Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kapitlu 6 Lesson 4 Form 4

Mibnijin fuq is-sisien tal-Appostli
by

Jacob Portelli

on 13 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kapitlu 6 Lesson 4 Form 4

X'hemm komuni f'dawn l-istrutturi?


Kif jahdmu?


Hemm xi differenza bejn pajjiż u ieħor fejn tidħol administration tal-kumpanija? Luke 22, 17-19

17 After taking the cup, he gave thanks and said, “Take this and divide it among you. 18 For I tell you I will not drink again from the fruit of the vine until the kingdom of God comes.”

19 And he took bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, “This is my body given for you; do this in remembrance of me.”

20 In the same way, after the supper he took the cup, saying, “This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you.[a] 23 If you forgive anyone’s sins, their sins are forgiven; if you do not forgive them, they are not forgiven.” 15 So when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of Jonas, do you me more than these? He saith unto him, Yea, Lord; you know that I love you. He saith unto him, Feed my lambs.

16 He said to him again the second time, Simon, son of Jonas, do you love me? He answered him, Yes, Lord; you know that I love you. He said to him, Feed my sheep.

17 He said to him the third time, Simon, son of Jonas, do you love me? Yes Lord, know you I do. Jesus replied: Feed my sheep. X'tahseb li jghidulna dawn is-siltiet
dwar x'inhi l-hidma li ghandha ssir mill-Knisja
u min ghandu jwettaqha? L-akbar ħidma li Gesu ried jafda f'idejn xi wħud mid-dixxipli tiegħu kienet dik ta' min ikompli jmexxi l-Knisja f'ismu wara li jitla' s-sema. Gesu kien jaf li din kienet għażla importanti. Għalhekk, 'ħareg lejn l-għoljiet biex jitlob, u għadda l-lejl fit-talb lil Alla. Meta sebaħ, sejjaħ lejh id-dixxipli tiegħu u minnhom għażel tnax li semmiehom Appostli' Lil dawn l-Appostli Gesu reid 'li jibqgħu miegħu' biex jagħtihom aktar tagħlim, isiru jafuh aktar mill-qrib u jiffurmahom aħjar fil-għaqda ta' bejniethom. Lilhom tahom ukoll ħidmiet specjali, biex permezz tagħhom huwa jkun jista' jkompli jibni u jmexxi l-Knisja tiegħu matul iż-żmien. Huma ħidmiet li għandhom jinftiehom bħala responsabbilta ta' qadi u servizz għall-bini u għall-gid tal-Knisja kollha. Lil dawn l-Appostli Gesu ried 'li jibqghu mieghu' biex jaghtihom aktar taghlim, isiru jafuh aktar mill-qrib u jiffurmahom ahjar fil-ghaqda ta' bejniethom.


Lilhom tahom ukoll ħidmiet specjali, biex permezz taghhom huwa jkun jista' jkompli jibni u jmexxi l-Knisja tieghu matur iż-żmien. Huma ħidmiet li għandhom qadi u servizz għall-bini u għall-gid tal-Knisja kollha.
Fost dawn il-ħidmiet specjali Gesu tahom:

Is-setgħa li jgħallmu l-gnus kollha u s-setgħa li jgħammdu
Is-setgħa li jaħfru d-dnubiet ta' min jindem.
Is-setgħa li jiccelebraw l-Ewkaristija.
Is-setgħa li jieħdu deciżjonijiet li jħarsu l-verita' u l-imħabba fuq l-aħwa.

Il-Knisja ta'Gesu mibnija fuq l-Appostli u s-successuri tagħhom. Insejħhulha għalhekk,
Knisja Appostolika Fil-ħsieb ta' Gesu, L-appostli kellhom
jiffurmaw bħal 'kullegg' wieħed magħqud
fir-rabta tal-imħabba.

Biex ikun l-għajn u l-pedament ta' din l-għaqda, Gesu għażel lil Pietru u ħatru bħala l-blata li fuqha jibni l-Knisja tiegħu.
Lilu taħ l-imfietaħ tas-Saltna tas-smewwiet, qabbdu jitma' l-ħrief u n-nagħag, u tah is-setgħa li jwettaq fil-fidi lid-dixxipli l-oħra. Inti Pietru u fuq din il-blata jiena
Nibni
il-Knisja
tiegħi Naqraw pg 119

L-APPOSTLI ma' Pietru fi żmienna Din hi l-ghaqda bejn l-isqfijiet u l-Papa. Jahdmu flimkien ghall-gid tal-komunita nisranija kollha. Il-Papa u l-isqfijiet jinghataw ghajnuna specjali biex ma jizvaljawx meta jghallmu taghlim li Gesu nniffsu qalilna biex nemmnu u biex naghmlu. Kemm hi grazzja kbira meta tiftakar li Gesu qieghed hemm jahdem fik u bik!

X'jigri meta ma jkunx hemm sacerdoti biex jiehdu hsieb il-komunita nisranija?

Huwa dmir taghna li naraw il l-Knisja ma tkun nieqsa qatt minn ghadd sabih ta' sacerdoti li jkomplu jaghtu lilhom infushom f'servizz ghall-bini tas-Saltna t'Alla.
Full transcript