Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KATANGIAN NG WIKA

No description
by

Joyce Fernandez

on 14 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KATANGIAN NG WIKA

b.) Ang wika ay TUNOG
PONOLOHIYA O FONOLOJI

d.) Ang wika ay BUHAY o DINAMIKO
Patuloy na nagbabago at yumayaman ang wika. Nagbabagu-bago ang kahulugan ng isang salita na dumaragdag naman sa leksiyon ng wika.
Pag-aaral ng morfema; an morfema ay tawag sa pinakamaliit na makabuluhang yunit ng salita sa isang wika. Sa Filipino ang tatlong uri ng morfema ay ang salitang-ugat, panlapi at fonema.
a.) Ang wika ay ARBITARYO.
Lahat ng wika ay NANGHHIRAM
Humihiram ang wika ng fonema at morfema mula sa ibang wika kaya’t ito’y patuloy na umuunlad.

KATANGIAN NG WIKA
Ikatlong Pangkat
e.) Ang wika at kultura ay magkabuhol at hindi maaaring paghiwalayin.
Maraming salita na hindi maisalin sapagkat wala silang katumbas sa ibang wika. Dahil sa ganitong pagkakataon, napipilitang humiram ng salita mula sa isang wika sapagkat hindi kamuka ang salita sa kultura ng wikang patutunguhan.

Hal.
Wlang katumbas ang /malong/ sa Tagalog sapagkat hindi bahagi ng kultura ng mga Tagalog ang salitang ito.
Ang wika ay natututunan sa isang lipunan. samakatwid, hindi matututo ang tao kung hindi siya makikihalubilo.
Lahat ng wika ay napagkakasunduan ng mga gumagamit nito. Alam ng Ilokano na kapag sinabing "balay", bahay ang tinuyukoy nito. Sa Chavacano naman ay "casa" kapag nais tukuyin ang bahay samantalang [house] naman sa Ingles. Kung sakaling hindi naintindihan ng isang tao ang isang salita o pangungusap ng isang wika, nangangahulugan na hindi siya bahagi ng kasunduang pangkaunawaan. Ngunit kung pag-aaralan at matututunan niya ang wika nangangahulugang sumasang-ayon siya sa kasunduan ukol sa natural na wika.
Ang wika ay sinasalitang tunog. Ang wika ay hindi maituturing na wika kung hindi ipinamamahagi. Ito ay dumadaan mula sa isip ng tao patungo sa artikulador at resonador na siyang nag-aamplify ng tunog.
Ang wika ay isang sistemang balangkas dahil ito ay binubuo ng mga makabuluhang tunog (fonema) na kapag pinagsama-sama sa makabuluhang sikwens ay makalilikha ng mga salitang (morfema) na bumabagay sa iba pang mga salita (semantiks) upangmakabuo ng mga pangungusap. Ang pangungusap ay may istraktyur (sintaks) na nagiging basehan sa pagpapakahulugan sa paggamit ng wika.
Pag-aaral ng fonema o penoma, ang fonema ay tawag sa makabuluhang yunit ng bibigkasin na tunog sa isang wika
Halimbawa ay ang mga fonemang /l/, /u/, /m/, /i/, /p/, /a/, at /t/ na kung pagsasamahin sa makabuluhang ayos at mabubuo ang salitang [lumipat].
MORPONOLOHIYA O MORFOLOJI
Salitang-ugat= tao,laba,saya,bulaklak,doktor,singsing
Panlapi=
mag-, -in, -um, -an/-han
Fonema= a
*tauhan, maglaba, doktora
SINTAKSIS
Sintaks ay ang tawag sa formasyon ng mga pangungusap sa isang wika.Sa Filipino, maaaring mauna ang paksa sa panaguri at posible namang pagbaligtarin ito.
Halimbawa

Mataas ang puno .
Ang puno ay mataas.
SEMANTIKS
Pag-aaral ng relasyon ng salita sa bawat isa sa iisang pangungusap; ang mga salita sa pagbuo ng pangungusap ay bumabagay sa iba pang salita sa pangungusap upang maging malinaw ang nais ipahayag.


Halimbawa:

Inakyat niya ang puno.
Umakyat siya ng puno.
Ang wika ay binubuo ng tunog. Upang magamit nang mabuti ang wika; kalangang maipagsama-sama ang mga binibigkas na tunog upang makalikha ng mga salita
c.) Ang wika ay NAGBABAGO
Ang wika ay ginagamit at ito ay gumagalaw at kung hindi ginagamit ang wika, mamamatay ito. Patuloy kasing nagbabago ang wika.
Halimbawa:
BOMBA
Kahulugan:
Pampasabog
Igipan ng tubig mula sa lupa.
Kagamita sa paglagay ng hangin.
f.) Ang wika ay may KAKANYAHAN
Lahat ng wika ay may sariling set ng palatunugan, leksikon at istrukturang panggramatika. May katangian ang isang wika na komon sa ibang wika samantalang may katangian namang natatangi sa bawat wika.

Halimbawa:

Wikang Tausug- tibua (hampasin mo)
pugaa (pigain mo)
Wikang Filipino- po/opo

Ang Filipino ay madalas manghiram gaya ng paghiram sa mga salitang [jip, jus, at edukasyon]
na mula sa Ingles na [juice], [jeep] at Kastilang [educacion].
Kahulugan ng WIKA
isang sistema o kaparaanan
Sintaks, may kaanyuan,at pagkakasunud-sunod
binubuo ng piling sagisag at mga kaugalian/kultura
pagbigkas, kaya kailangan ang pagsasanay
kailangan sa pagkakaunawaan
nagabago at may pagpapalit
kaugnay ang kailangan ng lugar na pinanggagalingan
masistemang istraktura ng sinasalitang tunog
Full transcript