Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mahalagang konsepto ng komunikasyon

No description
by

Michelle Victoriano

on 21 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mahalagang konsepto ng komunikasyon

Notes
Ideas
Ideas
Ideas
Mahalagang konsepto ng komunikasyon
Depinisyon at Halaga
Makapangyarihan ang ideya. Maaari nitong baguhin ang kasaysayan, gabayan o baguhin ang kapalaran ng mga tao at bansa. Ngunit maglalaho na lamang ang mga ideya kapag nananatili ito sa isipan ng lumikha. Kailangan maagapan ito ng isa pang kapangyarihan-komunikasyon.
Uri at Katangian
Komunikasyon o Pakikipagtalastasan- proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mga mensahe sa pamamagitan ng mga simbolikong cues na maaaring berbal o di-berbal
Mga modelo,Sangkap at Proseso
Komunikasyong Di-Berbal
Inilalantad o pinapahiwatg nito ang kalagayang emosyunal ng isang tao.
Nililinaw nito ang kahulugan ng isang mensahe.
Pinananatili nito ang interaksyong resiprokal ng tagapagpadala at tagatanggap ng mensahe.

Mga Konsiderasyon sa Mabisang Komunikasyon
•Sa ating pakikpag-usap sa araw-araw, kailngan natin ng mga konsiderasyon upang mabisa ang pakikipagkomunikasyon.
•Upang maging mabisa ang komunikasyon, kailngan din itong isaayos.
•Kailngan isaalang-alang ang ilang konsiderasyon pang matiyak na magiging mabisa ang komunikasyon


Komunikasyon
Webster

Ang akto ng pagpapahayag ng ideya sa pamamagitan ng pasalita o pasulat na paraan
Greene/Petty
(Developing Language Skills)
Ang komunikasyon bilang isang intensyonal o konsyus na paggamit ng anumang uri ng simbolo upang makapagpadala ng katotohanan, ideya, damdamin o emosyon mula sa isang indibidwal tungo sa iba.
Gray/Wise
Katangiang mahalaga sa komunikasyon
Mayroon itong reaksyon, kahit sa tahimik na paraan.
Wika ang behikulo sa komunikasyon.
Kahalagahan
Magagamit sa masama o kabutihang paraan ang komunikasyon

Kabutihan
Tuklasin ang toto, pinapayaman ang napapabuti sa buhay ng tao.

Kasamaan
Sinisira o binabaluktot ang katotohanan, nililito o nililihis ang tao sa kabutihan.

A.) Ang komunikasyon ay isang proseso
Ito ay isang proseso na kinapapalooban ng maraming proseso.
May iba't ibang anyo ng komunikasyong di-berbal:
Oras (Chronemics) - Mahalaga ang oras. Karamihan sa atin ay kulang na kulang sa oras. Ang paggamit ng oras, kung gayon, ay maaaring kaakibatan ng mensahe.

Halimbawa: pag huli ng dating sa isang job interview

Espasyo (Proxemics)
Maaaring may kahulugan din ang espasyong inilalagay natin sa pagitan ng ating sarili at ng ibang tao.

Halimbawa: Ang mga taong sumasakay ng tren ay halos magka-palit-palit na ng muka sa kakulanagn ng espasyo.
Maraming sinasabi ang ating katawan, minsan pa nga'y higit pa sa mga tunog na lumalabas sa ating bibig. Kaya nga may tinatawag sa Ingles na body language.

Halimbawa: Sa lobby ng isang ospital ay may isang lalaking paroo't parito? Malalaman mo na agad na meron itong kasakitan.
Katawan (Kinesics)
Pandama (Haptics)
Ito ay tumutukoy sa paggamit ng sense of touch sa pagpapahatid ng mensahe.

Halimbawa: hawak

Simbolo (Iconics)
Sa ating paligid ay marami kang makikitang simbulo o icons na may malinaw na mensahe.

Halimbawa: Sa pintuan ng mga pang-publikong banyo malalaman mo agad kung san ka papasok sa
panglalaki ba:

Kulay (Colorics)
Ang kulay ay maari ring magpahiwatig ng damdamin o oryentasyon.

Halimbawa: ano ang pinapahiwatig ng damit na itim?

Paralanguage
Ito ay tumutukoy sa paraan ng pagbigkas sa isang salita.

Sa salitang oo, halimbawa, ay maaaring mangahulugan ng pagsuko, pagsang-ayon, galit kawalan ng interes o paghamon, depende kung paano iyon binigkas.

Mata (Oculesics)
Tumutukoy it sa pag-gamit ng mata sa paghahatid ng mensahe


Halimbawa:
pamumungay

Bagay (Objectives)
Paggamit ito ng bagay sa paghahatid ng mensahe.

Halimbawa: Paano mo ipapahayag ang galit gamit ang sinturon

Ilong (Olfactorics)
Nakatuon naman ito sa pang-amoy.

Halimbawa: Bakit may mga taong nag papabango?

Mukha (Pictics)
Hindi rin maitatago ang ating damdamin at tunay na intensyon sa ating mukha.

Halimbawa: Makikita sa mukha ng isang tao kung ito ay
masaya:

Tunog (Vocalics)
Paggamit ito ng tunog, liban sa pasalitang tunog.

Halimbawa:

URI
A. Komunikasyong Intrapersonal
Ito ay komunikasyong pansarili
B. komunikasyong Interpersonal
Komunikasyon sa pagitan ng dalawang tao
Sa pagitan ng isang tao at maliit na pangkat
C. Komunikasyong Pampubliko
Nagaganap sa pagitan ng isa ar malaking pangkat ng tao
KATANGIAN
A. Ang komunikasyon ay isang proseso
Encoding/Proseso ng page-encode ng mensahe
Decoding/Proseso ng pagde-decode ng mensahe
B. Ang proseso ng komunikasyon ay dinamiko
Ang komunikasyon ay naiimpluwensyahan ng oras, lugar, mga pangyayari at mga taong sangkot sa proseso
C. Ang komunikasyon ay komplikado
Nagiging komplikado ang proseso ng komunikasyon dahil sa persepsyon
D. Mensahe, hindi kahulugan, ang naipapadala/natatanggap sa komunikasyon
Maaaring magkaroon ng iba't ibang pakahulugan ang isang mensahe depende sa tumatanggap nito.
E. Hindi tayo maaaring umiwas sa komunikasyon
Hindi man nagsasalita, sa ating kilos, galaw, kumpas at anyo, hindi man sinasadya, ay nakakapagpasala tayo ng mensahe sa iba.
F. Laging may dalawang uri ng mensahe sa proseso ng komunikasyon
Mensaheng pangnilalaman o mensaheng panglinggwistika - mensaheng berbal
Mensaheng relasyunal o mensaheng di-berbal na nagpapahiwatig ng iyong damdamin o pagtingin sa kausap
Komunikasyong berbal
Isa sa pinakamadaling paraan ng paglalarawan sa proseso at mga sangkap ng isang bagay ay sa pamamagitan ng mga modelo o representasyong biswal.ang bawat modelo ay ngallayong maunawaan nang ganap na ang komplikadong proseso ng komunikasyon.
Kaugnay naman sa sub-prosesong enkowding ang modelong ito ni Aristotle. May aplikasyon ito sa ano mang anyo ng diskurso, pasalita man or pasulat. Anumang mensahe ay kailangang tuklasin, isaayos at bihisan bago maihatid.

Modelo ni Schramm- bawat taong sangkot sa isang sitwasyong pangkomunikasyong ay may kani-kanyang field of experience na maaring makaapekto sa bisa ng komunikasyon. Samakatuwid, the more the sender and the receiver share a common field of experience, the more tendency for their communication to be effective.

Sa modelong ito binibigyang-diin ang konteksto at kultura bilang siyang mga sentral na element sa siklikal na proseso ng komunikasyon.
Inilalarawan ang modelong ito bilang transakyon. Tinutukoy din dito kung anu-ano ang mga salik na nakaaapekto sa pinanggagalingan at tinatanggap ng mensahe at kung paano nililimitahan o hinuhubog ng daluyan ang mensahe.
Interaktib- ang interaksyon ng pinanggalingan at tagatanggap ay nakasalalay sa mensahe, daluyan, kaligiran, pidbak at mga sagabal.
Batayang sangkap ng proseso ng komunikasyon
Ang nagpapadala ng mensahe
tao o pangkat ng mga taong pinagmumulan ng mensahe. Siya o sila ang tumutukoy sa mensaheng pinapadala at ang nag-e-encode ng mensahe.


Hal. Bumati ka ng magandang umaga-ikaw ang nagpadala ng mensahe sa binati mo.

Ang mensahe
•Mensaheng Pangnilalaman o Panlinggwistika
Mula sa unang halimbawa, ang mensaheng pangnilalaman ay maganda at umaga.

•Mensaheng Relasyunal o mensaheng di-berbal
Sa pamamagitan ng paraan ng pagbigkas ng pagbati, sa kumpas ng kamay, ekspresyon ng mukha at pagbibigay diin sa mensahe.

Ang Daluyan/Tsanel ng Mensahe
•Daluyang Sensori o tuwirang paggamit ng paningin, pandinig, pang-amoy, panlasa at pandama.

•Daluyang Institusyunal, ang pakikipagtalastasan sa pamamagitan ng sulat, telegrama, mga kagamitang elektroniko.

Ang Tagatanggap ng Mensahe
Sa ating halimbawa, ang pinagsabihan ng magandang umaga ang
Ang Tugon o Pidbak
•Tuwirang tugon kapag natanggap agad-agad ang mensahe.

•Di-tuwirang tugon kapag ito’y ipinahayag sa anyong di-berbal.

•Naantalang tugon naman kapag nangangailangan pa nito ng panahon (sa pamamagitan ng pagsulat).

Mga Potensyal na Sagabal sa Komunikasyon
Ito ang mga bagay-bagay na maaaring makasagabal sa mabisang komunikasyon o sa komunikasyon mismo.

•Semantikong Sagabal ay matatagpuan sa salita o pangngusap mismo. Halimbawa nit ay mga salita o pangngusap na may dalawa o higit pang kahulugan.

•Pisikal na Sagabal ay yung mga distraksyong biswal, ingay sa paligid, suliraning teknikal, hindi na pag-iilaw at hindi komportableng upuan ang mga mahusayhalimbawa nito.

•Pisyolohikal na Sagabal ay iyong matatagpuan sa katawan ng nagpapadala o tagatanggap ng mensahe tukad ng kapansanan sa paningin, pandinig o pagsasalita.

•Sikolohikal na Sagabal ang mga: biases, prejudices, pagkakaiba-iba ng mga kinalakhang paligid at pagkakaiba-iba ng mga nakagawiang kultura na maaaring magbunga ng misinterpretasyon sa kahulugan ng mensahe.


Simbolisasyon
Proseso ng pagtutumbas ng ideya, pangyayari, lugar, o bagay.
Ang simbolik ng prosesong ito ay maaring sa pamamagitan ng berbal na simbolo, di berbal na simbolo o kumbinasyunal na paggamit ng dalawa.

Komunikasyong Berbal
Paggamit ng wika bilang paraan ng paghahatid ng mensahe
Nakapaloob dito ang pagsulat, pagbasa, pagsasalita, at pakikinig
Ginagamit upang lumikha at magpanatili ng magandang relasyon sa kapwa

Epektibong Paggamit ng Berbal na Komunikasyon
Upang epektibong magamit ang wika, mahalagang matukoy ang “conceptual distortion” tulad ng mga lihis na paniniwala, mga maling pangangatwiran at pagpapakahulugan sa tuwing tayo ay nakikipagtalastasan, palitan ng mga tiyak at wastong pamamalagay ukol sa wika.
Ayon kay Gerald (1960), ginagamit ang berbal na komunikasyon sa mga sumusunod na sirkumtanses:
1.Pandinig ang higit na mabisa kaysa sa biswal na pamamaraan sa mga datos na kailngan lutasin. Kadalasang mas mabilis ang reaksyon sa pamamagitan ng pakikinig.
2.Nababawasan ang alertness ng tagatanggap ng mensahe kapag siya ay abala sa gawain. Sa sitwasyong ganito, mabisa ang paggamit ng komunikasyong berbal.
3.Madaling mauunawaan kapag napakinggan o nabasa ang mga mensaheng mahahalaga at maiikli.
4.Kapag mahalaga ang pleksibiliti ng transimisyon ng mensahe, ang paggamit ng tinig ay mahalaga sa pagbibigay ng iba’t ibang impleksyon o empasis.
5.Ang paggamit ng berbal na pamamaraan ay napakabisa upang maglahad ng impormasyon kaugnay ng isang tiyak na usapin o isyu.
6.Ang paggamit ng berbal na paraan ay mas angkop kapag ang resepsyong biswal ay hindi mabisa sa kadahilanang maiuugnay sa kondisyong pangkapaligiran.

Sa pagkakahulugan o pag-iinterpret ng mga simbolong berbal,mahalagang maisaalang-alang ang maaring pagmulan ng kahulugan ng bawat salita:
1.Referent tawag sa bagay o ideyang kinakatawan ng isang salita.
2.Common Reference tawag sa parehong kahulugan ibinibigay ng mga taong sangkot sa isang sitwasyong pangkomunikasyon.
3.Kontekstong berbal tawag sa kahulugan ng isang salita na makukuha batay sa ugnayan nito sa ibang salita sa loob ng isang pahayag.
4.Manner of Utterance maaring magbigay ng kahulugang konotatibo.
Setting (saan naguusap)
- kailangan alam natin ang tamanag lugar sa pakikipag - usap
PartyPants (sino ang kausap)
- mahalagang isaalang - alang din kung sino ang kausap o kinakausap. dapt ding mabago - bago ng babaan ng ating
pakikipagtalastasan depende kung sino ang kausap o sinusulatan
Ends (ano ang layunin sa pag - usap)
- mahalaga ding malaman kung ano ang layunin sa pakikipag - usap.
A sequence (paano ang takbo ng usapan)
- ang ...
Keys (pormal o di pormal ang pinag - uusapan)
- mahalaga kung ibagay ano pananalita o pakipag - komunikasyon ayon sa URL ng pinag uusapan o usapan
Instrumentalities (ano ang midyum ng usapan)
- mahalaga din ikonsider ng komunikasyon
Moral (ano ang paksa ng usapan)
- mahalagang maisaalang - alang din ng isang tao ang paksa ng usapan
Genre (Nagsasalaysay ba? Nakikipagtalo/Nagmamatuwid? Naglalaban? o Nagpapaliwanag/Naglalahad?)
•Mahalagang batid ng isang tao kung ano ang genre/uri na ginagamit ng kanyang kausap, nang sa gayo'y malaman din niya kung ano ang genre/uri ang kanyang gagamitin.
Full transcript