Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PAGSULAT NG KOMPOSISYON

No description
by

rogel bulat-ag

on 7 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PAGSULAT NG KOMPOSISYON

KATANGIAN NG MABUTING TALATA
May Isang Paksang-Diwa
May Kaisahan ng Diwa
May wastong Paglilipat-Diwa
PAGSULAT NG KOMPOSISYON
ANG TALATA
* Ang komposisyon ay binubuo ng mga talata.
* Ang talata ay binubuo ng isang pangungusap o lipon ng mga pangungusap na naglalahad ng isang bahagi ng buong pagkukuro, palagay o paksang- diwa.
* Ang isang talata ay mauuri ayon sa lokasyong katatagpuan nito sa loob ng isang komposisyon.

=>>Kung gayon, ang talata ay maaring mauring Panimulang Talata.
Talatang Ganap
Talata ng Paglilipat-diwa
at Talatang Paboud.
Talata
ay isang bahagi ng komposisyon at upang mas maging epektibo ito kailangan niyang taglayin ang sumusunod.
May Kaayusan
Bagama't walang tiyak na panuntunang sinusunod ukol sa pag-aayos ng talataan, mabuting ayusin ang mga pangungusap sa talata sa paraang papaunlad ang galaw ng mga pangyayari o ang kaisipang tinatalakay.
Maaring maging ganito ang gawaing pagsasaayos ng mga pangungusap sa loob ng talata.
1.)Ayusin nang kronolohikal ayon sa pagkakaganap ng mga pangyayari. karaniwan ang ayos na ito sa mga komposisyong pasalaysay o palahad.
PAGSULAT NG KOMPOSISYON
Ang Pagsulat ay isang paraan ng pagpapahayag ng isip at damdamin ng tao
.
ANG KOMPOSISYON
Ang Simpleng pagsulat nang natatanging karanasan.
Pagbibigay-interpretasyon sa mga pangyayari.
Puna sa nabasang aklat/napanood na pagtatanghal ay nagagawa sa pamamagitan ng komposisyon.
Walang pag-aalinlangang masasabi na ang pagsulat ay isang aktibong gawain. Hindi ito basta basta lamang nangyayari nasasangkot ng intens na partisipasyon at imersyon sa proseso.
Panimulang Talata
ito ang una at kung minsan ay hanggang sa ikalawang talata ng komposisyon. Layunin nito ang ilahad ang paksa ng komposisyon.
Talatang Ganap
matatagpuan ito sa kalakhang gitnang bahgi ng komposisyon. tungkulin nito ang idebelop ang pangunahing paksa.
Talata ng Paglilipat- Diwa
importante ito upang magkaroon ng ugnayan at kaisahan ng mga pahayag sa mga talataan ng komposisyon.
Talatang Paboud
kadalasan, ito ang pangwakas na talata o mga talata ng komposisyon. Inilalagay rito ang mahahalagang kaisipan o pahayag na tinalakay sa gitna ng komposisyon.
nagtataglay lamang ng isang paksang pangugusap.
PAKSANG PANGUGUSAP
Pangungusap sa talata na nagsasaad ng buod ng nilalaman niyon o ng paksa.
Maaring makita sa iba't-ibang bahagi ng talata.
Ang anyo ng paksang-pangungusap ay maaring patanong o paturol.
kapag ang bawat pangungusap ay nauugnay sa paksang pangungusap niyon.
Halimbawa
Mula noon, nakilala si Quezon sa larangan ng pulitika. Nahalal siya bilang gobernador ng tayabas. Matapos iyo'y nahalal siyang kinatawan ng kanyang lalawigan sa Asembliya ng Pilipinas. Agad na napansin ng maraming mambabatas ang kanyang husay at talino sa Asembliya kung kaya't di naglao'y nahalal siyang pinuno ng mayorya sa Asembliya.

-mula sa Manuel L. Quezon: Ama ng kalayaang Pilipino
ni Rolando A. Bernales
Nagiging malinaw ang mga pangungusap ng talata kapag may wastong paglilipat diwa
Halimbawa:
1.)
Pagdaragdag
- At, Saka, Gayundin
2.)
Pagsalungat
- Ngunit, Subalit, Datapwat, Bagaman, Kahiman, Sa kabilang dako.
3.)
Paghahambing
- Katulad ng, Kawangis ng, Animo'y, anaki'y
4.)
Pagbubuod
- sa madaling sabi, Kaya nga
5.)
Pagkokonklud
- Samakatwid, Kung Gayon
2.)Ayusin ayon sa pananaw sa bagay o pangyayari, gaya halimbawa ng malapit-palayo o kabalikan nito, mula sa loob-palabas o kabalikan nito o mula sa kanan-pakaliwa o kabalikan nito.
3.)Iayos na mula sa masaklaw patungo sa ispesipiko. Ito ang karaniwang ayos na ang paksang pangungusap ang unang pangungusap sa talata. Maari ring ayusin sa kabalikan nito mula sa mga pangungusap na ispesipiko tungo sa masaklaw na pangungusap.
Ang mga imersyong sa pagsulat ay kadalasang:
Solitari at Kolaboratib
Pisikal at Mental
Konsyus at Sabkonsyus
W. Rose Winteroud

ayon sa kaniya ang proseso sa pagsulat ay kinasasangkutan ng ilang lebel ng gawain na nagaganap nang daglian at maaring kaugnay o kasalungat ng bawat isa.
Pagsulat bilang isang
Pisikal
at
Mental
na Gawain
Ang Pagsulat ay kapwa sang pisikal at mental na aktibiti na ginagawa para sa iba't ibang layunin.

*ito ay
pisikal
na aktibiti sapagkat ginagamit dito ang pisikal na kakayahan ng manunulat.
*
Mental
na aktibiti rin ang pagsulat sapagkat ito ay isang ehersisyo ng pagsasatitik ng mga ideya ayon sa isang tiyak na metodo ng debelopment at patern ng organisasyon at sa isang istilo ng grammar na naayon sa mga tuntunin ng wikang ginagamit.
Pagsulat bilang isang Konsyus at Sabkonsyus na gawain
Bilang Konsyus na Gawain:

ito ay ang malayang pagsulat kung saan ang isang manunulat ay patuloy-tuloy na sumusulat nang walang pagtatangi sa spelling, Grammar, o paksa ng kanyang isinusulat at hindi gumagawa ng pagwawasto. Ito ay isang paraan upang makaipon ng mga pangunahing ideya para sa isang paksa. ito ay tungkol sa paghahanda sa proseso ng pag-iisip.
Bilang isang Sabkonsyus na Gawain:

Halos lahat ng Prosseso sa pag-iisip ay ginagawa ng ating sabkonsyus na kaisipan. Ang iyong konsyus na kaisipan ay ang tumatanggap ng mga stimulus, sa pamamagitan ng paningin, panlasa, pandinig, pang-amoy, at pandama. pagkatapos ay sisimulan ang proseso sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe sa sabkonsyus na kaisipan.
Pagsulat bilang isang
Solitari
at
Kolaboratib
na gawain

Bilang Solitaring Gawain:
*Ang pagsulat ay maaring gawaing pang-isahan. at maraming bagay ang maaring makagulo sa pagsulat, kaya naman siya ay dapat maging mapag-isa, walang sagabal, at walang aspeto na makagugulo sa kanyang pag-iisip upang matapos niya ang isinusulat.

Bilang Kolaboratib na Gawain:
*Ang kolaboratib na pagsulat ay tumutukoy sa mga proyekto kung saan sa halip na paisa-isa ay sama-samang gumagawa ng likha ang mga manunulat. Isang halimbawa nito ay ang editorial team.
* Ang pagsulat ay isang prosesong rekarsib o paulit-ulit. Writing is rewriting, wika niya matapos diumanong magsulat, magsisimula na naman ng panibago.

Donald Muray
*ang pagsulat ay isang eksplorasyon- pagtuklas sa kahulugan, pagtuklas sa porma at ang manunulat ay nagtatrabaho ng pabalik-balik, nagtutuon sa isa sa mga batayang kasanayan sa bawat panahon nang kanyang matuklasan kung ano ang kanyang isusulat at kung paano niya iyon maipapahayag ng episyente.

*A Good writer is wasteful, ani Murray
"The writer cannot build a good strong piece of writing unless he has gathered an abundance of fine raw material."

Ben Lucian Burman
"I am a demon on the subject of revision. I revise, revise, revise, until every word is what I want."
Full transcript