Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд иргэн, хуулийн этгээдийг төлөөлөх тухай ойлголт

No description
by

Bolormaa Erdenebayar

on 11 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд иргэн, хуулийн этгээдийг төлөөлөх тухай ойлголт

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 26 дугаар зүйл
Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 26.1
Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 26.2
Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 26.3
Иргэний эрх зүйн чадамж бүхий иргэн шаардлагатай гэж үзвэл захиргааны
хэргийг хянан хэлэлцэхэд
төлөөлөгчөө оролцуулна
Хууль, эрх зүйн бусад акт болон үүсгэн
байгуулах баримт бичгийн дагуу олгогдсон эрх хэмжээний хүрээнд байгууллагын эрх баригч, эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь захиргааны хэргийн шүүхийн хянан
шийдвэрлэх ажиллагаанд хуулийн
этгээдийг төлөөлнө
3ахиргааны хэргийн шүүхийн хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хуулийн этгээдийн төлөөлөгчөөр оролцох байгууллагын эрх баригч нь өөрийн
албан тушаал, эрх хэмжээгээ гэрчилсэн баримт бичиг, бусад ажилтан олгогдсон итгэмжлэлээ захиргааны хэргийн шүүхэд гаргаж өгнө
Итгэмжлэл нь Иргэний хуулийн 64.2-т
заасан шаардлагыг хангасан байна.
-
Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд иргэн, хуулийн этгээдийг төлөөлөх
Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 26.4
Иргэний хуулийн 64-р зүйл
64.2.Бичгээр олгосон итгэмжлэл нь дараахь шаардлагыг хангасан байвал зохино:
64.2.1.итгэмжлэлд төлөөлүүлэгч гарын үсэг зурсан байх, хуулийн этгээдийн итгэмжлэлд эрх баригч гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарсан байх;
64.2.2.хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийг хүлээн авах, бусдад шилжүүлэх, захиран зарцуулах эрх олгосон итгэмжлэлд эрх баригчаас гадна нягтлан бодогч гарын үсэг зурсан байх;
64.2.3. олгосон он, сар, өдрийг заах;
64.2.4.хуульд заасан бол нотариатаар гэрчлүүлэх; 64.2.5. итгэмжлэлийг тодорхой хугацаагаар олгох бол хугацааг заах.
Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 27.2
Төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчээс олгосон
итгэмжлэлд тусгайлан заасан
тохиолдолд дараах эрх эдэлнэ:
27.2.1. нэхэмжлэлийн өргөдөлд
гарын үсэг зурах;
27.2.2. нэхэмжлэлийн
шаардлагыг хүлээн
зөвшөөрөх;
27.2.3. нэхэмжлэлийн
шаардлагаас бүрэн
буюу хэсэгчлэн
татгалзах;
27.2.4.нэхэмжлэлийн
шаардлагыг өөрчлөх;
27.2.5. эвлэрэх;
27.2.6. захиргааны хэргийн
шүүхийн шийдвэрийг
давж заалдах,
хяналтын журмаар
гомдол гаргах;
27.2.7.төлөөлүүлэгчээс
олгосон итгэмжлэлийг
бусдад шилжүүлэх;
27.2.8. захиргааны хэргийн
шүүхийн шийдвэрийг албадан
биелүүлэхийг шаардах
Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 27.1
Төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчийн эрх, эрх чөлөө, хуульиар хамгаалагдсан ашиг сонирхлыг хамгаалах үйл ажиллагааг хуулийн
хүрээнд явуулна
Full transcript