Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

FONKSİYONEL ELEKTRİK STİMÜLASYON

No description
by

Aysenur Vural

on 1 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of FONKSİYONEL ELEKTRİK STİMÜLASYON

FONKSİYONEL ELEKTRİK STİMÜLASYON
AYŞENUR VURAL

üst motor nöron lezyonu
EN SIK KULLANILAN FES ÇEŞİTLERİ
Unilateral tek kanallı
İNME
Paralize kasın kondisyonunu arttırmak ve atrofiyi engellemek
Santral sinir sistemi düzeyinde plastisiteyi etkilemek
Ortez ile birlikte kontrolü sağlamak
Spastisiteyi azaltmak
Dik postür kazandırmak
Ambulasyona yardımcı olmak
Ağrıyı azaltmak
ENDİKASYONLARI

sinirsel inervasyonu bozulmuş paralize kası
fonksiyonel hareket için
elektrik akımıyla uyarmak.
GENEL AMAÇ
Kaybolan motor fonksiyonun yerine konması
Yürüme bozukluğunu ortadan kaldırmak ve ayakta durmayı sağlamak
Sağlam alt motor,
nöromüsküler kavşak,
kontraktil kastan oluşan motor üniteyi etkiler ve kasılma sağlar.
Lokomotor sistemde oluşan deformiteleri düzeltmek
Duyu yollarını etkileyerek refleks motor aktiviteyi düzenler.
NÖROLOJİK ETKİ MEKANİZMASI
EFFERENT FES
AFFERENT FES
Kasta motor yanıt oluşması için direkt motor sinirler uyarılır.
Duyu sinirleri uyarılır. Spinal refleks mekanizması devreye girer.Yani indirekt yanıt oluşur.
Klinikte kısa süreli uygulamalar için uygulanabiliriz.
Hassas ciltlerde dikkat!
Derin kaslara erişemek güçtür.
ELEKTROTLAR
YÜZEYEL ELEKTROTLAR
PERKÜTAN ELEKTROTLAR
Derin kasları aktive edebiliriz.
Ağrısızdır.
3 aya kadar kullanılabilir.
İmlantın kırılma ya da enfeksiyon riski vardır.
İMPLANTE SİSTEMLER
Uzun dönem kullanıma uygun.
Kas içinde sinire yakın yerleştirilir.
Bilateral tek kanallı
stepaj yürüyüşü...
Peroneal sinirin en yüzeyel olduğu kısım (fibula başı ile popliteal fossa arası) stimülasyon noktası olarak seçilir.
Topuğun altında bir düğme olur.
Yürüme sırasında topuk kalkışıyla düğmenin yerle teması kesilir ve tekrar bir topuk vuruşuna kadar dorsifleksiyon sağlanır. (ipsilateral kontrol)
Bacağın salınım fazı boyunca devam eden stimülasyonlar şeklindeki uyarım ise (kontralateral kontrol)
Unilateral tek kanallı FES ile benzer prensiplere bağlıdır. Serebral palsi...
Bir bacağın stimülasyonu resiprokal olarak diğer bacağın stimülasyonuna bağlıdır.
Yürüme ve postürü düzeltmek amacıyla kullanabiliriz.
KLİNİKTE
FES SİSTEMLERİ
EMG-TRİGGER NOKTA STİMÜLASYONU
PARASTEP
Torakal seviyeli komplet parapleji...
Ayakta durma, kısa mesafeli yürüme
NÖROPROTEZ OLARAK FES
Düşük ayak
Tek bacağında kas kontrolü iyi olmayan hastalar
Üst ekstremite kavrama hareketleri
HİBRİT ORTEZ
mekanik ortez ve FES birlikte kullanılır.
mekanik ortez--eklem stabilitesini sağlar
FES--kaslara itici bir güç sağlanır.
normal yürüme paterni sırasında
bir bacakta hamstring diğer bacakta rectus femoris stimüle olur.
ÜST EKSTREMİTE
FES-NMES UYGULAMALARI
Hemiplejide omuz subluksasyonun önlenmesinde kullanılır. (Aktif elektrot deltoid üzerine, pasif elektrot supraspinatus üzrine yerleştirilir.)
Kas gücünün geliştirilmesi
Spastisitenin azaltılması
Motor ünitelerin elektrofizyolojik aktivitesi EMG ile değerlendirilir.
Gözlenen EMG işaretleriyle FES parametreleri ayarlanır.
Flask paralizilerde kas aktivitesi olmadığı için uygulanması zordur.
Spastik hemipleji bu uygulama için uygundur.
Bu sistemi kullanabilmek için;
Genel sağlık durumu iyi olmalı hastanın
Alt motor nöron hasarı olmamalı
Yeterli gövde stabilitesi olmalı
Üst ektremitesi güçlü olmalı
İNME
SPİNAL KORD YARALANMASI
SEREBRAL PALSY
MSS HASTALIKLARI
(MS-ALS...)
BİLATERAL TEK KANALLI
İnmenin erken dönemleride FES in normal yürüme paternine etkisi
Biomed research international-2014
45 hasta randomize 3 gruba ayrılıyor
1.grup--16kişi---4 kanallı FES
2.grup--15kişi---plasebo
3.grup--14kişi---çift kanallı FES
3 hafta
haftada 5 gün
günde 30 dk
KULLANILAN DEĞERLENDİRME PARAMETRELERİ
Fugl-Meyer Değerlendirmesi
Postural Değerlendirme Ölçeği
Berg Denge Ölçeği
Fonksiyonel Ambulasyon Kategorisi
Modifiye Barthel İndeksi
Çalışma sonucunda dört kanallı FES ile Çift kanallı FES uygulanan hastalar arasında önemli farklar görülmezken. Bu iki grupla plasebo grubu arasında bariz farklar görülmüştür.
Hem dört kanallı FES hem Çift kanal FES ile erken iskemik inmeli hastalarda günlük yaşam aktivitelerinde, motor fonksiyon, denge, yürüme yeteneği ve performansında artış sağlanabilir.
KONTRAENDİKASYONLARI
Periferik lezyonlar
Aşırı osteoporoz
Heterotropik ossifikasyon
Kontraktür
İleri kas atrofisi
Dekübit ülseri
Obesite
İleri spastisite
Deri irritasyonu
Pace maker
Eklem ağrısı
Motivasyon yokluğu
HANGİ HASTALARA FES UYGULANABİLİR
Alt motor nöron lezyon olmamalı
Eklem kontraktürü olmamalı
Spastisite orta düzeyde olmalı
Kooperasyon olmalı
Ambulasyon olmalı
Polinöropati olmamalı
Diyabet ve alkolizm olmamalı
Dolaşım sorunu olmamalı
Derin duyu olmalı

TEŞEKKÜRLER...
Full transcript