Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Przedmiotowy System Oceniania (PSO)

No description
by

Justyna Klimczyk

on 9 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Przedmiotowy System Oceniania (PSO)

Przedmiotowy System Oceniania (PSO)
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Narzędzia pomiaru osiągnięć
Praktyczne prace sprawdzające wiedzę i umiejętności ucznia
w danym zakresie
Testy sprawdzające
on-line
Ćwiczenia praktyczne
na lekcji
Prace domowe
obserwacja:
- kultury pracy na stanowisku
komputerowym,
- wykonywanie poleceń,
- pracy w grupie,
- aktywności na lekcji,
- przygotowania do lekcji

przygotowywane przez uczniów
prace, prezentacje na zadany temat, referaty
"+" i "-"
(+) to:
- aktywność na lekcji
- przygotowanie dodatkowych materiałów do lekcji
- pomoc słabszym kolegom w nauce przedmiotu

(–) to:
- brak książki
- brak pracy domowej
- brak innych materiałów niezbędnych na lekcji

Podsumowujące testy oraz ćwiczenia z komputerem zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem.

W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie, uczeń piszę sprawdzian w pierwszym możliwym terminie, w przypadku dłuższej nieobecności - w terminie ustalonym z uczniem.

Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu w ciągu tygodnia
od oddania pracy.

Ocena otrzymana za poprawiony sprawdzian jest kolejną
do dziennika.

Oceniane ćwiczenia praktyczne wykonywane podczas
lekcji nie podlegają poprawie.
Ocena z "+" i "-"
Jeżeli uczeń zgromadzi:
+ + + otrzymuje ocenę bardzo dobrą
– – – otrzymuje ocenę niedostateczną
Full transcript