Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Historia Polski

No description
by

patryk gałęzowski

on 15 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Historia Polski

Historia Polski
Oto historia narodu polskiego od samego początku jego powstania.
14 kwietnia 966 roku nastąpił chrzest Mieszka I
Był to tzw. chrzest Polski, uznawany przez wielu za symboliczny początek polskiej państwowości.
7 marca 1000 roku nastąpił zjazd gnieżnieński
18 kwietnia 1025 roku nastąpiła koronacja Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski.
1113 - 1116 powstanie kroniki Galla Anonima.
Gall Anonim sam o sobie nie pozostawił licznych informacji. Najprawdopodobniej był mnichem benedyktyńskim i pochodził z Wenecji
Przydomek Gallus został nadany Anonimowi, dzięki luźnej zapisce XVI-wiecznego dziejopisa Marcina Kromera.
1138 rok - śmierć Bolesława Krzywoustego. Początek dwuwiekowego rozbicia dzielnicowego Polski w wyniku postanowień testamentu Krzywoustego
portret Bolesława Krzywoustego
rozbicie dzielnicowe Polski
20 stycznia 1320 roku nastąpiła koronacja Władysława Łokietka. Ponowne zjednoczenie Polski i koniec rozbicia dzielnicowego.
Władysław Łokietek (ur. między 3 marca 1260 a 19 stycznia 1261[2], zm. 2 marca 1333 w Krakowie) – książę na Kujawach Brzeskich i Dobrzyniu
1385 roku została zawarta Unia polsko - litewska w Krewie.
Unia polsko - litewska to związek Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rozpoczął się unią w Krewie 14 sierpnia 1385 r. Do 1569 r. była to unia personalna. Na mocy postanowień unia lubelska przekształcona została w unię półrealną, nie była to w pełni unia realna, ponieważ odrębne pozostało wojsko i skarb. Jej istnienie zakończyło się wraz z III rozbiorem Polski w 1795 r.
1370 roku nastąpiła koronacja Ludwika Węgierskiego.
Pierwszym krokiem w polityce Ludwika była próba opanowania Neapolu w latach 1343–1344, gdzie panowała królowa Joanna podejrzewana o przyczynienie się do śmierci swego męża Andrzeja,brata Ludwika. Po niepowodzeniu działań dyplomatycznych król podjął dwie wyprawy wojenne w latach 1347/1348 i w 1350. Udało mu się opanować kraj, ale nie zdołał się w nim utrzymać.
1410 roku 15 lipca - bitwa pod Grunwaldem
Bitwa pod Grunwaldem byłajedną z największych bitew w historii średniowiecznej Europy.(pod względem uczestników)

Bitwa ta zakończyła się zwycięstwem wojsk polsko - litewskich i pogromem sił krzyżackich, nie została jednak wykorzystana do całkowitego zniszczenia zakonu.
1431-1435 - wojna polsko-krzyżacka
W czerwcu 1431 roku wyruszyło wojsko polskie w liczbie około 22 tysięcy rycerzy wraz z Jadwigą na czele. Wyprawa na Wołyń była po to aby stłumić bunt wielkiego księcia Świtrygieły.
XVI-XVIII - Husaria
Husaria-polska jazda należąca do autoramentu narodowego ,znana z wielu zwycięstw. Była wykorzystywana do przełamywania sił nieprzyjaciela poprzez zadawanie rozstrzygających uderzeń w postaci szarż.
19 sierpnia 1587 rok-Zygmunt Waza został wybrany na króla Polski.
1655-1660 - potop szwedzki
Potop szwedzki - Najazd Szwecji na Rzeczpospolitą w 1655 roku w czasie II wojny północnej. Formalnie zakończył go pokój w Oliwie. Wojna ta nie była prowadzona wyłącznie przez Szwecję, w czasie wojny zminiały się zarówno sojusze, jak i siły obu stron.
15 września 1697 roku - koronacja Augusta II Sasa
1772 rok - pierwszy rozbiór Rzeczpospolitej
Po pierwszym rozbiorze
Polski Stanisław August nadal był królem, ale faktyczne rządy sprawował rosyjski ambasador.
1788-1792 - sejm czteroletni
Reformatorzy podjęli działania zamierzające do przeprowadzania gruntownej naprawy państwa. Pierwszym krokiem na tej drodze było wykluczenie z udziału gołoty szlacheckiej. To ona, przekupywana przez magnatów, najczęściej zrywała obrady.Uchwalono również ustawę nadającą mieszczanom część praw przysługujących szlachcie.Były to między innymi prawa do nietykalnościosobistej i majątkowej oraz sprawowania urzędów państwowych.Prace sejmu trwały cztery lata.Przeszedł on do historii jako Sejm Wielki lub Sejm Czteroletni.
3 maja 1791 roku nastąpiło najważniejsze wydarzenie dla narodu Polskiego - uchwalenie konstytucji 3 maja.
W 1791 roku zwolennicy reform postanowili wykorzystać sprzyjającą im sytuację.Część niechętynych zmian posłów nie wróciła jeszcze ze świąt wielkanocnych.Reformatorzy pod ich nieobecność zgłosili projekt opracowania przez siebie konstytucji, a sejm uchwalił ją 3 maja 1791 roku.
1793 rok - drugi rozbiór Polski
Wkorzystując kapitulację Stanisława Augusta Poniatowskiego wobec Rosji i przejęcia rządów w kraju przez targowiczan - 25 pażdziernika 1792 roku król pruski - Fryderyk Wihlem zażądał wcielenia Wielkopolski do królestwa Prus. Miała ona być ekwiwalentem za niepowodzenia armi pruskich w wojnie przeciwko rewolucyjnej Francji.
1795 rok - trzeci rozbiór Polski
Niecały rok po upadku insurekcji, monarchowie Rosji, Austri i Prus, uzgodnili wzajemnie traktakt w którym miało nastąpic trzecie rozebranie Polski.
Oto żródła i strony z których korzystałem przygotowywując prezentację :

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarium_historii_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozdrobnienie_feudalne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_III_Wielki
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_I_%C5%81okietek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-krzy%C5%BCacka_w_latach_1431-1435
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_III_Waza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon_krzy%C5%BCacki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_III_Wielki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_W%C4%99gierski
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_II_Jagie%C5%82%C5%82o
http://pl.wikipedia.org/wiki/August_II_Mocny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Czteroletni
http://pl.wikipedia.org/wiki/I_rozbi%C3%B3r_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/II_rozbi%C3%B3r_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/III_rozbi%C3%B3r_Polski
https://www.google.pl/search?q=godlo+polskie&client=firefox-a&h
https://www.google.pl/search?q=flaga+polski&client=firefox-a&hs
https://www.google.pl/search?q=mieszko+1&client=firefox-a&hs
https://www.google.pl/search?q=zjazd+gnie%C5%BAnie%C5%84ski&client=firefox-a&hs
https://www.google.pl/search?q=boleslaw+chrobry&client=firefox-a&h
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gall_Anonim
https://www.google.pl/search?q=gall+anonim&client=firefox-a&h
http://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_III_Krzywousty
https://www.google.pl/search?q=boleslaw+krzywousty&client=firefox-a&hs
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_lubelska
https://www.google.pl/search?q=unia+polsko+litewska&client=firefox-a&hs
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Grunwaldem
https://www.google.pl/search?q=bitwa+pod+grunwaldem&client=firefox-a&hs
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Grunwaldem
https://www.google.pl/search?q=bitwa+pod+grunwaldem&client=firefox-a&h
http://pl.wikipedia.org/wiki/Potop_szwedzki
https://www.google.pl/search?q=potop+szwecki&client=firefox-a&h
https://www.google.pl/search?q=sejm+czteroletni&client=firefox-a&h
"Moja historia" Podręczniki do historii i społeczeństwa dla klas 4-6 szkoły podstawowej, wydawnictwo Nowa Era, Marek Szymański,Warszawa 2011-2013r.
"Historia Polski XX wieku", Wydawnictwo Poznańskie, Antoni Czubińsk, Poznań 2000r.i
"Historia 1871-1945" Wydawnictwo Naukowe PWN , Anna Radziwiłł, Wojciech Roszkowski, Warszawa 1995r
https://www.google.pl/search?q=komorowski&client=firefox-a&h
https://www.google.pl/search?q=lech+wałęsa&client=firefox-a&hs
https://www.google.pl/search?q=powstanie+listopadowe&client=firefox-a&h
https://www.google.pl/search?q=powstanie+styczniowe&client=firefox-a&
https://www.google.pl/search?q=wojciech+jaruzelski&client=firefox-a&h
https://www.google.pl/search?q=jan+pawel+2&client=firefox-a&h
https://www.google.pl/search?q=komunizm+w+polsce&client=firefox-a&h
http://pl.wikipedia.org/wiki/III_rozbi%C3%B3r_Polski
https://www.google.pl/search?q=godlo+polskie&client=firefox-a&h
https://www.google.pl/search?q=flaga+polski&client=firefox-a&hs
Polski hymn narodowy
Józef Wybicki napisał "Pieśń Legionów Polskich we Włoszech". Legioniści walczący we Włszech pod wodzą generała Jana Henryka Dąbrowskiego po pewnym czasie nazwali tę pieśń "Mazurkiem Dąbrowskiego". Od roku 1927 jest ona hymnem państowym.

22 stycznia 1863 roku rozpoczęło sie powstanie styczniowe. Powstańcy prowadzili wojnę partyzancką, jednakże przewaga Rosjan była ogromna i powstanie styczniowe zakończyło sie klęską.
Rok 1815 utworzone zostało nowe państwo, które nazwane zostało Królestwem Polskim, władał nim car Rosji Aleksander I, który przyjął ytuł króla Polski. Nadał on Królestwu konstytucję, która zapewniała Polakom wolność słowa oraz wolność osobistą.
28 czerwca 1919 roku zawarto traktat pokojowy z Niemcami w pałacu wersalskim.
Na czele reprezentacji Polski na konferencji w Wersalu stał Roman Dmowski. Wywalczył on, że państwu Polskiemu przyznano Wielkopolskę i Pomorze Wschodnie bez Gdańska. Z jego obszaru wraz z okolicami utwrzono Wolne Miasto Gdańsk, które nie należało ani do Polski, ani do Niemiec.
11 listopada 1918 roku Polska odzyskuje niepodległość.
W grudniu 1918 roku wybuchło powstanie w Wielkopolsce, które zakończyło się sukcesm Polaków, a ziemie znajdujące się na tamtym terenie zostały przyłoączone do tworzącego się państwa polskiego.

Pierwsi prezydenci Polski
1. Gabriel Naruszewicz
2. Stanisław Wojciechowski
3. Ignacy Mościcki
Wszyscy trzej prezydenci Polski byli profesorami.
1 września 1939 roku wojska III Rzszy zaatakowały Polskę i tak rozpoczęła się II wojna światowa.
17 września 1939 roku na wschodnie ziemie Rzeczpospolitej wkroczyła Armia Czerwona.
W 1952 roku uchwalono konstytucję Polski Rzeczpospolitej Ludowej.
Według konstytucji władza w Polsce miała należeć do chłopów i robotników. Jednak o najważniejszych sprawach w kraju decydowali komuniści.
Stefan Wyszyński żył w latach 1901 - 1981.
Był on Prymasem Tysiąclecia.

Walka z komunizmem w Polsce
- W czerwcu 1959 roku w Poznaniu strajk robotników.
- W marcu 1968 roku w Warszawie były demonstracje studenckie.
- W grudniu 1970 roku na Wybrzeżu były protesty spoleczne.

Postanie "Solidarności"
Przywódcą został Lech Wałęsa, od lata 1980 roku była to pierwsza legalnie działająca organizacja związkowa w państwach komunistycznych.
13 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski wprowadził stan wojenny, który trwał do 21 lipca 1983 roku.
Jedną z ofiar komunizmu w PRL był ksiądz Jerzy Popiełuszko.
Potępiał on łamanie praw człowieka i przemoc ze strony władz. Był on prześladowany przez komunistów. W 1984 roku został brutalnie zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.

Upadek komunizmu w Polsce.
W 1989 roku odbyły się wybory, w których kandydowali przedstawiciele opozycji. Sukces odniosła "Solidarność". Polska stała się krajem demokratycznym i niepodległym. Przywrócono nazwę państwa - Rzeczpospolita Polska. Pierwszym prezydentem wybranym w powszechnych wyborach został Lech Wałęsa, który otrzymał insygnia władzy od Ryszarda Kaczorowskiego - Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźctwie.

Karol Wojtyła ur. 18 maj 1920 r. - zm. 2 kwietnia 2005 r.
16 października 1978 roku wybrano go na papieża.
Był on człowiekiem bardzo wykształconym. Posługiwał sie kilkoma językami. Interesował się sportem.
Podczas swojego pontyfikatu odbył ponad 100 pielgrzymek do państw leżących na wszystkich kontynentach.

Współcześni prezydenci Rzeczpospolitej Polski:
- 23 grudnia 1995 rok Aleksander Kwaśniewski
- 23 grudnia 2000 rok II kaencja Aleksander Kwaśniewski
- 23 grudnia 2005 rok Lech Kaczyński do 10 kwietnia 2010 roku - katastrofa smoleńska, w której zginął prezydent.
- od 6 sierpnia 2010 rokuBronisław Komorowski

Ważne powstania narodowe:
Nocą z 29 na 30 listopada 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe

28 lipca 1914 roku wybuchła I wojna światowa
W trakcie I wojny światowej zostały użyte nowe rodzaje broni:
- samoloty
- czołgi
- maski przeciwgazowe
- gazy bojowe
- karabiny maszynowe

Na początku 1919 roku odbyły się demokratyczne wybory do pierwszego sejmu w niepodległej Polsce.
Po raz pierwszy w historii wzięły w nich udział kobiety. Naczelnikiem Państwa został Józefi Piłsudski.
W marcu 1921 roku ostała uchwalona Konstytucja marcowa, wprowadziła ona w Polsce republikę, a oficjalną nazwą państwa była II Rzeczpospolita. Konstytucja marcowa dawała każdemu obywatelowi swobodę wyrażania swoich myśli i przekonań.
Wincenty Witos z ruchu ludowego cieszył się w tym czasie dużą popularnością przez trzy lata sprawował on urząd szefa rządu, czyli premiera.
1
2
3
Jan Paweł II

AUTOR:
PATRYK GAŁĘZOWSKI
KLASA VI B
SZKOŁA PODSTAWOWA
W MORAWICY
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ :)
Full transcript