Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

La Llum I El So

No description
by

Marta Garcia Fàbregas

on 11 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of La Llum I El So

LA LLUM
La llum es propaga en el buit a 300.000 Km/s i per calcular la distància que recorre en un temps determinat utilitzem la següent fórmula:
Llum, ombra i penombra:
Ja sabem que la llum es propaga en línea recta i en totes direccions, quan la llum topa amb un objecte hem vist que aquest absorbeix part i reflecteix la resta, per tant si ens posem al darrere d’aquest cos ja no rebem llum, és a dir hi ha foscor, doncs això és l’ombra.
FET PER:

Andrea Sancho
María Navarro
Marta Garcia
Què és la llum?
La llum és una ona electromagnètica que es propaga en totes direccions i no necessita cap medi material per propagar-se.
Velocitat de la llum:
d = c · t
Els Colors Complementaris:
La llum visible està conformada per varis colors, que són els colors de l’arc de Sant Martí: vermell, taronja, groc, verd, blau, indi i violat. L’arc de Sant Martí es forma perquè la llum travessa les gotes d’aigua dels núvols i es descompon en els diferents colors de l’arc de Sant Martí. El mateix passa si la llum travessa un prisma òptic
- Colors Llum Bàsics: El vermell, el verd i el blau.
- Colors Pigment Bàsics: El magenta, el cian i el groc
Els colors complementaris són aquells que al barrejar-los donen el color negre, Si volem fer contrast de colors, dos colors que són complementaris són amb els que obtindrem màxim contrast.
Són els colors que estan oposats.
Quan la llum incideix sobre un cos aquest la reté i després la allibera en totes direccions, això és la reflexió de la llum, si aquesta llum reflectida arriba a una superfície opaca rebotarà tornant al punt de procedència i creant una imatge especular del cos en qüestió.
Eelements geomètrics de la reflexió:
Refracció de la llum:
La llum i els colors:
Reflexió de la llum:
- Raig incident: raig que arriba a la superfície procedent de l’objecte.
- Raig reflectit: raig incident després de rebotar sobre la superfície.
- Normal: línea imaginaria perpendicular a la superfície i que passa a través del punt on coincideixen els dos rajos.
-Angle d’incidència (i): angle format pel raig incident i la normal.
- Angle de reflexió (r): angle format pel raig reflectit i la normat.
La refracció de la llum és la desviació que es produeix quan la llum canvia d’un medi transparent a un altre medi transparent.
Inventor:
Thomas Alva Edison va inventar la bombeta.
Aquesta va ser la primera bombeta que va inventar Thomas Edison.
Colors bàsics:
EL SO
És el moviment que es produeix al voltant d’una posició central, de manera que hi ha el mateix desplaçament a un costat i a l’altre d’aquesta posició central.
Moviment vibratori:
Exemples: Al arrancar un cotxe, un pèndol...
Les ones:
Transmissió de moviment vibratori i d’energia sense transport de matèria.
Exemples: Al llençar una pedra a l'aigua.
Què és el so?
El so no es propaga al buit, és a dir, és un tipus d’ona que es transmet a través d’un medi material.
Els sons audibles són aquelles ones que arriben a la nostra oïda i fan vibrar mecànicament el nostre aparell auditiu, el qual transforma les vibracions en senyals nerviosos que són processats pel cervell.
La velocitat del so en l’aire és de 340 m/s. Si superem aquesta velocitat diem que hem trencat la barrera del so.
Característiques:
Hi ha 3 característiques principals:
-Intensitat: ens permet distingir entre sons forts i sons febles. Es mesura en decibels.
-To: distingeix els sons aguts dels greus.
-Timbre: permet diferenciar un so d’un altre, encara que tinguin la mateixa intensitat i el mateix to.
Reflexió del so:
Quan el so troba un obstacle, torna reflectit en sentit oposat.
Exemples: l'Eco i la reverberació
Fi
Full transcript