Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of På sporet av Jesus

No description
by

Jørn Bakervik

on 18 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of På sporet av Jesus

På sporet av Jesus
Lukas
- Historikeren som vil forkynne et godt budskap
Jesus fra Nasaret og fortellingene om han
Forskere mener at vi vet en del om Jesus, blant annet at han levde fra ca. 5.f.Kr. til ca 30.e.Kr. Allikevel er det mye usikkerhet om livet hans.
Jesus løsrev seg fra arbeidsfelleskapet i familien sin da han var 30 år. Da ble han leder for en flokk
disipler
og de gikk inn i et nytt fellesskap sammen.
Konflikten mellom Jesus og de som bestemte i Jerusalem endte med at romerne tok Jesus til fange og henrettet han ved korsfestelse.
Det ble stadig flere kristne grupper rundt Middelhavet i løpet av det første århundret. De hadde forskjellige tanker om Jesus og hva han betydde. Men for de aller fleste var hans død og oppstandelse det aller viktigste.
I ulike miljøer ble de muntlige tradisjonene om Jesus skrevet ned og samlet. Fire av disse er i Bibelen:
evangeliene
etter Matteus, Markus, Lukas og Johannes.
Evangeliene i Det nye testamente
Lukas har flere fortellinger som han er alene om å ha. Juleevangeliet og fortellingen om den
barmhjertige samaritan
er eksempler på dette. Han skriver også mer om disiplenes møte med Jesus etter oppstandelsen, enn Markus og Matteus gjør.
Lukas har en
hovedtanke
som er at Jesus snur opp ned på de vanlige oppfatningene av hva som er stort og har verdi. Blant annet er han venn med de fattige, "synderne", de utstøtte og kvinnene. Dette får man vite i f.eks fortellingen om Jesus og tolleren Sakkeus. Og i
liknelsene
om den bortkomne sønnen og den barmhjertige samartian.
Bibelen
De fire evangeliene er skrevet for å fortelle og lære om troen på Jesus. Alle forfatterne var opptatt av å gjengi tradisjonene om han slik at tilhørerne i deres miljø skulle få styrket sin tro.
Det eldste og korteste er Markusevangeliet, ca. 70 e.Kr. Etter at romerne slo ned et jødisk opprør og ødela templet i Jerusalem, ønsket Markus å få fram at Jesus var Messias.
Matteusevangeliet, ca. 80-90 e.Kr., er preget av at det er blitt et jødisk miljø. Jesus beskrives som den store læreren, og det vektlegges at J. oppfyller det som Gud har lovet i jødenes hellige skrifter.
Lukasevangeliet, ca. 80 e.Kr., er det lengste evangeliet. Det legger mest vekt på Jesu kjærlighet for de fattige, syke og utstøtte.
Johannes har laget et filosoferende evangelium, ca. 95-100 e.Kr., om hvem Jesus er. Fortellinger om J., følges av lange taler, samtaler og diskusjoner som skal vise hvem han er og hva han betydde.
Evangeliene er skrevet på gresk. De er skrevet mellom år 70 og 100.
Evangeliene til Matteus, Markus og Lukas har mye felles stoff, vi sier at de er
synoptiske
.
De fleste forskere er enige om at Matteus og Lukas har brukt Markusevangeliet som viktigste kilde. Matteus og Lukas må også ha brukt en skriftlig samling av Jesusord på gresk, som senere er blitt borte.
Lukas begynner med et forord, henvendt til forleggeren sin. Det som viser at han oppfatter seg selv som en historiker ser man i forordet.
Lukasevangeliet og
Apostlenes
gjerninger er to bøker i et historisk verk, Lukas begynner med døperen Johannes og avsluttes med at Paulus kommer til Roma.
Forfatteren ønsker å vise at budskapet til Jesus og de aller første kristne ikke står i forhold til det å være en lovlydig borger i Romerriket.
Lukas skriver gresk på en måte som viser at han hadde god utdanning. Det kan tyde på at han hørte til en gresk familie, som var tilhengere av jødedommen. Og at de leste Tanak, som er den jødiske bibelen på gresk.
Andre og "skjulte" evangelier om JesusDet er blitt funnet gamle
apokryfe
evangelier om Jesus i nyere tid. Blant annet i Egypt i 1945.
Det er to typer apokryfe evangelier:
Noen har vært kjente og kjære skrifter gjennom kirkens historie, slik som bl.a. fortellinger om Jesu barndom.
Andre skrifter konkurrerte med evangeliene i Bibelen om den rette forståelsen av Jesus. Disse skriftene ville gjerne gi leseren del i en hemmelig visdom. Skriftene ble brukt i grupper der de hadde et sterkt ønske om å forstå det gudommelige.
Thomasevangeliet er det mest kjente. Det er en samling av 114 visdomsord fra Jesus. Halvparten av dem er kjent fra evangeliene i NT.
I Maria Magdalenas evangelium går det fram at hun var apostel og mottok kunnskap fra Jesus som var hemmelig. Samtidig forteller Judasevangeliet at "forræderen Judas" var den eneste som forsto Jesus. Dette ble gjort kjent i 2006.
Barnabasevangeliet er et skrift som en del muslimer legger vekt på. Dette ble skrevet i Europa på enten 1300-tallet eller 1500-tallet. Kanskje av en muslim som hadde blitt tvunget til å gå over til kristendommen.
Johannes - ørn:
Evangeliet begynner med det store overblikket som knytter Jesus til verdens skapelse. Det er som når en ørn svever over jorda og ser langt og vidt.
Lukas - okse:
Evangeliet begynner med at faren til døperen Johannes ofret til Gud i templet.
Matteus - menneske:
Evangeliet begynner
med slektshistorien
til Jesus.
Markus - løve:
E. begynner i
ødemarken, der man
kunne høre løven
brøle.
Disipler
: elever.
På en måte den nye familien til Jesus:
"For den som gjør Guds vilje, er min bror og
søster og mor." (Mark 3, 35)
Evangeliene
: skriftene i NT om Jesu liv blir kalt
de fire evangeliene, og forfatterne blir gjerne kalt
evangelister.
Evangelium
(gr.): "seiersbudskap", et godt budskap.
Apostel
: "utsending"
(gr.) Dette var de 12
nærmeste
medarbeiderene
til J.
Liknelse
: fortelling
om en hendelse som
er enkel å forstå, ofte
tatt fra hverdagslivet
til tilhørerne. Men
hendelsen er ment å
være et bilde på noe
annet.
Apokryfe
:
"skjulte,
bortgjemte"
Synoptisk
: "se sammen, ha samme syn"
Gral
: en hellig skål (gral) som fanget opp Jesus blod da han døde.
Manntall
: folketelling
Salvet
: Messias (på gresk: Kristus) betyr den salvede. kongene i det gamle Israel kunne bli smurt på hodet med olje som tegn på at de var utvalgt av Gud.
Menneskesønnen
: det ordet Jesus oftest brukte om seg selv, ifølge evangeliene.
Samaritanene
: folkegruppe i Samaria, et stykke nord for Jerusalem. Egen form for jødisk tro.
Oppbygningen av Lukasevangeliet:
Kap. 1-2
Døperen Johannes og Jesus blir født. Jesu barndom
Kap. 3-4,13
Virksomheten til døperen Johannes. Jesus blir døpt og senere fristet av djevelen.
Kap. 4,24-9,50
Jesus i Galilea (den nordligste delen av Palestina)
Kap. 9,51-21
Jesus og disiplene hans går til Jerusalem.
Kap. 22-24
Jesu lidelse, død og oppstandelse.
Full transcript