Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SELEKCIJA U SPORTSKOJ GIMNASTICI

No description
by

Antonija Kvasina

on 23 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SELEKCIJA U SPORTSKOJ GIMNASTICI

SELEKCIJA U SPORTSKOJ GIMNASTICI
Ivana Kvasina

SELEKCIJA
TALENT

iznadprosječna, ali ne potpuno razvijena darovitost za određene izvedbe
trebalo bi ih pravovremeno prepoznati, usmjeriti ih u određenu sportsku granu i disciplinu
razvijati ih dok ne ostvare vrhunske rezultate
RAZVOJ SPORTSKOG TALENTA
je proces procjene i re-procjene koji počinje s identifikacijom talentiranih sportaša i "staje" ostvarenjem izvrsnosti na svjetskoj sceni
PROCES SELEKCIJE

DUGOROČNO PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE U SPORTU
IDENTIFIKACIJA
Tjelesna aktivnost potiče pravilan razvoj:
tijela
anatomske građe
bioloških tjelesnih funkcija
socijalnih aspekata
psihičkih aspekata
motorike
za razvijanje motorike potrebno je sudjelovanje u što većem broju novih motoričkih situacija tj. izloženost što raznovrsnijim kretnjama
UNIVERZALNA SPORTSKA ŠKOLA
- cilj: razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti i učenje osnovnih motoričkih znanja iz većeg broja različitih aktivnosti (sportova)
- treninzi su prilagođeni fazama rasta i razvoja kroz koje djeca prolaze
PROGRAM RAZVOJNE GIMNASTIKE
velik broj raznovrsnih sadržaja na spavama i rekvizitima


pravilan rast i razvoj
motoričko obogaćivanje
poboljšanje generalnog statusa organizma
kognitivne sposobnosti
konativne karakteristike

- istraživanja su dokazala da djeca uključena u program razvojne gimnastike imaju bolje morfološke karakteristike, bolju motoriku, posturalni status, crte ličnosti!
dobro ovaldavanje raznovrsnih tjelesnih vježbi
svestrano razvojena brzina, okretnost, snaga, izdržljivost
unutranji organi funkcionalno prilagođeni većim naprezanjima
viši stupanj psihofizičkih sposobnosti
svaldavanje tehnike i taktike sportske grane
bolji sportski rezultati
TALENT
INICIJALNA
(
otkrivanje talenta
)
1. određivanje pojedinaca unutar grupe koje se može smatrati talentiranima
2. identifikacija one djece koja pokazuju određene karakteristike talenta koje s vjerojatnošću dovode do vrhunskog nastupa

SREDNJA
(
razvoj talenta
)
- razvoj sportskog talenta unutar okruženja koje doprinosi ostvarenju potencijala

FINALNA
(
ostvarenje talenta
)
- odabir pojedinca koji može najbolje izvršiti zadatak (postići uspjeh) unutar određenog situacijskog konteksta
- rano otkrivanje talenta nije garancija uspjeha u gimnastici
remeteći faktori
- planiran i organiziran sustav
1. osnovna selekcija
identifikacija talenata
masovno provjeravanje školaraca tjekom OŠ od strane nastavnika TZK
procjene su obuhvačale visinu, težinu, brzinu, izdržljivost, kapacitet, snagu, karakteristične testove
2. preliminarna selekcija
teži usmjeravanju prema određenom sportu
procjene uključuju napredak u fizičkoj sposobnosti i karakterističnim testovima, stopi fizičkog rasta, biološkoj dobi, psihičkoj sposobnosti
- eliminirana djeca su imala mogučnost ponovne prilike procjene, kako bi se eliminirala mogučnost propuštanja talentiranih sportaša koji su se kasnije razvili
3. finalna selekcija
usmjeravanje prema određenom sportu tj. sportskoj disciplini
3-4 godine nakon početne identifikacije
koristi se procjena standarda specifičnih za sport, stopa napretka i indeksa stabilnosti izvedbe, fizičke spremnosti, antropometrijskih i psiholoških indeksa
KOMUNISTIČKE ZEMLJE
- zemlje predane razvoju sportske izvrsnosti
- visoki stupanj suradnje između trenera i nastavnika
- državna potpora masovnoj potrazi koju provode profesionalci
- obrazovni sustav s dovoljno "fleksibilnosti" - talentiranim pojedincima omogućava razvoj
- organiziranje natjecanja

RUMUNJSKA
BUGARSKA
testovi fizičkih sposobnosti
kao komponenta selekcije
testovi fizičkih sposobnosti kao promatranje napretka
TESTNI (PROBNI) TRENING
- dobivanje informacija o sposobnosti učenja, osobnoj i društvenoj pozadini
- izlaganje sportaša i njegove obitelji zahtjevima sportskog života
NEDOSTACI
- nemogučnost razdvajanja stvarnog i očekivanog talenta
- pouzdanost jednostavnih terenskih testova
- etika sustava
- psihološke posljedice eliminirane djece
KAPITALISTIČKE ZEMLJE
- bazirana na prinipu piramide:
"Osnovna metoda je osigurati prostor i opremu velikom broju sportaša, dopustiti im da treniraju 10 godina, i tada ubrati šlag sa vrha."

KANADA
AUSTRALIJA
- doprinjela teoretskom istraživanju
- identifikacija varijabli koje bi predviđale natjecateljske izvedbe
-doprinjela praktičnom istraživanju
- otkrivanje mladih djevojaka koje
pokazuju prirodnu naklonost gimnastici
TNT
GYMNAPT
- uveden s ciljem izgradnje vrhunskih sportaša koji bi sudjelovali na OI 2000. u Sidneyu
- po uzoru na Sovjetski model
-identifikaija započinje ranije
(14-16. godina)
NEDOSTACI
- neefikasnost piramidalnog sustava
- nedovoljno financiranje
- odabrani su samo oni sportovi u kojima je bilo malo internacionalnih sudionika i/ili u kojima je standard elitnih sportaša bio nizak
- prekasna dob za identifikaciju
- izostanak mjerenja prethodnih motoričkih iskustava i biološke zrelosti
2004
2007
2010
2013
USMJERAVANJE KA SKUPINAMA SPORTSKIH GRANA
- 1. stupanj selekcije
- osigurava dovoljan broj potencijalnih vrhunskih sportaša od kojih će samo neki postići vrhunske sportske rezultate
- započinje tek nakon što je višestrani razvoj dosegao određeni stupanj!
- pažnju obratiti na različitost razvoja pojedinih antropoloških karakteristika za svaku sportsku granu odrediti donju i gornju granicu svih osobina i sposobnosti
- kao konačan rezultat ove faze, djeca se selektiraju kao:

POČETAK SPORTSKE SPECIJALIZACIJE
- započinje kada su sportaši dovoljno sposobni da podnose zahtjeve treninga visokog intenziteta
- specijalizirani treninzi:
sadržaji za usavršavanje i stabilizaiju tehničko-taktičkih znanja
kondicijske sposobnosti
razvoj opće motoričke sposobnosti
stvaranje potrebnih pretpostavki za uspješan prelazak u višu dobnu kategoriju
uspješno svladavanje trenažnih vježbi
uspješno svladavanje forsiranih trenažnih opterećena
povećan broj i kvaliteta natjeanja s oštrom konkurencijom
ZAVRŠNA SPORTSKA SPECIJALIZACIJA
- prelazak iz juniorske u seniorsku kategoriju
programi koji omogućavaju povezivanje svih komponenta treniranosti u jednu jedinstvenu cjelinu
natjecateljsko usavršavanje
tehničko-taktička znanja na najvišoj razini

STABILNOST I UČINKOVITOST

ostvarenje najboljih sportskih rezultata na velikim natjecanjima
UNIVERZALNE SPORTSKE ŠKOLE
- najčešće skupine od 6,7 do 10 godina
- prvi trenažni procesi kroz igru i zabavu
- cilj:
usvajanje biotičkih motoričkih znanja (atletika)
osnove motoričkih znanja (gimnastika, sportske igre)
osnove iz skupina borilačkih sportva
škola plivanja

VIŠESTRANI RAZVOJ

razvoj većih mišićnih skupina

razvoj što većeg broja osobina i motoričkih znanja su
"temelji" tj. priprema za lakše podnošenje težih
trenažnih procesa
POZITIVNO SELEKCIONIRANA
NEGATIVNO SELEKCIONIRANA
činjenice koje treba poznavati i uvažavati prilikom identifikaije
ULOGA
TRENERA
PRETHODNO MOTORIČKO ISKUSTVO
BIOLOŠKA
ZRELOST
KRITIČNA
RAZDOBLJA
SPREMNOST
procjenjuje se koristeći:
spolne kriterije
koštane kriterije
morfološke kriterije
dentalne kriterije

- u četverogodišnjoj longitudinalnoj studiji, svake godine mjereni su parametri fižičke izvedbe na uzorku od 61 djevojke
- djevojke su svrstane u kategorije ranog, prosječnog i kasnog sazrijevanja ovisno o dobi njihove prve menstruacije
status zrelosti nije imao značajan utjecaj na fleksibilnost, brzinu
uočene su razlike u snazi samo u jednoj kronološkoj dobnoj skupini (11 godina)
ZA UČENJE SPORTSKIH VJEŠTINA
ZA SPORTSKA NATJECANJA
testiranja
(mjerenja)
koja se provode
u svrhu
identifikacije
ZDRAVSTVENI STATUS I ANTROPOLOŠKA OBILJEŽJA
SPORTSKA
DOB
SPORTSKA
TEHNIKA I TAKTIKA
NATJECATELJSKI MENTALITET I INTERES ZA SPORT
ANTROPOMETRIJSKE
KARAKTERISTIKE
MOTORIČKE SPOSOBNOSTI
FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI
KONATIVNE DIMENZIJE
KOGNITIVNE
KARAKTERISTIKE
- mjerenja:
longitudinalnih dimenzija
transverzalnih dimenzija
cirkularnih dimenzija
voluminoznost tijela
potkožnog masnog tkiva
- primjena antropometrijskih mjerenja je laka i jeftina
- kožni nabori služe za procjenu relativne tjelesne masnoće, a može se koristiti za procjenu relativne mišične mase
- vrši se procjenjivanje i praćenje rasta djece
pokazatelji zdravstvenog statusa i uhranjenosti
pokazatelj tempa rasta i razvoja
- uspoređujući dobivene rezultate s postojećim normama omogučeno je praćenje efekata

- pri mjerenjima pažnju treba posvetiti i anatomskoj građi tijela, anatomskoj i biološkoj dobi
SENZIBILNA RAZDOBLJA
DJEČACI
DJEVOJČICE
SNAGA
preko 15.godine do 15. godine

KOORDINACIJA
od 7. do 14. godine

FLEKSIBILNOST
od 6. do 13. godine

BRZINA
od 7. do 9. godine od 7. do 11. godine
(daljnji razvoj do 18.godine) (daljnji razvoj do 14. godine)


SENZIBILNA RAZDOBLJA
- podjednako kod dječaka i djevojčica

AEROBNE SPOSOBNOSTI
:
od 8. do 13. godine s nešto intenzivnijim razvojem od 8. do 10. godine
ANAEROBNE SPOSOBNOSTI
:
nakon spolnog sazrijevanja
- kognitivna sposobnost kao jedinstvena sposobnost ili se sastoji od više različitih posebnih sposobnosti?
- definira se kao sposobnost:
učenja
prilagođavanja
korištenja starog iskustva u novim situacijama
snalaženja u novim situacijama
rješavanja problema
- visoko genetski uvjetovana
- istraživanja dokazuju da se rješavanjem problema motoričkog tipa može utjecati na inteligenciju
- utvrđeno je da je s inteligencijom najviše povezana koordinacija i brzina alternativnih pokreta, eksplozivna snaga i u nekim slučajevima ravnoteža

motorički zadaci u kojima predvladavaju navedene sposobnosti mogu se koristiti pri razlikovanju iznadprosječne, prosječne i ispodposječne inteligencije

daleko pouzdanija mjera intelektualnog funkcioniranja od kliničke procjene bilo kojeg stručnjaka
- osobine ličnosti - emocionalni i motivacijski aspekti
- odgovorne su za modalitete ljudskog ponašanja i ključne su za učinkovitu adaptaciju tijekom precesa treninga i natjecanja

MOTIVACIJA
skup složenih karakteristika pojedinca bez kojeg se faktori znanja i sposobnosti za određene aktivnosti uopće neće ili će se slabo manifestirati


UNUTARNJA (INTRIZIČNA) VANJSKA (EKSTRIZIČNA)
"Vičite koliko god hoćete, budite ljuti kad pogriješe, ali nemojte pri tome koristiti omalovažavanje i posramljivanje njih kao osoba!"
FAZE UBRZANOG RASTA I RAZVOJA
1. prva faza ubrzanog rasta
od rođenja do 3. godine
2. prva faza usporenog rasta
od 4. do 11. godine
(djevojčice)
od 4. do 13. godine
(dječaci)
3. druga faza ubrzanog rasta
od 11. do 14. godine
(djevojčice)
od 13. do 16. godine
(dječaci)
4. druga faza usporenog rasta
od 14. do 17. godine
(djevojčice)
od 16. do 19. godine
(dječaci)
DUGOROČNO PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE U SPORTSKOJ GIMNASTICI
2004
2007
2010
2013
PROGRAMI RAZVOJNE GIMNASTIKE
INICIJALNA SELEKCIJA
- odabir talentiranih djevojčica bi trebao biti u dobi od 5 do 7 godina, a dječaka u dobi izmađu 6 i 10 godina
- "ozbiljniji" treninzi se provode kada tijelo stekne dovoljnu fizičku pripremu u smislu snage, posebice unutranjih mišića (ekstenzora kralježnice) te mišića trupa


- prva godina treniranja obuhvaća djecu od 6 i 7 godina
- treninzi se odvijaju 3 dana u tjednu, a svaki pojedinačni trening traje 1 sat i 30 minuta
- cilj:
razvoj opće tjelesne snage
razvoj osnova estetskog držanja
naučiti djecu trčati, skakati, raditi zamahe, špage, gimnastičku grbu, stoj na rukama
- na kraju svake godine se provode testovi kojima se uočava napredak i koji se koriste za proces selekcije
FINALNA SELKCIJA
- prelazak iz juniorske u seniorsku kategoriju
programi koji omogućavaju povezivanje svih komponenta treniranosti u jednu jedinstvenu cjelinu
natjecateljsko usavršavanje
tehničko-taktička znanja na najvišoj razini

STABILNOST I UČINKOVITOST

ostvarenje najboljih sportskih rezultata na velikim natjecanjima
- program se bazira na učenju i razvoju fundamentalne motorike kroz učenje osnovnih gimnastičkih položaja, elemanata i vještina kroz prirodne oblike kretanja i igru u nenatjecateljskim uvjetima
- cilj:
stvoriti bazične karakteristike i sposobnosti poželjne u većini sportova i svakodnevnom životu
doprinjeti pravilnom biološkom rastu i razvoju organizma
psihološki razvoj
poboljšanje generalnog zdravstvenog statusa
PRIRODNI OBLICI KRETANJA
VJEŽBE NA TLU
VJEŽBE NA SPRAVAMA
elementarne vježbe koje pridonose razvoju koordinatnog kretanja i adekvatno reagiranje na neke iznenadne ili neobične motoričke situacije s kojima dijete dolazi u susret u dječjim ili sportskim igrama
lokomotorni oblici kretanja
manipulativni oblici kretanja
vježbe na osnovnim gimnastičkim spravama
vježbe na pomočnim gimnastičkim spravama
POLIGONI
RAD NA STANICAMA
- redosljed vježbi se određuje prema principima postupnosti
- izbor vježbi mora kompenzirati relativno štetno djelovanje na organizam (tonus mišića i kičmeni stup)
- tjekom vježbanja organizam djeteta se adaptira na nove uvjete, razvijaju se i održavaju bazične motoričke sposobnosti i stvara se kinestetički osjećaj za sprave
- kako bi se pripremio lokomotorni sustav za kretanje, a ujedno i osiguralo pravilno držanje tijela koriste se vježbe oblikovanja
- posebno važan faktor za djevojčice su koreografski elementi

- svi navedeni elementi doprinose bogaćenju i oplemenjavanju ličnosti pružajući radost, zadovoljstvo i estetsko uživanje, pravilno se razvija aparat za kretanje i razvija osjećaj za pravilno držanje tijela, harmoničnost pokreta, skladnost, a istovremeno se odgaja sposobnost za doživljavanjem lijepog kroz pokret i glazbu
MAJKA SPORTOVA
SREDNJA SELEKCIJA
- specijalizirana priprema
- djeca se uvode u "prave", dugotrajne gimnastičke treninge
- treninzi se provode 6 dana u tjednu, a svaki pojedinačni trening traje 3-4 sata
- uče se obavezne vježe na svakoj spravi propisane pravilnikom za svaku dob te predstavljaju osnove tj. predvježbe težih gimnastičkih elemenata
- nakon 4 godine obaveznog programa, započinje vježbanje slobodnih vježbi (11 i 12 godina)
- prih 7, 8 godina treniranja treneri trbaju inzistirati na velikom broju ponavljanja ako gimnastičar na treningu uspije izvoditi samo 70% ponavljanja elemenata, gotovo je sigurno da će taj element krivo odratiti i na natjecanju
- pred natjecanje je od velike važnosti organizirati kontrolno natjecanje kako bi se mladi natjecatelji privikli na ono što ih čeka na pravim natjecanjima
IDENTIFIKACIJA U SPORTSKOJ GIMNASTICI
- jedna od mjerenja koja se provode s ciljem identifikacije su
mjerenja

antropološkog statusa
djece
- uz propisane testove, trener na temelju iskustvenog znanja donosi
subjektivnu

ocjenu talenta i sposobnosti
gimnastičara prema:
dobrim tjelesnim proporcijama
brzini učenja novih motoričkih znanja
razini koordinacije, fleksibilnosti i snage
visokom stupnju samopouzdanja
želji za dužim i jačim treningom u odnosu na vršnjake
emocionalni i motivacijski aspektiŠTO SE JOŠ KORISTI ZA IDENTIFIKACIJU ?
- istraživanja opisuju gimnastičare kao niske rastom, kratkih udova, širokih ramena i uskih bokova
- antropometijske karakteristike imaju utjecaj na selekciju discipline unutar gimnastike
- mjeri se visina, sjedeća visina, dužina nogu i ruku, širina kukova, težina, omjer visine i težine, visine i dužine nogu, visine i dužine ruku, visine i širine kukova
LINEARNOST

- dokazano je da gimnastičarke sazrijevaju kasnije


ne postoji razlika između kronološke i koštane dobi u ranom i srednjom djetinstvu, ta se razlika javlja kroz adolescenciju

ako se uzmu u obzir idikatori spolnog sazrijevanja, gimnastičarke dobivaju prvu menstruaciju znantno kasnije
istraživanja sekundarnih spolnih karakteristika potvrđuju da gimnastičarke prolaze kroz kasnije spolno sazrijevanje

- kasnije sazrijevanje je povezano s manjim tjelesnim dimenzijama, dužim nogama u odnosu na visinu, relativno uskim kukovima, manjom težinom u odnosu na visinu i općenito inearniju građu
KOĆI LI GIMNASTIČKI TRENING RAST DJEVOJČICA?
- elitne gimnastičarke su niske kao posljedica selekcije, ne zbog utjecaja treninga!
- rezultati istraživanja ukazuju da su gimnastičarke bile niske i prije nego su se počele baviti gimnastikom
- pod utjecajem treninga rast može biti smanjen, ali ga prati dorastanje u razdobljima smanjenog treninga ili poslje povlačenja

POSLJEDICE GIMNASTIČKOG TRENINGA I NEADEKVATNOG RASTA KOD ŽENA NIJE STATISTIČKI DOKAZANA
TESTOVI OPĆE I SPECIFIČNE FIZIČKE PRIPREMLJENOSTI
TJELESNA SNAGA
FLEKSIBILNOST
PERCEPTIVNO-MOTORIČKE
KARAKTERISTIKE
PSIHOLOŠKE
KARAKTERISTIKE
- testovi opće i relativne snage
- izuzetno važna komponenta u gimnastici

visoka korelacija između mjera snage i gimnastičkih izvedbi
- očekivati rezultate u skladu s dobnim granicama
- pricjena aktivne i pasivne fleksibilnosti
- procjenjuje se u:
ramenom zglobu
zglobu kuka
stražnjoj loži
donjem dijelu leđa
ručnim zglobovima
gležnjevima
ravnoteža
koordinacija
mogučnost razumijevanja mišične snage
razumijevanje vremana
osjećaj za rotaciju
- dodatak informacijama dobivenim iz fizičkih testova
- subjektivna procjena trenera kao posljedica promatranja vježbača u periodu od minimalno jedne godine
- poželjne karakteristike:
odlučnost
samopouzdanje
mogučnost koncentracije
kapacitet za napredak
volja za učenjem
Hvala
na
pažnji!
Full transcript