Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Slöjd intro. åk 8

"Återvinna - Återskapa" (Hållbar utveckling) Syfte, centralt innehåll och inspirationsmaterial, planering och bedömningsmatris.
by

Luis Stubing

on 8 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Slöjd intro. åk 8

Slöjd inspiration För 150 år sedan var konsumtionstakten lägre och soporna ingick i ett naturligt kretslopp. Idag har konsumtionen skjutit i höjden och med det vårt avfall, ca 500kg avfall per person...

För blev nästan ingenting sopor utan man lappade och lagade kläder som till slut blev isolering i timmerväggen, eller dambindan sydd av en utsliten skjorta och fylld med trasor. Återbruk har varit det normala, historiskt sett. Men även i dag kan våra sopor vara med ett varv till. 40 000 ton kläder samlas in av olika organisationer varje år, och på köp och sälj-sajten Blocket finns ständigt omkring 600 000 annonser ute. Det som är skräp för någon kan vara värdefullt för någon annan.

Frågan är nu, vad ska du återvinna återskapa?

(källa: Nordiska Museet, sthlm) Återvinna - återskapa Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer.

Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck.

Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.

(källa: LGr11, Kursplan i slöjd) syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets­ och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. sammanfattningsvis ska det ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att Metall, trä och textil, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material.
Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
Två­ och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Centralt innehåll åk 7-9 Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet. Slöjdens arbetsprocesser Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet. Slöjden i samhället Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. LYCKA TILL! Google docs 2009 minskade mängden hushållsavfall för första gången sedan mitten av 1990-talet. Avfallsmängden minskade med nära fem procent jämfört med året innan. Minskningen är en trolig följd av lågkonjunkturen. Det finns ett tydligt samband mellan konjunktur, konsumtion och avfallsmängd – minskad konsumtion leder till minskade mängder avfall.

2009 uppgick den behandlade mängden hushållsavfall till 4 485 660 ton. Utslaget på hela befolkningen ger varje svensk upphov till 480,2 kg avfall per år. 98,6 procent av hushållsavfallet återvinns, endast 1,4 procent deponeras. Det är en halvering jämfört med 2008.

(källa: avfallsverige.se) Statistik
Full transcript