Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Odnosi među pojmovima

No description
by

Bojana Golubovic

on 2 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Odnosi među pojmovima

Односи међу појмовима
Контрарност
Уколико су појмови обуваћени заједничким вишим појмом (координирани), али се садржајем разликују више од свих осталих појмова те класе, онда су они међусобно контрарни.

пр. црно и бело
Координираност
Уколико појмови имају различите обиме и садржаје, али су обухваћени заједничким вишим обимом тада се они нлазе у односу координираности.

пр. зелена и жута (виши заједнички појам је боја)
ИДЕНТИТЕТ
Појмови се налазе у овом односу уколико имају исти обим и исти садржај.

пр. шија и врат
Еквиполенција
Интерференција
Односи се налазе у односу интерференције уколико поседују делимично исти обим и делимично исти садржај.

пр. књижевници и филозофи
Појмови се налазе у односу еквиполенције уколико имају исти обим, али различити садржај.


пр. писац дела "Метафизика" и учитељ Александра Македонског
Координирана контрадикторност
Уколико су два појма координирана, али садржај једног појма негира садржај другог (представља све оно што овај други појам није), онда се они налазе у односу координиране-контрадикторности.

пр. бело и не-бело
Контрадикторност
Појмови се налазе у односу контрадикторности уколико нису обухваћени вишим појмом, а садржај једног у потпуности негира садржај другог појма.

пр. биће и не-биће
Супер и субординираност
Појмови се налазе у овом односу уколико је једна појам обухваћен обимом другог појма. Обухваћени појам је субординиран, а обухватајући је суперординирајући.

пр. роман и историјски роман
Диспарантност
Појмови се налазе у односу диспарантности уколико се не могу упоређивати ни обимом ни садржајем (немају ништа заједничко).

пр. шешир и воденица

Full transcript