Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

хүний хөгжлийн индхүний хөгжлийн индексхүний хөгжлийн индекс

No description
by

Anudari Gansukh

on 24 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of хүний хөгжлийн индхүний хөгжлийн индексхүний хөгжлийн индекс

хүний хөгжлийн индекс
 Хүний хөгжлийн индекс гэдэг нь хүний хөгжлийн  түвшингээр нь улс орнуудыг дээд, дээгүүр , дундаж , доогуур хэмээн зэрэглэхэд ашиглагддаг холимог статистик хэмжигдэхүүн юм.

хүний хөгжлийн индекс гэж юу вэ?
ХХИ-ээр дэлхийн улс орнууд дахь хүний амьдралын дундаж наслалт, бичиг үсэг тайлагдалт, боловсролын түвшин, амьдралын хэм хэмжээ зэргээр харьцуулж үнэлдэг болохоор энэ нь хүний сайн сайхан байдал, хөгжлийн тоон хэмжигдэхүүн болдог. Мөн түүнчлэн ХХИ-г хот, тосгон, муж гэх зэрэг орон нутгийн түвшнүүдэд хэмждэг.

улс орнуудын хүний хөгжлийж индексийн зэрэглэлийг харуулсан дэлхийн газрын зураг.(2010)
1 дүгээр баг

Хүний хөгжлийн индекс тооцох ерөнхий томьёо
ХХИ=∛(ДН×БИ×ОИ)

ДН – Дундаж наслалтын индекс
БИ –Боловсролын индекс
ОИ - Орлогын индекс
Үзүүлэлт бүрийн индексийг дараах томьёогоор тооцно.
индекс=бодит утга-Хамгийн доод утга /хамгийн дээд утга-хамгийн доод утга

хүний хөгжлийн индексд нөлөөлөх хүчин зүйлс
Хүний хөгжлийн индексийн үзүүлэтүүд
урт удаан эрүүл амьдрал

хүн амын төрөлтөөс тооцсон дундаж наслалт

мэдлэг боловсрол эзэмшиг боломж

боловсролын түвшин( насанд хүрэгчдийн нийт суралцсан дундаж хугацаа сургуульд орох насны хүүхдийн цаашид сургуульд суралцах дундаж хугацаа

амжиргааны түвшин

хүний чадавхийг хамгийн дээдээр ашиглахад шаардагдах бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хэрэгцээг хангахад шаардагдах оролго.

улс орны хүний хөгжлийн түвшинг доорх 3 гол хэмжигдэхүүнээр тооцно.

2014 oны судалгаанд нийт 187 орон хамрагдсанаас Монгол улс 103 дугаар байрт, Хүний хөгжлийн түвшин дундаж орны тоонд багтжээ. ОХУ 57, Хятад 91 дүгээр байр эзэлж, Хүний хөгжлийн түвшин өндөр орны жагсаалтанд оржээ.

Хүний хөгжлийн индекс маш өндөр үзүүлэлттэй орнууд (49 улс орон)
Хүний хөгжлийн индекс өндөр үзүүлэлттэй орнууд (50-102)
Хүний хөгжлийн индекс дунд зэрэг үзүүлэлттэй орнууд (103-144)
Хүний хөгжлийн индекс доогуур үзүүлэлттэй орнууд (145-187)

Боловсрол
сүүлийн арваад жилийн хүний хөгжлийн индексээс үзэхэд хүн амын бичиг үсэг тайлагдалтын түвшин баг зэрэг дээшилж, бүх шатны сургуульд хамрагдалтын түвшин нэмэгдсэнээр боловсролын индекс мэдэгдэхүйц өссөн.
гэвч хот хөдөөгийн хөгжлийн ялгаатай байдал хүн амын амжиргааны түвшнээс шалтгаалан сургууль завсардагчдын тоо нэмэгдэж байгаа нь хүний хөгжил, чадавхи нэмэгдэхэд муугаар нөлөөөлж байна.

Эрүүл мэнд
аливаа улсын эрүүл мэндийн байгууллагын хөгжлил,Эрүүл ахуйн нөхцөл эрүүл мэндийн системийн хөгжлийн түвшинг харуулдаг гол тодорхойлогч нь нялхасын эндэгдэл, эхийн эндэгдэл байдаг.
нялхасын нас баралт сүүлийн жилүүдэд буурч байгаа ч жирэмслэлт, төрөлттэй холбоотой эхийн эндэгдэл буурахгүй байгаа юм.энэ нь хүний хөгжлийн индекс тооцдэг дундаж наслалтын индекс буурах шалтгаан болж байна.

Эдийн засгийн өсөлт
Эдийн засгийн нөөцүүд нь хүний хөгжлийг сайжруулах суурь болдог.
Эдийн засгийн өсөлтийг харуулдаг гол үзүүлэлт ни ҮНО юм.
ҮНО нь эдийн засгийн, өрхийн орлого болон хуваарилагдаж боловсрол ,эрүүл мэнд гэх мэт бусад үйлчилгээнд зарцуулагддаг.

Нийгмийн халамж
хүний хөгжил гэдэг ньхүмүүсийн сонголтыг нэмгдүүлэх үйл явц учраас нийгмийн халамж нь нийгмийн эмзэг бүлгийн гэгдэх тэдгээр хүмүүсийн сонголтыг ч мөн нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой.

2014 оны судалгаагаар

Аймаг 2012 2013 2014
Улсын дүн 0.732 0.739 0.748

Баруун бүс
0.656 0.669 0.680
Баян-Өлгий 0.651 0.663 0.675
Говь-Алтай 0.651 0.660 0.675
Завхан 0.660 0.674 0.685
Увс 0.645 0.656 0.666
Ховд 0.674 0.690 0.699
Хангайн бүс 0.758 0.766 0.774
Архангай 0.661 0.667 0.674
Баянхонгор 0.640 0.653 0.666
Булган 0.663 0.677 0.684
Өвөрхангай 0.623 0.640 0.652
Хөвсгөл 0.621 0.636 0.649
Орхон 0.779 0.784 0.793

Төвийн бүс
0.695 0.703 0.716
Дорноговь 0.687 0.693 0.703
Дундговь 0.656 0.673 0.684
Өмнөговь 0.702 0.709 0.730
Сэлэнгэ 0.692 0.698 0.708
Төв 0.661 0.680 0.689
Дархан-Уул 0.723 0.727 0.741
Говьсүмбэр 0.700 0.719 0.742

Зүүн бүс
0.668 0.685 0.704
Дорнод 0.669 0.697 0.723
Сүхбаатар 0.675 0.680 0.697
Хэнтий 0.659 0.677 0.687
Улаанбаатар 0.808 0.813 0.818

Full transcript