Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Osmanlı Devletinin Kuruluşu 1299-1453

No description
by

bedirhan önal

on 26 November 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Osmanlı Devletinin Kuruluşu 1299-1453

Osmanlı Kuruluş Dönemi 1299-1453 14.yy Yakındoğu Balkanlar
ve Avrupanın Durumu Spark Yakındoğu (Önasya)

Anadolu, İran, Mezopotamya, Filistin, Arabistan ve Mısır’ı kapsayan bölgeye verilen addır.
14.Y.Y.’da bulunan devletler ve imparatorluklar
İran ve civarında İlhanlı Devleti,
Karadeniz’in kuzeyinde Altın Orda Devleti,
Doğu Karadeniz’de Trabzon Rum İmparatorluğu,
Anadolu’da Anadolu Selçuklu Devleti,
Mısır, Suriye, Filistin’de Memlük Devleti,
Anadolu’da Kocaeli Yarımadasıyla Güney Marmara kıyıları ve Batı Anadolu’daki bazı kentlerde Bizans İmparatorluğu. Balkanlar Balkan Yarımadasında Sırp,Bulgar ve Macar Krallıkları ile Arnavutluk, Bosna, Hersek, Eflâk, Boğdan ve Erdel Beylikleri,
Balkanlar, Trakya, Makedonya, Yunanistan’da Bizans İmparatorluğu bulunuyordu.Balkan devletleri arasında mezhep savaşları vardı. Avrupa Merkezi Viyana olan Kutsal Roma- Germen İmparatorluğu,
İtalya Yarımadasında Venedik ve Ceneviz Cumhuriyetleri,
İtalya Yarımadasında Napoli Krallığı,
İspanya’da Beni Âhmer Devleti, Kastilya ve Aragon Krallıkları,
Doğu Avrupa’da Lehistan Krallığı, Litvanya Dükâlığı, Moskova Knezliği,
Batı Avrupa’da İngiltere ve Fransa bulunuyordu. Bu iki devlet
arasında yüzyıl savaşları yapılmakta idi Not:İlhanlı saldırısı Anadolunun ubatı kesimlerinin hızla Türkleşmesini sağlamıştır. KURULUŞ DÖNEMİ
PADİŞAHLARI ORHAN BEY 1326-1361 I. MURAT HÜDAVENDİGAR
1361-1389 YILDIRIM BAYEZİD
1389-1402 FETRET DÖNEMİ
1402-1413 ÇELEBİ MEHMET
1413-1421 II.MURAT
1421-1451 Osmanlıların Menşei
24 Oğuz boyundan biri olan
Bozokların Günhan Soyunun Kayı boyuna mensupturlar. Kayı, sağlam, güçlü kuvvetli
anlamına gelmektedir. Ongunu (simgesi)
ise ok ve yaydır. Osman Bey
1281-1326 İsa-Musa-Süleyman-Mustafa Çelebi Kayılar, Moğol istilası sırasında Van gölü kıyılarında
Ahlat çevresine yerleşmişlerdir.I.Alaaddin Keykubat, Kayıları buradan alarak Ankara yakınlarındaki Karacadağ bölgesine yerleştirmiş,daha sonradan da sınır güvenliğini sağlamak için Söğüt ve Domaniç bölgesini Kayılara yurtluk olarak vermiştir. OSMANLI DEVLETİNİN KISA SÜREDE BÜYÜME SEBEPLERİ Coğrafi konumu
-Uç beyliği olması
-Zayıf Bizansa yakın, Güçlü İlhanlıya uzak olması Cihat ve gaza anlayışı Türk cihan hakimiyeti
ideali Ahi teşkilatının
desteği Hükümdarların ve idarecilerin
yetenekli olması -Komşu beyliklerin tutumu -İskan politikası 14.yy da Balkanlarda ve Anadoluda rakipsiz oluşu Osman Bey 1281-1326 Osman Gâzî, önce Kastamonu’daki Çobanoğullarına, sonra da Kütahya’daki Germiyanoğullarına bağlı idi. Onlar da Selçuklu Sultânına bağlıydılar. İlk evliliği, 1280 civarında, Sultân Orhan’ın annesi ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Beyin kızı olan Mâl Hâtun iledir. 1289 yılına doğru Şeyh Edebali’nin kızı Rabî’a Bâlâ Hâtun ile evlenince, nüfuzu ve kudreti arttı. Bu hanımından da Şehzâde Alâ’addin dünyaya geldi. FETİHLER -KARACAHİSAR
-BİLECİK
-YARHİSAR
-YUNDHİSAR
-İNEGÖL ALINDI
-1288 DE BAŞKENT BİLECİĞE TAŞINDI
-III.ALAADDİN'NİN İLHANLILAR TARAFINDAN
İRAN'A GÖTÜRÜLMESİ ÜZERİNE OSMAN BEY BAĞIMSIZLIĞI İLAN ETTİ. KOYUNHİSAR (BAFELON) SAVAŞI (1302) SEBEPLER: Osmanlı devletinin hızla sınırlarını genişleterek İzmit'e yaklaşması Bizans tekfurları ile Osmanlı arasındaki savaşı Osman Bey kazandı. SONUÇLARI:-İzmit yolu Türklere açıldı
-Bursa, kuzeyi hariç üç taraftan kuşatıldı. ÖNEMİ:Bizans ile yapılan ilk savaştır. 1321 de Mudanya bölgesinin
tamamı feth edildi. Böylece Bursa
4 taraftan kuşatılmış oldu. 1326 da Bursa kuşatması
sırasında Osman Bey öldü,
yerine oğlu Orhan Bey geçti. SİYASİ GELİŞMELER TEŞKİLATLANMA
ÇALIŞMALARI 1326-Bursa alındı. Başkent Bursa'ya taşındı. ipek yönünden zengin olan Bursa Osmanlı ekonomisini canlandırdı. 1329-Maltepe (palekanon)savaşı
Sebepleri:İznik'in kuşatılması ve yapılan fetih hareketleri.
Sonuçları:-Anadoluda Bizansın üstünlüğü sona erdi.
-İznik yeniden kuşatıldı ve 1331 de alındı. Osmanlı devletinin 2.başkenti oldu
-1337 de İzmit alındı
NOT:bu fetihlerden sonra Kocaeli yarımadasnın fethi tamamlandı. 1345-Karesioğulları alındı. Böylece Osmanlı devletinde ilk defa denizcilik faaliyteleri başlamış oldu.
-Rumeli'ye geçiş kolaylaştı
-Anadolu Türk birliğini sağlamak için atılan ilk adımdır.
1352-Ankara alındı.
1353-Rumeli'ye geçiş (Çimpe Kalesinin alınması)
-Çimpe kalesi Osmanlı devletinin Rumelindeki ilk toprağıdır. -İlk divan teşkilatı
-İlk vezir ataması (kardeşi Alaaddin'dir)
-İlk kadı ataması
-İznik'te ilk medrese açıldı
-İlk düzenli ordu olan Yaya ve Müsellem
--İlk tersane Karamürsel'de açıldı. A)Anadolu’daki gelişmeler:
a) Karamanoğulları’nın kışkırtması ile Ahilerin eline geçen Ankara geri aldı(1362)
b)Germiyanoğullarından, Kütahya, Emet, Tavşanlı ve Simav çeyiz olarak alındı.
c) Hamitoğullarından Isparta, Yalvaç, Beyşehir, Seydişehir ve Akşehir dolayları 80 bin altın karşılığında satın alındı
d)Candaroğulları Osmanlıya bağlı hale getirildi.
e)Beyşehir’in Karamanoğulları tarafından alınması üzerine, Karamanoğulları ile ilk savaş gerçekleşti ve Beyşehir tekrar Osmanlıya bağlandı.
B) Rumeli ve Balkanlardaki gelişmeler:
1.Çorlu ,Keşan, Malkara, Lüleburgaz ve İpsala alındı. Bu bölgelerin alınmasının esas sebebi Edirne’yi almaktı. Sultan Murat Edirne’yi almak için Lala Şahin Paşa komutasında bir orduyu Edirne üzerine gönderdi. Bu ordu Bizans-Bulgar ittifak güçlerini Sazlıdere savaşında mağlup etti.(1363) Bu savaşın sonucunda:
a)Edirne alındı
b)Bizans’ın Bulgar ve Sırplarla olan bağlantısı kesildi
c)Gümülcine ve Filibe alındı. Bu bölgelerin alınması ile Osmanlı devleti Meriç havzasına egemen oldu. Bundan dolayı Bizans Osmanlı ile anlaşma imzalayarak Osmanlının balkanlarda yaptığı fetihleri kabullenmiştir. Osmanlı devleti de buna karşılık Bizans’ın yiyecek ihtiyacını karşılamayı kabul etmiştir.
2.Sırp Sındığı savaşı(1364):
Sebepleri: Osmanlının Rumeli’nde yapmış olduğu fetihler sonrasında Edirne, Gümülcine ve Filibe’yi alması
Sırplar ve Bulgarlar Edirne ve Filibe’yi geri almak için papadan yardım isteyerek bir haçlı ordusu kurdular. Ancak Hacı İlbey komutasındaki Osmanlı ordusu bir gece ani baskınla haçlı ordusunu mağlup etmeyi başarmıştır. Bu savaşta ölenlerin çoğunluğunu Sırplar oluşturduğu için savaşa “Sırpların kırıldığı-kesildiği” anlamına gelen Sırp Sındığı savaşı denilmiştir. Savaşın sonucunda;
•Balkanlardaki Macar etkisi kırıldı
•1367 yılına kadar Trakya’nın fethi tamamlandı
•1369 yılında Bulgarlar Osmanlı egemenliğine girdiler
•Başkent Bursa’dan Edirne’ye taşındı.
NOT: Bu savaş Osmanlı devletinin haçlılarla yaptığı ilk savaştır.
3.ÇİRMEN SAVAŞI (1371)
Sebepleri: Bulgaristan’ın Osmanlı egemenliğine girmesi ve Osmanlının Makedonya’yı fethetmek istemesi üzerine Sırplar ile Osmanlı arasında gerçekleşmiş ve Osmanlının galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Savaşın sonucunda;
a)Makedonya yolu Türklere açıldı
b)Kavala Drama, Serez ve Köstendil alındı
c)Sırplar, Osmanlı egemenliğini kabul ettiler. ( 1374)
4.I.KOSOVA SAVAŞI (1389)
Sebepleri:a)Osmanlının Manastır, Sofya ve Niş’i alması
b)Osmanlıyı Balkanlardan atmak
c)Daha önceki savaşların intikamını almak
Bu gibi sebeplerden dolayı balkan milletleri ve (sonradan)Karamanoğullarının katılımıyla oluşturulan ittifak güçleri Osmanlı ordusunu 1388 de Ploşnik’te yenilgiye uğratmış ancak 1389 da Kosova’da yapılan savaşı Osmanlı devleti kazanmıştır. Bu savaşın sonucunda;
a)I.Murat savaş alanını gezerken bir Sırplı tarafından hançerlenerek öldürülmüştür
b)Fetihler hızlanmış ve Tuna’ya kadar olan Balkan toprakları Osmanlıya geçmiştir
c)Sesinden yararlanmak amacıyla ilk defa top kullanılmıştır
d)ilk defa Anadolu beyliklerinden askeri yardım bu savaşta alınmıştır.
TEŞKİLATLANMA ÇALIŞMALARI
a)Vezir-i azamlık (sadrazamlık) , defterdarlık ve kazaskerlik makamları kurularak Divan teşkilatı geliştirildi.
b)Manastır merkezli Rumeli beylerbeyliği oluşturuldu
c)Tımar sistemi uygulanmaya başlandı
d)İlk defa düzenli bir mali teşkilat kuruldu
e)Yeniçeri ocağı kuruldu
f)”Devlet padişahın ve oğullarınındır” malı anlayışı getirilerek, merkezi yönetim güçlendirildi.
Full transcript