Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bab 6

Kepelbagaian Agama : Mencari Titik Pertemuan
by

Ainul Mardhiyyah Haris

on 30 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bab 6

Peranan Agama Takrif Agama Mengapa Manusia Beragama? Kepelbagaian Agama:
Mencari titik pertemuan Penggolongan Agama Agama - Agama Di Malaysia Konflik Agama BAB 6 - Hubungan antara manusia dengan sesuatu kekuasaaan luar biasa yang dianggap dapat memberi perlindungan

- Merupakan set peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan kuasa ghaib khusunya dengan Tuhan

- Merupakan suatu sistem keyakinan yang dianut dan amalan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam mentafsirkan dan memberi respon terhadap apa-apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang ghaib dan suci 1. Naluri semulajadi
2. Warisan Kebudayaan
3. Faktor keselamatan
4. Kesejahteraan
5. Mengukuhkan ikatan persaudaraan
6. Mencari Jawapan kepada persoalan yang sukar dijawab 1. Agama sebagai sumber nilai moral
2. Penyatuan
3. Pendorong dan pengesahan program pembangunan
4. Menumbuhkan semangat kebangsaan
5. Perpaduan Nasional
6. Kewujudan Tamadun
7. Fungsi pemerintahan
8. Mengembangkan kesenian Agama Samawi - Islam
- Kristian
- Yahudi Agama Ciptaan Manusia - Buddha
- Sikh
- Ajaran Tao - Islam
- Buddha
- HIndu
- Kristian
- Sikh
- Animisme
- Ajaran Konfucius
- Ajaran Tao - Terjadi kerana tafsiran berbeza dalam memahami ajaran agama
- Agama digunakan untuk mengabsahkan sesuatu tindakan demi kepentingan politik atau ekonomi mengatasi kelompok lawan
-kegagalan seseorang atau sesuatu kelompok agama untuk memahami dan seterusnya menghormati ajaran dan upacara agama orang lain Islam - Dianuti oleh sebanyak 60% penduduk Malaysia.
- Seseorang yan beragama Islam bererti berserah diri dan mengikuti perintah Allah S.W.T. serta mencontohi Nabi Muhammad S.A.W.
- Perlu memberi kesaksian bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya.
- Perlu dibuktikan melaksanakan tanggungjawab seperti yang diperintah oleh Allah serta menjauhi larangan-Nya.
- Mengakui bahawa Nabi Muhammad berfungsi sebagai penyampai ajaran Islam daripada Tuhan dan juga ikon yang perlu dicontohi. Buddha - Merupakan agama kedua terbesar di Malaysia.
- Penganutnya terdiri daripada etnik Cina yang berpegang kepada mazhab Buddha Mahayana.
- Terdapat juga yang mengamalkan Buddha Theravada terutama bagi komuniti Thai yang kebanyakkannya tinggal di utara Semenanjung Malaysia Hindu - Dianuti oleh sebahagian besar komuniti India di Malaysia
- Merupakan salah satu identifikasi bagi etnik India.
- Merupakan sekumpulan adat isiadat, budi pekerti dan gambaran kehidupan orang Hindu.
- Wujud sejak awal abad ke 8 S.M
- dikenali juga dengan nama agama Brahma.
- Tidak diketahui siapa pengasas agama ini. Kristian - Mazhab daripada kepercayaan Yahudi yang menerima Jesus daripada Nazaret sebagai messiah atau kristus.

- Orang Kristian menganggap Jesus sebagai jelmaan tuhan, iaitu tuhan yang mengambil rupa manusia; mempunyai sifat-sifat manusia. Sikh - merupakan kelompok minoriti di Malaysia.
- Dianuti oleh sebahagian besar etnik India berketurunan Punjabi.
- Lebih dikenali dengan identifikasi pemakaian serban dan berjanggut panjang terutama lelaki.
- Diasaskan oleh Guru Nanak pada tahun 1469M seterusnya dikembangkan oleh 9 orang Guru lain.
- 5 simbol utama; Kesh, Kangha, Kara, Kirpan dan Kachera Animisme - Istilah bagi mana-mana kepercayaan yang melibatkan pemujaan roh dan dan semangat alam semula jadi.
- Menganggap bahawa segala sesuatu dalam alam ini mempunyai jiwa dan dapat berfikir dan berkeperibadian seperti manusia.
- Semangat luar biasa ini disifatkan sebagai Tuham
- Penganutnya menyembah dan memuja batu, pokok, sungai, gunung dan sebagainya. Ajaran Konfucius - Konfucius = seorang ahli falsafah China yang terkenal pada Dinasti Chou.
- tidak dianggap sebagai satu agama yang berunsurkan Ketuhanan tetapi merupakan prinsip-prinsip hidup yang baik.
- Menekankan perasaan peeikemanusiaan terhadap orang lain dan harga diri. Ajaran Tao - Berasaskan ajaran Lao Tze yang menyarankan suapaya manusia menarik diri daripada duniawi dan mencari jalan bahagia secara mengasingkan diri daripada peraturan duniawi dan upacara yang merugikan.
Full transcript