Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

МОНГОЛ УЛСЫН ХАЛАМЖИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ШИНЭЧЛЭЛ

No description
by

dorjpalam jaltsan

on 23 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of МОНГОЛ УЛСЫН ХАЛАМЖИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ШИНЭЧЛЭЛ

“НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛ: АСУУДАЛ, ШИЙДЭЛ” СЭДЭВТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ
МОНГОЛ УЛСЫН ХАЛАМЖИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ШИНЭЧЛЭЛ
СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС
Илтгэгч. Д.СОНГОХБАЯР
Сүхбаатар дүүргийн Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга.

ӨМНӨ
ОДОО
МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТОГТОЛЦОО
ЦААШИД
1. ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ


2. ЗОРИЛТОТ БҮЛГЭЭ ЗӨВ ТОДОРХОЙЛОХ


3. ЦААШДЫН ЗОРИЛТУУД

1993 оны наймдугаар сарын 17 ны өдрийн “Нийгмийн халамжийн төв байгуулах тухай” Нийслэлийн Засаг даргын захирамж болон Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн сайд А/196/143 тоот хамтарсан тушаалаар амьдрал ядуу, ганц бие тахир дутуу хүмүүс халамж үзүүлэх үүрэг бүхий дүүргүүдийн Хөдөлмөр, нийгмийн хангамжийн хэлтсийн харъяа Нийгмийн халамжийн төвийг зохион байгуулсан нь Нийгмийн халамжийн байгууллагын үндэс суурийг тавьсан явдал байлаа
Эдийн засгийн шинэ харилцаанд шилжсэний дараа "Нийгмийн халамжийн тухай" тусгай хууль баталж, аймаг, дүүрэг, сум хороонд хэлтэс, ажилтантай болсон. 1990 он
НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ-Нийгмийн халамжийн хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн

-Халамжийн санхүүжилтийг жил бүр орон нутгийн төсөвт суулгадаг

-Улсын хэмжээнд үйлчилгээ хүргэх байгууллагын бүтэцтэй

-Хүн амын эмзэг бүлгүүдэд /хүүхэд, ахмад, ХБИ-д/ тусламж, үйлчилгээ үзүүлж хэвшсэн

-ТББ болон хувийн хэвшлээр халамжийн үйлчилгээг гэрээлэн гүйцэтгүүлж байгаа.НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ЗОРИЛТОТ БҮЛГИЙГ ТОДОРХОЙЛДОГ АРГУУД

Хүн амын бүлгээс эмзэг бүлгийг сонгох /категорийн аргачлал/

Газар зүйн байрлалаар

Орлогоор нь

Орлогыг орлуулан тооцох аргаар

Эрсдэлтэй байдлаар нь

Өөрөө өөрийгөө сонгох аргаар

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН БОДЛОГЫГ ШИНЭЧЛЭХ ШААРДЛАГА

Тэтгэмж, тусламжийг зорилтот бүлэгт чиглүүлж, эмзэг ядуу хэсгийг халамжид хамруулах;

Зорилтот бүлгийг тодорхойлохдоо категорийн аргаас гадна өрх, иргэний амьжиргааны түвшингээр тодорхойлох аргыг хэрэглэх;

Нийгмийн халамжийг хүртээх зарчимаар бус, ядуурал, тэгш бус байдлыг бууруулахад чиглүүлэх;

Бусад салбаруудын ядуурлыг бууруулах бодлоготой уялдуулах, нэгдмэл бодлогыг хэрэгжүүлэх;

Халамжийн сангийн зардлыг улсын төсөвт суулгах
ХАЛАМЖ ХҮРТЭХ ЗОРИЛТОТ БҮЛГИЙГ УЛС ТӨРӨӨС АНГИД НЭГДСЭН АРГАЧЛАЛААР ТОДОРХОЙЛНО

Зорилтот бүлгийг бодитоор тодорхойлох нэгдсэн тогтолцоо, хүн амын хөгжил, ядуурал, ажилгүйдлийн талаар нэгдсэн динамик баазтай болно

Баг, хороо, сум, дүүргийн улс төрийн албан тушаалтнуудаас ангид халамжийн үйлчилгээг хүргэж, чанарыг сайжруулна

Мэдээллийн сангийн тусламжтайгаар салбар хоорондын бодлогыг төлөвлөлтийг зорилтот бүлэгт чиглүүлж, хэрэгжилтийг уялдуулна

Ядуурал, ажилгүйдэл, тэгш бус байдлыг бууруулна

“Монголын нууц товчоо”- ны 217 дугаар зүйлд

“Хуйлдар анд алалдан байлдах цагт урьтаж ам нээж, байлдсан гавъяа бий тул түүний хөвгүүд, ач нарт, өнчдөд олгох өршөөл тусламжийг хүртээсүгэй” хэмээн Чингис хаан зарлиг буулгаж байсан гэжээ.

Монголын нууц товчоо 217-р тал.Ц.Дамдинсүрэн., УБ 1990 он

Монгол Улсын Их хурал нийгмийн халамжийн тухай хуулийг 1995 онд батлан гаргаж. Нийгмийн даатгалын хэлтэст харьяалагдаж 1995 оноос 1997 он хүртэл Нийгмийн халамжийн төв нэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байлаа.

1997 онд Улсын Нийгмийн халамжийн төв байгуулагдаж орон нутагт Нийгмийн халамжийн төв байгуулагдав.

2004 онд Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс болсон бол 2012 оноос Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс болон бүтцийн өөрчлөлт хийгдэж байлаа.

Нийгмийн халамжийн сангийн төсөв 2012 он хүртэл Улсын төсөв сууж байсан бол 2013 онд Дүүргийн төсөвт 2014 оноос Нийслэлийн төсөвт суух болсон
Сүхбаатар дүүргийн хэмжээнд 2013 онд хийсэн орлогыг орлуулан тооцох аргаар авсан судалгааны дүнд нийт 35495 өрх хамрагдаж үүнээс 28484 өрх бүрэн мэдээлэл өгсөн бол 380 өрх татгалзсан 5617 өрх хаяг дээрээ байдаггүй олдоогүй гэсэн утга авсан байн

1-2. р төвшнийх 512 өрх хүнсний эрхийн бичиг авч байна

1-6. р төвшнийх 2727 өрх Нийгмийн халамжийн зорилтот бүлэг

7-15. р төвшнийх 9871 өрх Дундаж бүлэг

16-20. р төвшнийх 15724 өрх Тансаг хэрэглээтэй бүлэг
Full transcript