kontrolü,
KAN BANKASI
Ürün giriş çıkışları,kodları, belgeleri ve fiyalandırması,

*Kaliteli bir hizmeti sunmak,
*Kuruma katkı sağlamak,
*Kendimizi daima geliştirmek,
*Değişiklikleri ve yenilikleri takip etmek,
*Kurum içindeki ve dışındaki diğer çalışanlarla iyi bir iletişim kurmak,
*Verimli ve hatasız çalışmak,
*Daima daha iyiye ulaşmak için çalışmak.

HEDEFİMİZ
Full transcript