Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Millora IT

No description
by

Carles Mendez

on 17 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Millora IT

La millora de la IT
El subsidi per malaltia
Que ens paga l'INSS ??
Situacio abans de les retallades
Acord amb les organitzacions sindicals:

Es cobra el 100% de les retribucions
Disposició addicional 6a de la Llei 5/2012, de mesures...
Es cobra el 100% els tres primers mesos dela baixa en tots els casos
Als tres mesos:
Malaltia comuna: 75% de les retribucions del mes anterior
Accident laboral: 100% de les retribucions del mes anterior
Mesa general de negociació de l'empleat públic de l'Administració de la Generalitat, de 25 de febrer de 2013
Decret Llei 2/2013, de 19 març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'IT del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes
Malaltia comuna i accident no laboral
Dies 1-3 : no hi ha subsidi
Dies 4-20: 60% base SS mes anterior
del 4 al 15 paga la empresa
del 16 al 20 paga l'INSS
Del dia 21 al 12 mesos ( +6 ): 75% de la base de SS i paga l'INSS
Accident laboral o malaltia professional
75% des del dia següent i paga l'INSS mitjançant les Mútues col·laborades (ASEPEYO)
Ull amb els venciment de triennis

RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat
Malaltia comuna
3 primers dies
: màxim 50% de les retribucions del més anterior
4-20
: fins el 75% de les retribucions del mes anterior
A partir del dia 21
el 100% de les retribuions del mes anterior a la baixa
Contingència professional
100% de les retribucions del més anterior des de l'endemà de l'accident
Cada administració ha de regular els casos excepcionals en que es millori fins el 100% de les retribucions del mes anterior, que inclogui com a mínim les baixes que comportin hospitalizació i/o intervenció quirúrgica
Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de l prestació d'IT del personal del personal al servei de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes
Malaltia comuna
Fins el 3er dia el 50% de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el més anterior al que va tenir lloc la incapacitat
Del 4rt al 20è el 75%
del 21 endavant el 100%
Derivada de contingències professionals
Durant tot el període de durada d'aquesta incapacitat es complementarà fins el 100% de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a la incapacitat
Consideracions

Es manté el 100% per IT en dones embarassades i dones víctimes de la violència de gènere (Llei 5/2012)
Incomprensiblement no diu res de les intervencions quirúrgiques i de les hospitalitzacions
Excepcions
Dones embarassades
Dones víctimes de la violència de gènere
Hi haurà dret a percepció del 100% de les retribucions en el supòsits:
Hospitalització
Intervencions
IT's derivades de processos oncològics
Efectes retroactius a 15 d'octubre de 2012
La millora de la IT s'ha de demanar explícitament amb el document que a tal efecte trobareu a la Intranet del Departament d'Economia i Coneixement, i aportant la documentació justificativa necessària.

Plasmació de l'acord de la mesa de negociació en foma de decret llei.
Aplicació al personal del mutualisme (MUFACE)
Instrucció 2/2013, sobre justificació d'absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de la Generalitat
No cal la baixa fins el 4rt dia

Maxim 30 hores anuals

Despres de les 30 hores, descompte del 50% de les retribucions ( descompta ms que la IT)

Excepcio de les malaties croniques

Tres tipus d'incidencies: amb saldo, sense i croniquesInstrucció 2/2013, de 30 de desembre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració de la Generalitat

Funcionaris i laborals (qualsevol règim)

ABSÈNCIES

comunicació amb caràcter immediat al cap unitat
manca justificació: deducció proporcional retribucions
documents amb dades salut: diligència
ABSÈNCIES PER ASSISTÈNCIA A CONSULTA MÈDICA

Fora de l’horari de treball
Si no és possible: justificant del centre mèdic referit als horaris de visita o declaració escrita interessat
Rehabilitació: certificat del centre
Temps indispensable (hora d’entrada i de sortida)


Que fa el GIP-SIP
Les baixes s'informen el mateix mes
Desglossa 4 conceptes de cada concepte
import dels dies al 50%
import dels dies al 75%
import del dies al 100%
import del dies sense baixa
Conseqüències
Les baixes informades amb nòmina tancada no s'apliquen fins el mes següent
Les altes informades amb la nòmina tancada comporten descomptes superiors als que toquen
El llistat de variacions es torna boig ( compara 4 conceptes d'aquest més amb un del mes anterior)
Full transcript