Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Parlementaire democratie Havo 4

No description
by

marije nool

on 20 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Parlementaire democratie Havo 4

democratie Havo 4
--> de manier waarop een land wordt bestuurd
--> politici zoeken naar oplossingen voor problemen die ontstaan in de samenleving en nemen hier besluiten over die van algemeen belang zijn: veiligheid, onderwijs, zorg
--> al deze besluiten zijn van invloed op de burgers via wetten en regels.
Belangrijke data
:Wat is Politiek?
Bedenk voor jezelf twee dingen waar je aan denkt bij het woord politiek!
Wat is politiek?
en kent verschillende niveaus van besluitvorming
Opdracht politiek bedrijven
Hoe kun je een land besturen?
--> Regeringsvormen
Democratie
Dictatuur
Anarchie
Theocratie
en nog veel meer...
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050816_democratie
Maak de kijkvragen bij het filmpje!
Democratie

'Demos' = volk 'Kratein' = regeren
Democratie = het volk regeert en...


Politici moeten het algemeen belang dienen en wetten/regels bedenken die voor alle mensen goed werken!
maar zij hebben vaak te maken met tegengestelde belangen als zij nieuwe wetten maken...
Democratie vs Dictatuur
Nederland is een representatieve parlementaire democratie
wij kiezen volksvertegenwoordigers
oefent
direct
of
indirect
invloed uit op
de politieke besluitvorming

Lees pagina 65, 66 en 67 uit het boek en maak in tweetallen opdracht 8 uit het werkboek (pag. 69)
politieke macht in handen van groep
grondrechten worden geschonden
geen vrije pers
politiek verzet wordt niet getolereerd
vaak sprake van verkiezingsfraude
militairen spelen grote rol
politieke macht ligt bij het volk
burgers hebben grondrechten --> rechtsstaat
vrije media
iedereen mag een politieke partij oprichten
vrije (geheime) verkiezingen
Evaluatie paragraaf 1

1. Politiek en democratie
Nederland is een parlementaire democratie
Maak opdracht 10 in je werkboek op pag. 70
4 niveaus van besluitvorming
- Gemeentelijk
- Provinciaal
- Nationaal
- Internationaal
- Schrijf in eigen woorden op wat een democratie is
(gebruik minimaal 10 woorden)
- Noem een voordeel en nadeel van een democratie én een dictatuur (+ werkblad prodemos)
- Onlangs is het wegdek voor het Cals college vernieuwd, op welk bestuurlijk niveau is hier opdracht toe gegeven? Leg uit!
Provinciaal, gemeentelijk, internationaal of nationaal?
2. Politieke stromingen
Wissel met elkaar uit wat jullie hebben opgeschreven!
Ontstaan politieke stromingen


Ideologie: een samenhangend geheel van ideeën en standpunten over de mens en de gewenste inrichting van de samenleving
Democratie en nu?
3 hoofdstromingen

Socialisme
Liberalisme
Confessionalisme
Gelijkwaardigheid
Bescherming zwakkeren
Eerlijke verdeling
Actieve rol overheid
Harmonie
Gespreide verantwoordelijkheid
zorgzame samenleving
Aanvullende rol overheidVrijheid
Zelf verantwoordelijk
Vrijemarkteconomie
Passieve rol overheid

Politieke kwadrant
http://www.schooltv.nl/docent/project/2485350/aspecten_van_rechtsstaat_en_democratie
Progressief
Rechts
Links
Conservatief
Vrijheid
Gelijkheid
Vooruitstrevend
Behoudend
De uitslag:
- 23 t/m 40 (links)
- 41 t/m 51 (midden)
- 52 t/m 69 (rechts)

Maak opdracht
11:
standpunt 1, 6, 8, 9, 12, 13
&
12
op pagina 74 en 75 van je werkboek
Financiële verdeling
Politieke graadmeter

25 februari: Start Thema
28 februari: Start Project Politiek
8 & 11 april: Presentaties Project Politiek
15 april: Toets Parlementaire Democratie

De ideale samenleving
Waarden en normen
Maak de opdracht op het stencil,
Is de wet wel of niet goed voor de hele bevolking?
Maak de kijkvragen!
Evaluatie paragraaf 2

-
Bankdirecteuren mogen maximaal
300.000 euro per jaar verdienen.
Is dit een links of rechts standpunt? Leg uit!
-
Het homohuwelijk moet worden afgeschaft.
Is dit een progressief of conservatief standpunt? Leg uit!


Huiswerkopdracht:

Op wat voor politieke partij stemmen je ouders en waar is hun keuze op gebaseerd?
3. Politieke partijen
Op welke partij stemmen je ouders en waar is hun keuze op gebaseerd?
Bespreken huiswerkopdracht
Wat is een politieke partij?
Een vereniging/groep mensen die dezelfde ideeën hebben over hoe de samenleving bestuurd moet worden.
Ideologie
One-issue
Protest
Populistisch
Niet-democratisch
Soorten partijen:
Maak opdracht 9 uit je werkboek op pag 78
Politieke partijen in Nederland
Wie stemt wat?
Huidige politieke situatie in Nederland
Welke politieke partij past bij mij?
Ga met je mobiel naar:
www.partijenwijzer.nl/Ga-naar-de-test

Doe de test! Wat is jouw favoriete partij?
Klopt dit met je eerder uitslag --> links/rechts?

Check de standpunten van deze partij(en) in je boek op pagina 76/77!
Evaluatie paragraaf 3
- Noem een liberale en een socialistische partij
- Zet in de goede volgorde van links naar rechts:
CDA / VVD / PvdA / SP
- Wat is de grootste partij van Nederland op dit moment?
- Noem vier linkse partijen
4. Verkiezingen
Hoe kom je aan de macht?
Stel er is een verkiezing uitgeroepen voor de leerling van het jaar. Hoe zorg jij er dan voor dat andere leerlingen op jou stemmen?
Overleg met je buurman of buurvrouw
De verkiezingsstrijd

Het Kiesrecht in Nederland
Actief kiesrecht: Recht op stemmen (vanaf 18)
Passief kiesrecht: Recht om verkozen te worden
Het kiezen van politici kan weer op verschillende niveau's:

Gemeentelijke, provinciale en nationale (Tweede kamer) verkiezingen elke
4
jaar
Europese verkiezingen elke
5
jaar in alle lidstaten!
De verkiezingen van de tweede kamer
Hoe gaat dit in zijn werk?
Maak de invuloefening, wie kan hem foutloos voorlezen?
Evaluatie paragraaf 4
- Wat is het verschil tussen actief en passief kiesrecht?
- Noem alle vier de niveaus waarvoor verkiezingen worden gehouden in Nederland
- Wat is het voordeel van een stelsel van evenredige vertegenwoordiging?
- Wat is voor jou de belangrijkste reden om op een partij te stemmen? Beargumenteer je antwoord!
Full transcript