Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Avantgarde

No description
by

Anikó Géczy

on 12 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Avantgarde

2. Formaépítő „izmusok":
Henry Moore: Fekvő alak


Jean Miró:
Nők, madarak
holdfényben
Én és a falu
Salvador Dalí:
Lángoló zsiráf
Giacomo Balla: Fecskék
Balla: Pórázon vezetett kutya
Cravali:
A városra ereszkedve
modern, nagyvárosi jövő
technikai csodák, a gépek világa
sebesség, erő, dinamizmus
militarizmus, erőszak: a forradalmak és háborúk éltetése (építés a pusztítás után)
Témáik

Le akarjuk rombolni a múzeumokat, a könyvtárakat, az akadémiák minden fajtáját, és harcolni akarunk minden megalkuvó vagy hasznos hitványság ellen.
Céljuk
Olaszország
jobboldali beállítottságú a fasizmus eszközévé válik
vezéralakja Marinetti
A futurizmus kiáltványa (1909)
központjai
Politikai és művészeti mozgalom (gyűlések, tüntetések, kiáltványok, röplapok, plakátok stb.)
Ideje: 1909 - 1944
A szó eredete:'futuro' (olasz) = jövő
Kandinszkij: Sárga, vörös, kék
absztrakt expresszionizmus
Munch:
Pubertás
Matisse:
Tánc


KUBIZMUS
KONSTRUKTIVIZMUS
1. Formabontó „izmusok":
érzelmi alapon közelítenek az ábrázolt valósághoz
indulatosak
a hagyományos formák teljes lerombolása után új valóságot építenek
minden művészeti ágban hatni tudnak

Az avantgárd irányzatok csoportosítása
A szó eredete: „avant garde” : katonai műszó, jelentése előörs
Az új, minden eddigi hagyománytól tudatosan eltérni akaró művészeti irányzatok összefoglaló neve a 20. század első felében.
1905-1945
Malevics: Szuprematizmus 418


„Azt valljuk, hogy egy kép semmit ne utánozzon, nyújtsa tisztán a maga lényegét. Hálátlanok volnánk, ha bánkódnánk a tárgyak - virágok, tájak, arcok - hiányán; rossz esetben képünk e tárgyak puszta tükörképe lenne."
Braque:
Zenei formák
látványtöredékekből épülő képek
Guernica
szimultán perspektíva: egyidejűleg több nézőpontból történő többsíkú ábrázolás
Az emlékezet állandósága


tiltakozás a „civilizált" valós világ embertelensége, kegyetlensége ellen

A dadaizmus (1916 - 1922)
Hausmann:
A műkritikus
fényképmontázsok
Szomorú fiatalember
a vonaton
Marcel Duchamp Lépcsőn jövő akt
EXPRESSZIONIZMUS
FUTURIZMUS
DADA
SZÜRREALIZMUS
végsőkig leegyszerűsített geometrikus formaelemek alkalmazása
Duchamp:
A forrás
Palackszárító

készen kapott tárgyak „műalkotássá" nyilvánítása
BAUHAUS (1919-1933)
Le Corbusier
Fő törekvésük: a racionális rend, az egyensúly és a nyugalom megteremtése
Eszközeik:
szigorú mértani formákból építkeznek (vonal, négyszög, kör)
fehér + 3 alapszín felhasználása (kék, piros, sárga)
zárt, arányos, világos szerkesztés

„...a mértani alak a rajz lényege. A mértan - a térnek, a tér arányainak és kapcsolatainak tudománya - mindig is a festészet alapvető szabálya volt. A mértan az a képzőművészetnek, ami a nyelvtan az irodalomnak." (Apollinaire)
céljuk: az emberi környezet átalakítása a funkcionalitás (célszerűség és hasznosság) jegyében
építészet
AZ AVANTGÁRD
• a hagyományok, régi értékek lerombolása
• a művészi kifejezésmód radikális megújítása minden művészeti ágban
• teljes emberi és művészi szabadság
• társadalomformáló program
• a művészeti ágak közeledése egymáshoz (film mint összművészet)
Formaépítő „izmusok”:
•értelmi, gondolati alapon közelítik meg a világot
•higgadtabbak
•a leghagyományosabb formákig bontják le a valóságot, majd azokból építkeznek
•csak képzőművészeti irányzatok
belső világ, intenzív érzelmek kefejezése
belső élmény kifejezése
személyesség
színek és kontúrok
telített színek
nincs fény-árnyék, nincs tónus
nincs perspektíva
EXPRESSZIONIZMUS
FUTURIZMUS
DADA
SZÜRREALIZMUS
"valóság felettiség"
látomásos, irreális, álomszerű
a tudatalatti felszabadítása
"szép, mint a varrógép és az esernyő véletlen találkozása a boncasztalon" (Lautreamont)
KUBIZMUS
"kocka"
nem látvány alapján ábrázol
felbontja az egynézőpontú látószöget
a dolgok belső suzerkezetét ábrázolja
szimultanizmus
montázs
KONSTRUKTIVIZMUS
"összeszerkesztés"
technicizmus
építészet
Chagall
Céljuk: már nem a látvány visszaadása, hanem a dolgok mögött rejlő gondolati tartalmak érzékeltetése (ilyen értelemben a szimbolizmushoz kapcsolható).
Ehhez a művészet hagyományos eszköztára nem megfelelő!
„A művészet nem a láthatót adja vissza, inkább láthatóvá tesz." (Paul Klee)
Képzőművészeti képviselői: Matisse, Munch, Kandinszkij
Zenében: diszharmónia, ellentétesség jellemzi. Pl. Sztravinszkij, Bartók.
botránykeltés, polgárpukkasztás, meghökkentés, provokáció
a tradicionális művészet megcsúfolása
„nihilizmus": a múlt teljes megtagadása, lerombolása - DE: újat nem ad helyette!
„az emlékezés eltörlése: DADA a jövő megsemmisítése: DADA a piros hasak szórakozása az üres agyak malmaiban: DADA"
A Dadának 391 különféle magatartása és színe van. (...) A néger kru törzs szent teheneinek farka: DADA. Bizonyos olasz tájnyelveken kocka és anya: DADA. A faló, a dajka és a kettős állítás oroszul, illetve románul: DADA.

A dada(izmus) abszurd, nihilista és antiművészeti magatartásforma
Oroszország
baloldali, forradalmi szocialista jellegű
vezéralakja Majakovszkij
Pofonütjük a közízlést (1912)
elvonulás a fantáziába, az álmokba és emlékekbe, az őrült víziók irreális világába "Mert az ember igazi énje a tudatalattiban rejlik!" ("jéghegy-elv") - Freud!
A művészi szép helyett: félelmetes, nyomasztó, groteszk, bizarr, fekete humor
Hiszek benne, hogy eljön az idő, mikor az álom és a valóság, ez a két, látszatra oly nagyon ellentétes állapot összeolvad valamilyen tökéletes valóságfelettiségben..." (Breton)
Piet Mondrian
Kompozíció
Picasso
Az éjszakai növények növekedése: (1922) A mozgás Klee-nél az élet lényege. „A megállás, a pihenés csak véletlen leállása az anyagnak.” Titokzatos éjszakai közegben jeleníti meg a növényeket: a láthatatlanság birodalma ez, a titokzatos növekedésé. Nem a külső fejlődését ragadja meg a növénynek, rombusz, kör, szívszerű alakzatokra bontja a formákat. Mindegyik növény a növekedés ugyanazon fázisán megy keresztül. A kompozíció zenei. A sötét alapból indulnak ki, majd szürke és sötétkék ( pislákoló életjel) színeket öltenek, majd a szürke kivilágosodik, narancssárga lesz belőle és végül a növény feje hűvös kék színű lesz. A színek révén különböző tudatállapotok jelennek meg.
René Magritte
MI EZ?
Foltfuttatás – vizes rajzlap, vizes festék – mozgatom a rajzlapot. Hagyom megszáradni. Felhőnek képzelem, amint belelátok valamit, megerősítem. Minden oldalról nézd! Szabad asszociáció.
A teljes emberi és művészi szabadság megvalósítása – a konvenciók hiánya
„Mi a szabad intuíció határtalan tartományába lépünk!"
Nézz ki az egyik abakon,
ez lesz a képkeret.
Hozz be a képbe egy állatot!
egy ételt
egy szöveget
változtass meg egy színt
az állatba kerüljön valami bútorszerű elem
Meséld el a csoportodban, milyen a képed!
Milyen benyomásaid vannak a képről?
Mi lenne, ha
Minden ehető lenne – csoportos szabad asszociáció

Kutyák beszélnének – csoportos szabad asszociáció
TŰZ
Kollázs készítése: a cím: Én ma. Magazinlapokat szétszórtunk a padlón. Intuícióval kikeresnek képeket, feliratokat a diákok, kitépik a nekik tetsző elemet a lapból, majd visszateszik a maradékot. Mindenki megszerkeszti, összeragasztgatja, szükség szerint festéssel, rajzzal kiegészíti a művét. Majd megtekintjük a kiállítást.
Salvador Dali: Narcissus metamorfózisa - hasonlítsátok össze a két oldalt!
Futurista vers alkotása: A cím: háború. Írjatok kifejezéseket matematikai jelekkel, fogalmakkal kiegészítve! - kiabáljátok be a terem közepébe!
kollázstechnika (eddig összeférhetetlennek hitt fogalmak, dolgok és személyek között kapcsolatot teremteni)
Full transcript