Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang e-kagamitan sa Pagtuturo at Pagkatuto

No description
by

Ryan O'kelly

on 13 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang e-kagamitan sa Pagtuturo at Pagkatuto

Notes
ANG E-KAGAMITAN SA PAGTUTURO
AT PAGKATUTO NG FILIPINO

Ryan D. Raran
Pamantasang Xavier - Ateneo de Cagayan

Balangkas ng Panayam
A. Pagtuturo sa Panahong Elektroniko
B. Mag-aaral at Guro sa Panahong ito
C. Kompyuter at Internet
D. Batayang Kaalaman ng e-kagamitan
E. Simulain sa Paggamit ng e-kagamitan sa Pagtuturo
F. Ilang halimbawang e-kagamitan
Information and Communication Technology
o ICT
Pagtuturo sa Panahong Elektroniko
Ano ito?
Ang ICT ay pinakamabisang gamit sa paggawa ng maraming bagay tungo sa pagkatuto ng mga mag-aaral (Villafuerte at Bernales, 2008).
Telekomunikasyon
Kumpestisyong global o
global competetitiveness
Sapat na kaalaman sa kompyuter
Nagbibigay ng malaking impak
Benipisyo sa paggamit ng kompyuter (Villafuerte at Bernales, 2008):
1. Multisensory delivery
2. Sariling ekspresyon at aktibong pagkatuto
3. Pag-iisip kritikal
4. Pagkatutong tulong-tulong
5. Kasanayang Pangkomunikasyon
Mag-aaral at Guro sa Panahong ito
mag-aaral
Multiple Intelligences
ni Howard Gardner
Multiple Intelligences
lohikal-matematikal
visual-spatial
bodily-kinestetik
musikal
interpersonal
intrapersonal
natyuralist
eksistensyal
linggwistik
Katangian ng mga mag-aaral sa kasalukuyang panahon (Eaton, 2013):
1.Mas maalam tungkol sa mga kagamitang digital kaysa sa kanilang magulang, nakakatanda sa kanila at guro.
1. Gumamit ng makabagong kagamitan.
2. Laging gising. Walang hatinggabi o madaling araw sa kanila.
2. Cyber active
3. Mas nakakagawa kung may kasama.
3. Pinapahalagahan ang sama-samang pagkatuto.
Katangian ng mga mag-aaral sa kasalukuyang panahon (Eaton, 2013):
4. Sanay sa multi-tasking.
4. May iba't ibang estratehiya at teknik.
5. May kamulatan at pagpapahalaga sa iba't ibang kultura.
5. Marunong kumilala at magpahalaga sa pagkakaiba-iba.
6. Bukas sa mga pagbabago.
6. Nakahanda sa mga pagbabago
7. Kapwa tagapagtangkilik at tagalikha
7. Mahusay magbigay ng ebalwasyon
Katangian ng mga mag-aaral sa kasalukuyang panahon (Eaton, 2013):
8. Mulat sa nagaganap sa kapaligiran.
8. May mabuting paninindigan.
9. Agad na nakakakuha ng sagot sa mga katanungan.
9. Matalino sa maraming bagay, palabasa at walang humpay sa
pag-aaral.
10. Hindi mahusay sa pagsasalita at pagsulat.
10. Maging modelo sa mahusay na pagsasalita at pagsulat.
Kompyuter at Internet
sa Pagtuturo
- nagpapadali sa pamumuhay ng tao
- naghahandog ng mga paraan at estratehiya
- tumutugon sa pangangailangan ng mga
mag-aaral sa makabagong panahon.
Batayang kaalaman
ng e-kagamitan
e-
Ano ngayon ang e-kagamitan?
Ito ay tumutukoy sa mga kagamitang inihahanda ng kapwa guro at mag-aaral na gamit ang internet at kompyuter.
Dapat tandaan na sitwasyong paggamitan ng e-kagamitan (Sandoval at Semorlan, 2013):
1. Ito ay naghahanda ng guro bilang bahagi ng
paglalahad ng aralin na namamasid lamang ng
mga mag-aaral
2. Ang guro at mag-aaral ay kasangkot bilang
bahagi ng mga gawaing pagkatuto.
3. Inihahanda ng mga mag-aaral at
sila rin ang gagamit sa ilalim ng
panubaybay ng guro.
Simulain sa paggamit ng
e-kagamitang pampagtuturo
1. kaalamang kompyuter
2. Pagkilala sa
files o program
3. Kaalaman sa Internet
Ilang Halimbawang e-kagamitan
Prezi Presentation
a. Pumili nang maayos na
frames
at
arrow
na gagamitin sa bawat path na tumutugon sa pangangailangan ng presentasyon.
b. Gumagamit ng magandang themes upang mas kaaya-aya sa mata ng mga mag-aaral.
c. Siguruhin na mababasa ang laki ng

font
ng presentasyon pati na rin ang
kulay ng mga letra ay mababasa rin.
d. Kung maglagay ng larawan,
vidyo o musika ay kailangan
angkop ito ayon sa isinasaad
ng paksa.
e. Iayos ang
path
o bawat
paggalaw ng
slides
sa
paglalahad upang hindi
malasing o sasakit ang ulo
ng mga mag-aaral sa
pagbasa. Ihanay ito nang
maayos
f. Muling basahin ang ginawa at i-
play
ito upang mahusgahan ang kagandahan at katiyakan ng presentasyon
g. Pagkatapos masuri, I-
download
itong upang magamit sa klase kahit walang akses sa internet.
h. Maging malikhain sa paggawa
PowerPoint Presentation
a. Gumamit ng mga simpleng
background
upang hindi masapawan ang mga ilalakip na larawan maging ang estilo ng letra.
b. Timplahin ang kulay ng
background
at kulay ng letra.
c. Iangkop ang mga larawan (kung gagamit) sa isinasaad ng teksto o paksa.
d. Iayos ang mga slides ayon sa daloy ng pagtalakay.
e. Tiyaking nababasa ang mga letra, gumamit ng wastong laki at nababasang
font.
f. Subukan muna kung gumagana ang mga inilakip na tunog at vidyo bago ang aktuwal na paggamit.
g. Maging malikhain, gawing kaaya-aya sa mata ang presentasyon.
Video Clip
Online Learning
Daghang Salamat
Full transcript