Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kristiyanismo

No description
by

bevi cortez

on 3 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kristiyanismo

Kristiyanismo
Ang krus an simbolo ng pagmamahal ni Hesukristo sa sangkatauhan.
Ang pagpapako kay Hesukristo ang pinaniniwalaan ng mga Kristiyanong tanda ng pagsasakripisyo niya upang iligtas sa kasalanan ang sangkatauhan.
Ito ang pinakamalaking relihiyon sa daigdig.
Romano katoliko-
Ang salitang Katoliko ay galing sa Griyegong salita na katholikos na ibig sabihin ay Sanlibutan o kaya Unibersal.
Protestante-
Ang Protestantismo ay nagbuhat sa isang kilusang Kristiyanong naglunsad ng Repormasyong Protestante na nagsanhi ng pagkalas ng mga pangkat na Protestante mula sa Simbahang Katoliko.
Eastern Orthodox-
karaniwang tinutukoy bilang Simbahang Ortodokso ang ikalawang pinakamalaking simbahan o Iglesiang Kristiyano sa buong mundo.
Pinagmulan at Aral
Ang mga Kristiyano ay monotheist.
Naniniwala sila na iisa lamang ang Diyos na may gawa ng sandaigdigan at sangkatauhan at may kakaibang kaugnayan sa mga tao.
Naniniwala rin ang mga Kristiyano na si Hesus na anak ng Diyos ay namatay upang iligtas ang sangkatauhan sa kanilang mga kasalanan.
Nananalig ang mga Kristiyano na ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa pagsunod sa mga aral ni Hesukristo.
Ang Bibliya
Ang Bibliya ang banal na aklat ng mga Kristiyano.
Dito nakatala ang kabuuang buhay ni Hesukristo, ang kinikilala ng mga Kristiyanong "The Anointed One".
Naniniwala ang mga Kristiyano na si Hesukristo ay ipinako sa krus at namatay.
Ang sampung utos ng Diyos ang batayan ng pananalig at pagpapahalaga ng mga Kristiyano.
Ang Pagpapalaganap ng Kristiyanismo

Ang mga kinikilalang disipulo ni Hesukristo ang nagpalaganap ng Kristiyanismo.
Ang Bibliya ay isinalin sa maraming wika at nagsanga ng iba't ibang simbahan.
Ang
Iglesia Katoliko
ang pinakamalaking pangkat ng mga Kristiyano na pinamumunuan ng Papa.
Ang
Eastern Orthodox
ay pinamumunuan ng Patriach.
Ang
Protestante
ay nagsanga ng iba't ibang samahang pangkat at walang kinikilalang pangunahing pinuno.
Ritwal at Selebrasyon
Ang Palestine ang kinikilalang banal na lupain ng mga Kristiyano st Jerusalem bilang senro ng banal na paglalakbay kung saan pinaniniwalaang ipinanganak si Hesukristo.
Ang seremonya sa mga simbahang Kristiyano ay idinaraos sa pamamagitan ng pananalangin, pag-awit, pagbasa ng banal na aklat, at pangaral ng ministro o pari.
Ang mga kasapi ng simbahan ay karaniwan nang nakikiisa sa seremonyang tulad ng:
<----Misa
Palm Sunday
Ang Palm Sunday o Araw ng palaspas ang hudyat ng pagsisimula ng Banal na Linggo.
Sa araw na ito, ang mga Kristiyano ay nagwawagayway ng kanilang hawak na palaspas na gawa sa dahon ng palma upang gunitain ang palaspas na niyapakan ni Hesukristo nang siya ay pumasok sa Jerusalem ilang araw bago siya namatay.
Thanks!
Kristiyanismo
Binyag----> Kasalan---->
<----Komunyon

Bevi Claire Cortez Hannah Castro
Catherine Cruz Dennilyn del Monte
Frents Dela Paz

Group 4
Ang mga kristiyano ay kabilang sa tatlong pangunahing pangkat ng mga:
Full transcript