Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ

No description
by

Zek Feller

on 27 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ

Bir Başka deyişle,
Kalite Fonksiyon Göçerimi(KFG); müşteri isteklerini ve beklentilerini kalite özelliklerine dönüştürerek ürün ya da hizmet oluşturmak için kullanılan planlama tekniğidir.
Müşterinin Tatminine yönelik ürün veya hizmet ortaya koyulmaktadır.

Kalite Fonksiyon Göçerimi teriminin
Japonca aslı “Hinshitsu KiNo TenKai” şeklinde yazılmakta.
İngilizce’ de “Quality Function Deployment” şeklinde ve
Türkçe’ de Kalite Fonksiyon Göçerimi olarak tanımlanmıştır. (Yenginol, 2002).
Bu bağlamda,
Müşteri istek ve ihtiyaçlarını doğru anlayarak, kalitenin ortaya çıkarılması, yeni değerler oluşturularak müşterilerin daha fazla memnun edilmesi için kullanılabilecek sistem olarak yorumlanmaktadır
KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ (Yayılımı) NEDİR?
Toplam kalite yönetiminde müşteri memnuniyetini güvence altına alan sistem olarak tanımlanmaktadır (Zultner, 1993).
KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ
KFG'nin faydaları
1. Müşteri odaklıdır.
- Müşteri ihtiyaçları üzerine yoğunlaşır.
- Rakiplerle ilgili bilgilerin etkin olarak
kullanılmasını sağlar.
- Kaynakları önceliklere göre dağıtır.
- Üzerinde çalışılacak konuları belirler.
- Bilgi ve deneyimin birlikte kullanılmasını sağlar

KFG'nin faydaları
2. Uygulama zamanını kısaltır.
- Tasarımdaki değişiklikleri azaltır.
- Sunum sonrası sorunları azaltır.
- Gelecekteki gereksiz gelişmeleri önler.
- Gelecekteki fırsatları tanımlar.
- Gözden kaçan varsayımları ortaya çıkarır.

KFG'nin faydaları
KFG'nin faydaları
3. Takım çalışmasını teşvik eder
- Uzlaşı tabanlıdır.
- Departmanlar arası iletişim yaratır.
- Departmanlar arasındaki faaliyetleri
tanımlar.
- Detaylarla birlikte global bir bakış
açısı yaratır

4. Belgelemeyi sağlar.
- Tasarım için belgeleri
mantığa uygun hale getirir.
- Özümsemeyi kolaylaştırır.
- Bilgiyi yapılandırır.
- Duyarlılık analizi için
temel oluşturur

KFG'nin aşamaları
(Akbaba, 2000):
1. Planlama
2. “Müşteri Sesi”nin Toplanması
3. Kalite Evinin Oluşturulması
4. Sonuçların Analizi ve
Yorumlanması

1.Planlama aşaması,

Amaçların belirlenmesi,
Sistemin uygulanacağı zaman diliminin belirlenmesi,
Ürün / hizmet kavramına karar verilmesi,
Kalite fonksiyon göçerimini uygulayacak ekibin kurulması,
Kalite fonksiyon göçerim sürecinin tasarlanması ve
Gerekli malzemelerle tesisin sağlanması konularını içerir.
Amaçlar açık olarak belirlenmeli, kesin sınırları ile tanımlanmalı ve tutarlı gerekçelerle önceliklendirilmelidir.
Ayrıca planlama aşamasında amaçlarla örtüşecek şekilde hedef müşteri profili, iç ve dış müşteri ayrımı da dikkate alınarak belirlenmelidir.
Süreci oluşturacak faaliyet dizgesinin ayrıntılı olarak planlanması ve her bir faaliyet adımının zamanlanmasıdır (GANTT, PERT/CPM, MS Project vb). Bu şekilde tüm sürecin kapsayacağı zaman dilimi de belirlenmiş olacak ve planlanan ve gerçekleşen faaliyetler arasındaki sapmalar etkin bir şekilde kontrol edilebilecektir
Doğru ürün seçimi, tekrarları ve zaman kayıplarını önemli ölçüde ortadan kaldıracak, sistemin belirlenmiş amaçlara tam olarak odaklanmasını sağlayacaktır.
2.Müşterinin Sesi,
Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Müşterinin sesi, müşterinin ürün veya hizmet ile ilgili fikirlerinin öğrenilmesi ve bu bilgilerin, süreçlerin geliştirilmesi amacıyla kullanılmasıdır. Müşterinin sesini dinleme, organizasyona ürünlerini veya hizmetlerini geliştirme olanağı tanır.
Dinlediğiniz için Teşekkür ederim
Zekeriya Fersan Yalova Üniversitesi İşletme Mba

3.Kalite evinin oluşturulması
4.Sonuçların Analizi,
Yorumlanması ve üretim planına aktarılması
Kalite Evi
Ürün geliştirme ve üretimde her aşamasında müşteri gereksinimlerinin; NELER'in Uygun teknik gereksinimlere; NASILLAR'a dönüştürülmesidir.
Başka bir ifadeyle kalite evi, tanımlanmış müşteri ihtiyaçlarını 'NELER'in ve buna karşılık gelen mühendislik spefikasyonlarının (teknik özellik) NASILLAR olarak isimlendirildiği mastris tarzında bir şemadır
Kalite Evi
6 Bölümden oluşur
Kalite evinin alt blokları;
1. Müşteri Gereksinim ve Beklentileri
2. Müşteri Gereksinim ve Beklentilerinin Anlamı
3. Rakip Karşılaştırmaları
4. Müşteri Gereksinim ve Beklentilerine İlişkin Diğer Kriterler
5. Ürün ya da Proje Özellikleri
6. Müşteri Gereksinim ve Beklentileri ile Ürün ya da Proje Özellikleri İlişkisi
7. Ürün ya da Proje Özelliklerinin Anlamı
8. Ürün ya da Proje Özelliklerinin Rekabet Karşılaştırması
9. Ürün ya da Proje Özelliklerine İlişkin Diğer Kriterler
10. Ürün ya da Proje Özelliklerinin Optimizasyon Yönü
11. Ürün ya da Proje Özelliklerinin Karşılıklı Etkileşimi
12. Ürün ya da Proje Özelliklerine İlişkin Hedef Değerler

Kalite Evinin Oluşturulması
1. Müşteri istekleri kısmının oluşturulması
2. Planlama matrisinin oluşturulması ve analizi
3. Kalite karakteristiklerinin belirlenmesi ve analizi
4. İlişki matrisinin oluşturulması ve analizi
5. Teknik korelasyonların belirlenmesi ve analizi
6. Teknik kıyaslamaların yapılması ve hedeflerin
belirlenmesi
7. Sonuçlara dayalı olarak geliştirme projesinin
planlanması

Sistem nasıl doğdu?
İlk kez Kobe’de bir tanker şirketinin, kompleks yapıdaki kargo gemileri için akademisyenlerden bir sistem geliştirmelerini istemesiyle Profesör Yoji Akao’nun bu proje sırasında ortaya çıkardığı çalışmalar, “Kalite evi” yaklaşımının temelini oluşturdu.

Sistemin, gemi inşa sürecinin her evresinde spesifik bir müşteri gereksinimini karşılayacak şekilde planlanması hedefleniyordu.
Toyota 1973’te arabalarındaki kalite problemlerini çözmek için kullanmaya başladı. Müşterinin sesine kulak vererek ürün ve hizmet kalitesini geliştirdi.
Örneğin; Vakumlama Teknik Ödenem derecesi hesabı:
Planlama matrisi tablosunun yüzde önem kısmından, İlk olarak kapağın kolay açılmasının yüzde önem sonucu olarak 7 alınır ve sembole karşılık gelen 9 ile çarpılır,
Aynı şelikde Dayanıklılığada karılık gelen 14 sonucu alınarak yine 9 ile çarpılır.
Bu çarpımların toplamı Teknik önem sonucunu verir. Şöyleki 14x9 + 7x9 =189 olur.
Kullanılan Kaynaklar Linkleri:
1.http://surekliiyilestirme.duzce.edu.tr/Dokumanlar/7e481f1a-e89d-4eac-98b5-2d5f8cae717a_KAL%C4%B0TE%20FONKS%C4%B0YON%20G%C3%96%C3%87ER%C4%B0M%C4%B0.pdf
2.
Sonuçların Analizi yapılarak, elde edilen verilerin
Yorumlanması aşamasından sonra üretim planına aktarılması 4 aşamada gerçekleşir
1.Ürün Planlaması
2.Ürün Tasarımı
3.Süreç Planlama
4. Üretim Planlama
Full transcript