Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Subsidiehoorcollege AA6 februari 2012

description
by

J Marinis

on 31 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Subsidiehoorcollege AA6 februari 2012

Hoorcollege Subsidiemanagement
Opzet
Wat is Subsidie?? en waarom?
Projectidee vormgeven
Subsidiemogelijkheden exploreren
Waarom een eerste kennismaking met subsidies?
Binnen de sport is er weinig kennis over cofinanciering en subsidiemanagement
De sport mist daardoor wellicht veel kansen
Een moderne sportmanager is verantwoordelijk voor projectfinanciering en "kent de weg in subsidieland"
Wat verstaan we dan onder subsidies?
Subsidievormen
Fiscale subsidie
Lening/krediet
Garantie
Participatie
Fondsbijdrage
Eerst even "Fonds"
Organisatie die een kapitaal beheert en hieruit bijdragen aan organisaties of individuen verleent voor een bepaald doel
Wat gaat er dan voor geld om??
Fondsen:
ongeveer 15000! regelingen
ongeveer 5,2 miljard per jaar
Subsidies
ongeveer 1300 regelingen
ongeveer 15-20 miljard per jaar
Waar "zitten" dan de subsidieverstrekkers?
Algemene uitgangspunten van subsidieverstrekkers
Projecten die zichzelf bedruipen worden niet ondersteund
Reguliere activiteiten worden niet ondersteund
Geen structurele subsidies
Wanneer is een project dan wel subsidiabel?
Maatschappelijk relevant
Nieuw en innovatief
Een goed en afgebakend project
Samenwerking
Cofinanciering aanwezig
Subsidieproces
Subsidiediagnose
Subsidiebemiddeling
Subsidiebeheer
Projectuitvoering
Nawerk
Subsidiediagnose
Subsidiebemiddeling
wat zijn de doelen
samenwerking zoeken
screenen van subsidies
cofinanciering?
afstemming tussen projectdoel
en subsidiedoel vinden
van idee naar aanvraag
volgend jaar in KA6
Subsidiebeheer
Projectplan
Nawerk
Voldoende bewijsmateriaal verzamelen
volgens de eisen van de verstrekker
wie doet wat , wanneer en met welke middelen?
Financiele verantwoording
projectdoel
subsidiedoel
Sport heeft behoefte aan additionele financiering
De aanspraak op financiele middelen, door een
bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde
activiteiten van de aanvrager, anders dan de betaling
voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen
of diensten.
Full transcript