Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Teisės spragos ir jų šalinimo būdai

No description
by

Gintarytė Čepulytė

on 20 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teisės spragos ir jų šalinimo būdai

Teisės spragos ir
jų šalinimo
būdai

Tikslas
Sužinoti, kas yra teisės spraga, kokios jų rūšys, atsiradimo priežastys ir užpildymo (šalinimo) būdai
Teisės spragų
rūšys
Teisės spragų šalinimo būdai
Spragų samprata
Tai tokia situacija, kai visuomeniniai santykiai, kurie turėtų būti sureguliuoti teisės normomis yra nesureguliuoti.
Spragų atsiradimo priežastys
Teisės spraga atsiranda tada, kai normos radikaliai prieštarauja viena kitai ir yra vienodos galios
Įstatymo analogija
Ji taikoma tais atvejais, kai nėra teisės normos, reguliuojančios konkretų gyvenimo atvejį, bet yra norma, reguliuojanti į jį panašius atvejus
Teisės analogija
Taikoma kai įstatymuose nėra reikiamos teisės normos, reguliuojančios aptariamą atvejį,
ir negalima taikyti įstatymo analogijos
Spragų grupės
spragos, atsiradusios dėl nepakankamai detalaus teisinio reguliavimo, t.y. kai įstatymas nereguliuoja konkretaus ginčo
spragos, atsiradusios dėl nepakankamo teisinio apibrėžimo, t.y. atvejai, kai tam tikrą konkretų atvejį įstatymas reguliuoja nepakankamai aiškiai
Pozityviosios teisės spraga – atvejis, kai nėra įstatymo, jį papildančio akto, nei precedento
gyvenimo dinamika, įstatymų leidybos atsilikimas nuo sparčiai besikeičiančių visuomeninių santykių
Netobula įstatymų leidyba, nepakankamas modeliavimas ir prognozavimas rengiant įstatymų projektus
Tikrosios
padėties
nežinojimas
Pirminės
Kai dėl netobulos įstatymų leidybos, problemos
nesupratimo ar dėl kitokių priežasčių tam
tikri faktiškai egzistuojantys visuomeniniai santykiai
apskritai nėra teisinio
reguliavimo dalykas
Atsitiktinės
Kai įstatymų leidėjas tam
tikrų faktinių santykių nesureguliuoja, nes
nežino juos
egzistuojant
Darytina išvada, kad
būdo išvengti įstatymo
spragų nėra, gali
būti tik jų operatyvaus
šalinimo būdai
Neatsitiktinės
Kai įstatymų leidėjas, žinodamas egzistuojant faktinius santykius, specialiai jų nereguliuoja dėl politinių, ekonominių ar kitokių priežasčių
Antrinės
Kai teisė santykius reguliuoja,
bet nepakankamai išsamiai
Spragos užpildymo tikslas - nustatyti teisės normą, kurią taikant būtų galima užpildyti teisės spragą ir išspręsti bylą
Darytina išvada, kad įstatymų netobulumo ir teisės
aktų aiškinimo problemas
galima spręsti taikant
įstatymų arba teisės
analogijos sukurtas
normas
Išvados
Tik pasitikint teismais ir teismams nuolat bendraujant su įstatymų leidėju, o šiam stebint teismų teisėkūrą, galima pasiekti operatyvų kiekvienoje byloje teisės viešpatavimą, garantuoti teisės normų taikymą, taip pat užtikrinti teisės spragų nebuvimą.

Ačiū už dėmesį!!! :)
Full transcript