Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Япония

No description
by

on 29 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Япония

Япония
Географско положение и граници
Япония е островна страна, която образува дъга в Тихия океан, на изток от азиатския континент. Територията й се състои от четири големи острови, които в низходяща последователност по площ са: Хоншу, Хокайдо, Кюшу, Шикоку, заедно с много други по-малки острови около тях. Тихият океан се намира на изток, а японско и източно китайско море разделят Япония от азиатския континент. Япония се намира приблизително на една и съща географска ширина със Средиземно море и с град Лос Анджелис в Северна Америка. Париж и Лондон са на север от северната част на Хокайдо.
Япония е разположена на площ от 378 000 кв. км. Територията й е приблизително като тази на Германия, Финландия, Виетнам, или Малайзия.
Природни ресурси
Поради голямата сеизмичност на Японския архипелаг,страната е сравнително бедна на природни ресурси.По-значителни запаси навъглища и железни руди има на островите Хокайдо и Хоншу.Нходища на медни руди на Хоншу,Кюшу и Шикоку.Значителни са находищата на сяра
Третичен сектор. (Фиг. 28) Транспорт и икономически връзки.
Транспортната система на Япония е рационално изградена. Островите са свързани с модерни шосета, жп линии и тунели. Между Токио и Токуяма се движи един от най-бързите влакове в света.
Външната търговия е от особена важност за Япония, защото тя разполага с незначителни енергийни и минерални ресурси, а е световен производител. Износът е формиран от промишлени стоки – 97 % от общия износ. Вносът на промишлени стоки е силно ограничен, тъй като японците произвеждат всичко необходимо.
Население и селища
Проблеми и преспективи
* Екологични проблеми
* Природни бедствия
*Ядрени проблеми

THANKS FOR WATCHING

By Daniel
За силната японска икономика страната внася големи количества суровини.Агроклиматичните и почвените ресурси позволяват отглеждането на ориз,чай,тютюн,захарно цвекло,зеленчуци.Преминаващите през страната мощни тайфуни често нанасят сериозни щети на стопанството.Водните ресурси са условиеза развитие на хидрогенетика и напояване.
Първичен сектор.
Аграрното стопанство има растениевъдно-животновъдна структура. Най-широко застъпената култура е оризът. Бързо се развиват зеленчукопроизводството и производството на плодове. В северната част се отглежда и пшеница. Развиват се говедовъдството и птицевъдството. Япония е сред водещите страни в света по улов на риба.
Вторичен сектор.
Промишлеността извежда Япония сред най-развитите страни (таблица 10). Характерна особеност на японската промишленост е силната й зависимост от вносни суровини. Разполага с мощна енергийна база. Тя има над 40 атомни реактора. Развити са както класическите промишлени производства, така и високотехнологичните производства .
Япония има еднороден етнически състав – 99 % от населението й са японци. 78 % от тях живеят в градовете, а процесите на урбанизация продължават да се развиват. След Втората световна война се провежда специална демографска политика за ограничаване на раждаемостта. Това води до стабилизиране на темпа на нарастване на населението. Застаряването му става много бързо. Япония е конституционна монархия. Императорът е държавен глава, но с ограничена власт.
На територията на Япония са формирани три района.
Първият обхваща о. Хокайдо и северната част на о. Хоншу. Главните центрове са Сапоро, Акита, Хакодате и др.Най-мощният икономически район е мегаполисът. Тук са концентрирани около 50 % от населението на страната и основната част от промишленоста. С голямо значение в икономиката, културата и административното управление е Токио
Проблеми
Представена от
Александра Стефанова
9д клас
Благодаря ви за вниманието
Full transcript