Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CKV short film p1 en p2

No description
by

bea van der ark

on 16 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CKV short film p1 en p2

DRAMA - SHORT FILM
Short film abc....
short film abc...
the life of death
Conclusie
DRAMA en FILM
CAP periode 2
film - filmhuis
Stap 1: Je gaat naar het filmhuis.
Kies een film uit.
Filmhuizen in Utrecht zijn het Louis Hartloper Complex, Het Hoogt en Springhaver.

Stap 2: Maak een CAP. Onderdeel hiervan is het schrijven van een recensie. Hierbij maak je gebruik van de vragen van je onderzoek en het film abc. Bij een recensie ligt de nadruk op jouw eigen mening over de verschillende onderdelen van film.

Stap 3: Lever je CAP in op de gestelde deadline via Showbie!

Hoe schrijf je CAP2
1. Voorblad. Naam, klas, vak, docent en toepasselijke afbeelding

2. Je begint met een inleiding.
Je vertelt wat je hebt gezien, waar, wanneer, met wie en waarom.

3. Een korte samenvatting.

4. Je eigen mening. (minimaal 1 A4)
ik vind......., omdat....... + voorbeeld

5. Een professionele recensie met bronvermelding.

6. Vergelijk jouw mening met die in de recensie. Zijn jullie het eens of juist niet en vertel waarom.

7. De conclusie. Af of aanbeveling

8. Aantal sterren.
7. Selfie en kaartje
Opdrachten van
short film
Schrijf/onderzoek opdrachten:
Opdracht 1: Onderzoek short film ED 5/rap 5
Opdracht 2: Bekijk een film in het filmhuis
Maak een CAP hierover ED 10/rap 15


Praktijk opdrachten:
Opdracht: Maak een short film
Schrijf een script
Werk de personages uit
Maak een storyboard
Maak de short film ED 5/rap 10
Een short film is een film die niet langer duurt dan 40 minuten inclusief de credits. Een short film mag natuurlijk ook korter duren.

In periode 2 gaan jullie een short film (min. 2 minuten, max. 4 minuten) maken.
Maar wat komt er allemaal bij kijken als je een (short) film maakt? Dat gaan we in het tweede deel van periode 1 onderzoeken.

Onderzoeks vragen
1. Wat is het plot?
2. Welke personages zie je?
3. Noem de opvallendste actie die je hebt gezien.
4. Vertel iets over de (verschillende?) locaties.
5. Wat kun je zeggen over de 'tijd' waarin het zich afspeelt.
Historische tijd (de periode)/gespeelde tijd (1 dag of 20 jaar) / reeele tijd (hoe lang duurt de film)
6. Wat valt je op aan de montage?
7. Welke muziek is er gebruikt?
8. Welke rol speelt de muziek in de film?
9. Vertel wat je opvalt aan het camerawerk. (niet bij animatie.)
10. Welke filmtechniek valt je op?
11. Is het feit of fictie? Licht toe.
12. Is het engagement of amusement? Licht toe.
13. Wat is jouw mening over deze short film? Licht toe.
Actie
Zichtbare handeling tijdens spel. Elke handeling heeft een uiterlijk, waarneembaar aspect, namelijk dat wat men op het toneel doet en een innerlijk aspect, namelijk de beweegreden, het motief, om die handeling zò te doen.

Belichting
Belichten is het aanbrengen van voldoende hoeveelheid licht om de spelers.

camerastandpunt
neutraalperspectief: het onderwerp wordt op ooghoogte in beeld gebracht.
kikkerperspectief: het onderwerp wordt van onderaf in beeld gebracht.
vogelperspectief: het onderwerp wordt van bovenaf in beeld gebracht.

camerabeweging
horizontale, verticale of draaiende beweging van de camera.

camera-afstand
het kader dat de cameraman kiest.
close up - medium shot - long shot - distant shot

camera perspectief
objectief: de camera registreert wat er gebeurt. je ziet de situatie van enige afstand, als toeschouwer, niet als betrokkene.
subjectief: de kijker kijkt mee met een van de acteurs, hij ziet wat hij/zij ziet.

Decor / locatie
Gezamenlijke toneeltoerusting waardoor de plaats van handeling wordt voorgesteld. Ook wel gebruikt voor afzonderlijk decorstuk. Hulpmiddel(en) bij het inrichten van de speelruimte op realistisch/naturalistische of suggestieve wijze.

Drama
a. in handeling weergeven van reële of verzonnen situaties;
b. theaterstuk = toneelstuk als kunstvorm, waarbij door middel van woord, en/of gebaar en mimiek een gefingeerde menselijke conflictsituatie in een (meestal) sluitend causaal handelingsverloop, door één of meer handelende personen voor een publiek wordt opgevoerd;
c. als verzamelnaam voor zowel blijspel als voor treurspel, komedie, tragedie;

Filmgeluid
Hierbij kun je denken aan direct geluid (wat je ziet en hoort inclusief omgevingsgeluid) of muziek en indirect of toegevoegd geluid (voice over) of muziek (soundtrack) bestaan.

Film art-direction
De enscenering die gebruikt wordt in film, daarbij kun je denken aan filmsets/decors/locatie, maar ook specifieke belichting, kleur, kostuums etc.

Improvisatie/Improviseren
Vorm van spelen/dramatiseren/toneelspelen waarbij spelers of onvoorbereid, of deels voorbereid of op een vast stramien met enkele suggesties (= spelgegevens) als uitgangspunt spel ontwikkelen.

montage
De ordening vn ogenomen beeld en geluid in een doorlopende film. Beelden kunnen door de manier waarop ze geordend zijn een bepaalde betekenis krijgen.

Plot
Verwikkeling in een dramatisch spel. De plot is het verhaal, opgebouwd volgens oorzaak en gevolg, en is als zodanig de actiestructuur van een spel.

Productie
Aanduiding voor het geheel van activiteiten, het proces dat nodig is voor het voorbereiden, het maken en het uitbrengen van een toneelvoorstelling. Zoals keuze van het stuk, de planning en het houden van repetities, het decor, de kostumering, de belichting, de grime, de affiches, de programmaboekjes en dergelijke.

Regie
De algehele, artistieke leiding bij de vormgeving van een dramaproductie in theater, bij radio, televisie of film, op basis van een regie-concept, door het voorstellen van, en het geven van aanwijzingen over de tekstbehandeling, de mise-en-scène, de kostumering, het decor, de belichting en overige middelen, zoals o.m. geluidseffecten. De algehele, artistieke leiding bij de vormgeving van een dramaproductie berust bij de regisseur.

Scène
Een eenheid binnen dramatisch spel zonder wisseling van tijd, plaats en rollen. Het is het kleinste afgerond fragment van een bedrijf en onderdeel van een theaterstuk, dat zich afspeelt op één plaats en wordt afgebakend door de opkomst en/of afgang van een of meer personages.

Special effect
dit zijn optische, mechanische of digitale technieken die in film worden ingezet om effecten te realiseren die niet of moeilijk langs de normale weg kunnen worden bereikt.

Tijd
a. De gespeelde tijd, waarbinnen het dramatisch spel zich afspeelt.
b. De reële tijd waarbinnen het dramatisch spel zich afspeelt.
c. De historische tijd (bijvoorbeeld: Middeleeuwen, huidige tijd enz.) waarbinnen het dramatische spel zich afspeelt.
professionele short film met acteurs
Voorbeelden van
professionele
animatie
short films
A single life
Job Joris en Marieke
Come together
Wes Anderson
My grandmother ironed
the king's shirts
The Danish poet
Tips:
-Antwoord in volzinnen
-Te korte antwoorden zijn sowieso fout.
Deze periode maak je een short film in een groepje van max. 4
mensen.
Het onderzoek naar de short film doe je in een tweetal.
Iedere opdracht heeft een deadline, de opdracht wordt via Showbie ingeleverd.


.
De cijfers van periode 1 en 2:
D11 - Kunstendag recensie
D12 - onderzoek short film
D21 - filmhuis recensie
D22 - film

Veel Plezier!
In a heartbeat
Beth David - Esteban Bravo
Deze ckv opdracht
heeft te maken met de
disciplines drama en film.
Jullie gaan acteren, filmen,
nadenken over kostuums,
locatie, rekwisieten etc.
Jullie gaan de discipline film
onderzoeken, maken,
bekijken en analyseren.
Short film
loop
Full transcript