Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Avantgarde

No description
by

Anikó Géczy

on 16 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Avantgarde

2. Formaépítő „izmusok": Henry Moore: Fekvő alak

Jean Miró:
Nők, madarak
holdfényben Én és a falu Salvador Dalí:
Lángoló zsiráf Giacomo Balla: Fecskék Balla: Pórázon vezetett kutya Cravali:
A városra ereszkedve modern, nagyvárosi jövő
technikai csodák, a gépek, a mechanika világa
sebesség, erő, dinamizmus
militarizmus, erőszak: a forradalmak és háborúk éltetése (építés a pusztítás után) Témáik
„Le akarjuk rombolni a múzeumokat, a könyvtárakat, az akadémiák minden fajtáját, és harcolni akarunk (...) minden megalkuvó vagy hasznos hitványság ellen." Céljuk Olaszország
jobboldali beállítottságú a fasizmus eszközévé válik
vezéralakja Marinetti
Marinetti: A futurizmus kiáltványa (1909) központjai Politikai és művészeti mozgalom (gyűlések, tüntetések, kiáltványok, manifesztumok, röplapok, plakátok stb.)
Ideje: 1909 - 1944
A szó eredete:'futuro' (olasz) = jövő Kandinszkij: Sárga, vörös, kék absztrakt expresszionizmus Munch:
Pubertás Matisse:
Tánc

KUBIZMUS
KONSTRUKTIVIZMUS 1. Formabontó „izmusok":
érzelmi alapon közelítenek az ábrázolt valósághoz
indulatosak
a hagyományos formák teljes lerombolása után új valóságot építenek
minden művészeti ágban hatni tudnak
Az avantgárd irányzatok csoportosítása Társadalomformáló programjuk is van, mert az emberek tudata másképp nem alakítható át.
A művészeti ágak közelednek egymáshoz (a film hatása erős), tiszta műfajokról már ritkán beszélhetünk A szó eredete: „avant garde” : katonai műszó, jelentése előörs
Az új, minden eddigi hagyománytól tudatosan eltérni akaró művészeti irányzatok összefoglaló neve a 20. század első felében. 1905-1945 Malevics: Szuprematizmus 418

„Azt valljuk, hogy egy kép semmit ne utánozzon, nyújtsa tisztán a maga lényegét. Hálátlanok volnánk, ha bánkódnánk a tárgyak - virágok, tájak, arcok - hiányán; rossz esetben képünk e tárgyak puszta tükörképe lenne." Braque:
Zenei formák látványtöredékekből épülő képek Guernica szimultán perspektíva: egyidejűleg több nézőpontból történő többsíkú ábrázolás Az emlékezet állandósága

tiltakozás a „civilizált" valós világ embertelensége, kegyetlensége ellen
A dadaizmus (1916 - 1922) Hausmann:
A műkritikus fényképmontázsok Szomorú fiatalember
a vonaton Marcel Duchamp Lépcsőn jövő akt EXPRESSZIONIZMUS
FUTURIZMUS
DADA
SZÜRREALIZMUS végsőkig leegyszerűsített geometrikus formaelemek alkalmazása Duchamp:
A forrás Palackszárító
készen kapott tárgyak „műalkotássá" nyilvánítása BAUHAUS (1919-1933) Le Corbusier Fő törekvésük: a racionális rend, az egyensúly és a nyugalom megteremtése
Eszközeik:
szigorú mértani formákból építkeznek (vonal, négyszög, kör)
fehér + 3 alapszín felhasználása (kék, piros, sárga)
zárt, arányos, világos szerkesztés
„...a mértani alak a rajz lényege. A mértan - a térnek, a tér arányainak és kapcsolatainak tudománya - mindig is a festészet alapvető szabálya volt. A mértan az a képzőművészetnek, ami a nyelvtan az irodalomnak." (Apollinaire) céljuk: az emberi környezet átalakítása a funkcionalitás (célszerűség és hasznosság) jegyében építészet AZ AVANTGÁRD • a hagyományok, régi értékek lerombolása
• a művészi kifejezésmód radikális megújítása minden művészeti ágban
• teljes emberi és művészi szabadság
• társadalomformáló program
• a művészeti ágak közeledése egymáshoz (film!) Formaépítő „izmusok”:
•értelmi, gondolati alapon közelítik meg a világot
•higgadtabbak
•a leghagyományosabb formákig bontják le a valóságot, majd azokból építkeznek
•csak képzőművészeti irányzatok belső világ, intenzív érzelmek kefejezése
belső élmény kifejezése
személyesség
színek és kontúrok
telített színek
nincs fény-árnyék, nincs tónus
nincs perspektíva EXPRESSZIONIZMUS FUTURIZMUS DADA SZÜRREALIZMUS "valóság felettiség"
látomásos, irreális, álomszerű
a tudatalatti felszabadítása
"szép, mint a varrógép és az esernyő véletlen találkozása a boncasztalon" (Lautreamont) KUBIZMUS "kocka"
nem látvány alapján ábrázol
felbontja az egynézőpontú látószöget
a dolgok belső suzerkezetét ábrázolja
szimultanizmus
montázs KONSTRUKTIVIZMUS "összeszerkesztés"
technicizmus
építészet Chagall Céljuk: már nem a látvány visszaadása, hanem a dolgok mögött rejlő gondolati tartalmak érzékeltetése (ilyen értelemben a szimbolizmushoz kapcsolható).
Ehhez a művészet hagyományos eszköztára nem megfelelő! Hagyománybontás: a régi értékek teljes lerombolása vagy átértelmezése
A művészi formanyelv radikális megújítása minden művészeti ágban „A művészet nem a láthatót adja vissza, inkább láthatóvá tesz." (Paul Klee) A teljes emberi és művészi szabadság megvalósítása – a konvenciók hiánya
„Mi a szabad intuíció határtalan tartományába lépünk!" Képzőművészeti képviselői: Matisse, Munch, Kandinszkij
Zenében: diszharmónia, atónia, ellentétesség jellemzi. Pl. Schönberg, Webern, Berg, Sztravinszkij, Bartók. botránykeltés, polgárpukkasztás, meghökkentés, provokáció
a tradicionális művészet megcsúfolása
„nihilizmus": a múlt teljes megtagadása, lerombolása - DE: újat nem ad helyette!
„az emlékezés eltörlése: DADA a jövő megsemmisítése: DADA a piros hasak szórakozása az üres agyak malmaiban: DADA" A Dadának 391 különféle magatartása és színe van. (...) A néger kru törzs szent teheneinek farka: DADA. Bizonyos olasz tájnyelveken kocka és anya: DADA. A faló, a dajka és a kettős állítás oroszul, illetve románul: DADA.
A dada(izmus) abszurd, nihilista és antiművészeti magatartásforma Oroszország
baloldali, forradalmi szocialista jellegű
vezéralakja Majakovszkij
Majakovszkij-Hlebnyikov-Burljuk: Pofonütjük a közízlést (1912) elvonulás a fantáziába, az álmokba és emlékekbe, az őrült víziók irreális világába "Mert az ember igazi énje a tudatalattiban rejlik!" ("jéghegy-elv") - Freud!
A művészi szép helyett: félelmetes, nyomasztó, groteszk, bizarr, fekete humor „Hiszek benne, hogy eljön az idő, mikor az álom és a valóság, ez a két, látszatra oly nagyon ellentétes állapot összeolvad valamilyen tökéletes valóságfelettiségben..." (Breton) Piet Mondrian Kompozíció Picasso Az éjszakai növények növekedése: (1922) A mozgás Klee-nél az élet lényege. „A megállás, a pihenés csak véletlen leállása az anyagnak.” Titokzatos éjszakai közegben jeleníti meg a növényeket: a láthatatlanság birodalma ez, a titokzatos növekedésé. Nem a külső fejlődését ragadja meg a növénynek, rombusz, kör, szívszerű alakzatokra bontja a formákat. Mindegyik növény a növekedés ugyanazon fázisán megy keresztül. Az egész kompozíció zenei. A sötét alapból indulnak ki, majd szürke és sötétkék ( pislákoló életjel) színeket öltenek, majd a szürke kivilágosodik, narancssárga lesz belőle és végül a növény feje hűvös kék színű lesz. A színek révén különböző tudatállapotok jelennek meg. René Magritte
Full transcript