Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Csépány Zsuzsa

No description
by

Goodwill Consulting Kft.

on 14 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Csépány Zsuzsa

Csépány Zsuzsa
Vidékfejlesztési Program 2014-2020
bemutatása

Amiről szó lesz...
A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe a tervezésben
A Vidékfejlesztési Program tervezése
A Vidékfejlesztési Program kerete
Tervezett intézkedések, ágazati bontásban
Növekedési Terv
NVS
KAP célkitűzések
EMVA vidékfejlesztési prioritások
KEHOP

MAHOP

VP
IKOP

EFOP

TOP

VEKOP

GINOP

Partnerségi
Megállapodás
OFTK

Megyei fejlesztési Igények
Szakpolitikai Stratégiák
Operatív Programok

EU Kohéziós politika

EU 2020 Stratégia
Nemzeti Reform Program
CSF (Közös Stratégiai Keret)
Nemzeti célok/stratégiák

A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe a tervezésben
EU Prioritások
Kertészet és állattenyésztés:
technológia és eszköz-beszerzés, korszerűsítés és eszközhatékonyság
Élelmiszer-feldolgozás, élelmiszerlánc:
hozzáadott érték növelése, uniós és nemzeti minőségi rendszerek, rövid ellátási lánc
Vízgazdálkodás:
Vízfelhasználás, öntözés hatékonyágának javítása, vízvisszatartás
Helyi gazdaság:
Helyi gazdaságfejlesztés, gazdasági diverzifikáció vidéki térségekben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

K+F+I, képzés, szaktanácsadás
az agrárgazdaság életképességének és versenyképességének fokozása
élelmiszerláncok szervezése, élelmiszer-feldolgozás
ökoszisztémák állapotának helyreállítása, agrár-környezetgazdálkodás
erőforrás-hatékonyság előmozdítása
társadalmi befogadás előmozdítása, vidéki gazdaság és közösségek
EMVA prioritások

Vidékfejlesztési Programok összehasonlítása
Tervezett forrásarányok
Támogatási konstrukciók
Beruházási támogatás: számla alapú, utófinanszírozott támogatás
agrárberuházások (állattartó telepek, élelmiszeripari üzemek, mezőgazdasági és kertészeti, borászati gépek, tározók, szárítók, vízgazdálkodás, energiatermelés megújuló energiaforrásokból)
vidéki térségek beruházásai (alapszolgáltatások intézményi feltételei, falu- és tanyabuszok, mezőgazdasági diverzifikáció, kézműves ipar, tanyaprogram és aprófalvas komplex beavatkozások, energiahatékonyság, szociális gazdaság)
Kompenzációs támogatás: általában többéves, évente azonos mértékű
Együttműködések támogatása:
területalapú és állategység-alapú támogatások: agrár-környezetgazdálkodás, erdősítés, Natura2000-es és kedvezőtlen adottságú területek, fiatal gazdák, kockázatkezelés, természeti kárenyhítés)
Európai Innovációs Csoportok, Termelői Csoportok, CLLD, Rövid Ellátási Láncok
Támogatások célcsoportjai
Támogatási intenzitás mértéke, ágazatonként
Főbb fejlesztési szükségletek ágazatonként
2014-2020
Prioritások
2007-2013
Támogatási tengelyek
Vidékfejlesztési Programok összehasonlítása
I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása
II. tengely - A környezet és a vidék fejlesztése
III. tengely - A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása
IV. tengely – LEADER
kutatás, fejlesztés, innováció, képzés, szaktanácsadás
az agrárgazdaság életképességének és versenyképességének fokozása
élelmiszerláncok szervezése, termék feldolgozás
ökoszisztémák állapotának helyreállítása, biológiai sokféleség, tájak állapotának megőrzése
erőforrás-hatékonyság előmozdítása, megújuló energia, éghajlatváltozás hatásainak csökkentése
társadalmi befogadás előmozdítása, szegénység csökkentése, gazdasági fejlődés a vidéki területeken

Élelmiszer-­ feldolg. KKV-­k versenyképességének növelése
Hozzáadott érték növelése
Minőségi rendszerek „fejlesztése”
Mg-­i területek művelésben tartása Talajok termékenységének megőrz.
Klímaváltozáshoz alkalmazkodó vízgazdálkodás fejlesztése
K+F akavitás és adaptáció növelése
Szakmai felkészültség javítása
Szaktanácsadási rendszer megerősítése
Technológia fejlesztés (kertészet, álla-enyésztés)
Együttműködések erősítése
Kockázatkezelés
Energiahatékonyság növelése
Környezettudatos/extenzív gazdálkodás fejlesztése
Geneakai alapok megőrzése
Öko-­innováció fejlesztése
Helyi közösségi rendszerek működése
Gazdasági diverzifikáció
mezőgazdasági gazdálkodók, erdőgazdálkodók
élelmiszeripari vállalkozások (agrártermékek elsődleges feldolgozói)
önkormányzatok
vidéken élők, vidéken telephellyel rendelkező, mikro-, kis- és középvállalkozások
Full transcript