Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Phuong Ngo

on 16 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

HỢP TÁC CÔNG TƯ
NGÀNH NƯỚC
NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG
CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ Ở TP.HCM
NGÔ MINH PHƯƠNG

NỘI DUNG TRÌNH BÀY
Cơ sở lý thuyết & kinh nghiệm thực tiễn
Tổng quan tình hình cấp nước TP. HCM
Câu hỏi nghiên cứu
1. Sự tham gia của tư nhân tác động như thế nào đến Tổng công ty cấp nước Sài Gòn và hoạt động cấp nước đô thị?
2. Tham gia tư nhân vào cấp nước đô thị có giúp cải thiện được những tồn tại cơ bản của cấp nước đô thị ở Việt Nam hay không?
3. Định hướng cho sự tham gia của tư nhân vào ngành nước đô thị Việt Nam trong thời gian đến như thế nào?

Phương pháp nghiên cứu
- Nghiên cứu tình huống
- Khung lý thuyết: thất bại thị trường+ nhà nước + hợp tác công tư ngành nước
- Sử dụng bộ tiêu chí đánh giá Benchmarking của World Bank và Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam
- Số liệu thứ cấp
- Phỏng vấn sâu
- Sawaco: công ty cấp nước đầu tiên cổ phần hóa sáu trong số 8 chi nhánh cấp nước --> trục trặc trong quyền quản lý mạng lưới và hoạt động của công ty.
- Công ty Cổ phần Cấp Nước Phú Mỹ, DBL ở thị trấn Lim, BOO Từ Sơn và một số hoạt động cấp nước của tư nhân ở TP HCM--> thành công

Thất bại thị trường
ngành nước
- Tính kinh tế theo qui mô – độc quyền tự nhiên (Nauges & Berg, 2007)
- Sản phẩm nước có cả ngoại tác tích cực và tiêu cực
- Cấp nước có nhiều ngoại tác tích cực


Thất bại của nhà nước
Hợp tác công tư (PPP) ngành nước
ADB:
PPP = khu vực tư nhân + vai trò của chính phủ --> đáp ứng các nghĩa vụ xã hội + cải cách của khu vực nhà nước và đầu tư công.

Tư nhân hóa: bán cổ phần hoặc quyền sở hữu
- Mục tiêu của PPPs: huy động nguồn lực tư nhân + tăng hiệu quả hoạt động hoặc sửa chữa thất bại của khu vực công + tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình
- Rủi ro khu vực công trong PPP: chất lượng dịch vụ kém + giá cao hơn
- Rủi ro khu vực tư trong PPP: thương mại, tài chính, kỹ thuật, pháp lý và chính trị
1. Giới thiệu
2. Cơ sở lý thuyết & kinh nghiệm thực tiễn
3. Tổng quan tình hình cấp nước ở Tp. HCM
4. Nghiên cứu tình huống Tổng Công Ty Cấp Nước Sài Gòn (Sawaco)
5. Con đường đúng cho cấp nước đô thị Việt Nam
Giới thiệu
Định nghĩa vấn đề chính sách công
Quyết định 141/2005/QD-UBND: Xã hội hóa dịch vụ cấp nước ở TP HCM
--> cần thiết nghiên cứu tình huống Sawaco để xem trong trường hợp nào thì PPP phát huy hiệu quả trong ngành nước
Kinh nghiệm thực tiễn
Anh: Tư nhân hóa hoàn toàn
Pháp: Tài sản trong tay chính phủ
Hà Lan, Evides: cổ đông= chính quyền đô thị
Gunatilake & Jose (2007)
Gassner, Popov and Pushak (2009)
Tình huống Cancun, Mexico
Tình huống Manila, Phillippines
Công ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa – Vũng Tàu
Hệ thống cấp nước thị trấn Lim, tỉnh Bắc Ninh
Nhà máy nước BOO, BOT Tp HCM

- Chính phủ qui định giá nước
- Nghị định 117/2007/ND-CP ngày 11/7/2007
- Quyết định 141/2005/QD-UBND về xã hội hóa ngành nước
- Quyết định 38/2007/QD-TTg và 109/2007/ND-CP về cổ phần hóa SOE
- Nghị định 108/2009/ND-CP về đầu tư theo hình thức BOT, BTO hoặc BT và quyết định 71/2010/QD-TTg về thí điểm đầu tư theo PPP
- Về PPP, có qui định nhưng chưa tạo ra được môi trường chính sách vững mạnh cho nhà đầu tư


Chính sách về cấp nước đô thị TP HCM &
sự tham gia của tư nhân vào ngành nước
Giá nước TP HCM 2004 - 2013
Đánh giá hoạt động
công ty cấp nước
Số nhân viên/1000 đấu nối
NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
CON ĐƯỜNG ĐÚNG CHO
CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Sawaco:
1. Tham gia tư nhân vào những hoạt động phụ trợ
2. Quyền quản lý mạng lưới nằm trong tay công ty mẹ; Sawaco --> (i) mua lại tài sản hoặc (ii) cổ phần hóa toàn bộ.
3. Hoàn thành công tác phân vùng tách mạng và đánh giá tài sản

Khuyến nghị khác:
- Chuẩn bị môi trường chính sách và kinh doanh phù hợp
- Nghiên cứu khảo sát thực tế trước khi thực hiện PPP
- Tạo ra khung giám sát đảm bảo cân đối giữa thành tựu thương mại và phúc lợi xã hội
- Tạo điều kiện cho các bên cùng tham gia để tạo cơ chế giám sát chéo, tăng trách nhiệm giải trình

- Nhiệm vụ xã hội phải được 6 đại hội đồng cổ đông thông qua.
-->đa số hoạt động mở rộng mạng lưới phải được 75% số cổ đông thông qua
- Cố vấn cổ phần hóa (DongA Bank) không đủ kinh nghiệm

UBND TP.HCM

Tỷ lệ đấu nối 72% (2008) và 85% (2010)


Các công ty cổ phần không có động cơ phục vụ khách hàng nghèo

Khách hàng sử dụng nước
- 2005: Chuyển thành Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn
- 4 nhà máy nước chính
- Mạng lưới nhiều chủng loại, năm lắp đặt
- Nước thất thoát: ~40%/năm
- Tỷ lệ thu tiền: 99.8%
- Chưa hoàn tất phân vùng tách mạng
- 2010: 6 chi nhánh CPH, 2 chi nhánh còn lại + Sawaco thành TNHH MTV
Chỉ số vận hành
Chưa phân vùng tách mạng phản ứng chậm, trách nhiệm nhập nhằng

Tình hình tài chính:
Thu IPO 400 tỷ đồng
Cần 12.740 tỷ đồng cho kế hoạch đến năm 2025
Các công ty cổ phần vay nợ Sawaco để phát triển mạng lưới
không bền vững

Không có bằng chứng tư nhân giúp phát triển công nghệ

KHU VỰC TƯ NHÂN
(các công ty cổ phần cấp nước)
Hạn chế của nghiên cứu
Nhóm khách hàng sử dụng nước
Số liệu sơ cấp
Tỷ lệ bao phủ (số đấu nối)
Full transcript