Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ИТИ 1-4

No description
by

Rumyana Papancheva

on 4 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ИТИ 1-4

ИТИ 1 – 4
Формиране на дигитални умения
у учениците в началното училище
З
А

С
И
С
Т
Е
М
А
Т
А

ИТИ 1-4
Обучение по Информационни технологии
СИП, ЗИП
1. – 4. клас
Интегриране на информационни технологии в учебния процес в началното училище
Румяна Папанчева
Красимира Димитрова
Искра Пеева
Яна Маврова
Автори
Софтуер
Димитър Христов
Художници
Биляна Караманолева
Христо Христов
Графичен дизайн
Ясена Христова
Издател
Издателство "Изкуства"
ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСВАНИЯ
Компютърна система
Информация и информационни дейности
Информационна култура
Електронна комуникация
Ядра
ПРОЕКТЕН ПОДХОД
1 клас
2 клас
3 клас
4 клас
Галерия "Коледа"
Животинска азбука
Галерия сезони
Галерия "Великден"
Проектна работа във втори клас
Морско дъно
Коледа в звук и картини
Лексикон
Весел зоопарк
Пролетен карнавал

Боклук фиеста

Красотата на природата

Зимни игри. Зимни празници и обичаи

Фермата на чичо Данчо

Гласът на животните

Пролетна фото-история

Птиците със странни имена

В мрежата за Кирил и Методий
Свойства на веществата
На рожден ден
Най-най
Красотата на сезоните
Сезоните в гатанки и картини
Е-пътеводител
Е-атлас по зоология
МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ
Математика
Български език и литература
Изобразително изкуство
Човекът и природата
Човекът и обществото
Музика
АЛГОРИТМИЧНО И ТВОРЧЕСКО МИСЛЕНЕ
ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

Учениците могат:

Да работят с графичен редактор. Създават самостоятелни графични проекти с програмата Paint като използват разнообразни инструменти и възможности на средата.

• Да работят с текст. Имат формирани умения за текстообработка с програмата Microsoft Office Word.
Да работят със звукова информация. Могат да възпроизвеждат звук. Учениците могат да правят запис на звук, като работят с програмата Sound Recorder, както и с вградените инструменти за запис на звук в други компютърни програми – PowerPoint, Movie Maker.
• Да работят с видео информация.
Могат да създават мултимедийни презентации. Имат базови умения за работа с програмата Microsoft Office PowerPoint.
• Могат да създават фото-истории от снимки във видео-формат. Имат умения за работа с програмата Movie Maker.
Могат да редактират видео информация. Учениците умеят да работят с видео-файлове с програмата Movie Maker.
• Могат да създават анимирани изображения. Учениците формират знания за кадър и анимиран образ и създават собствени анимирани изображения с програмата Photo Scape.
Могат да работят в Интернет. Учениците имат знания и умения за широк набор от интернет услуги. Имат формирани знания за култура на поведение в мрежата, както и за правила за безопасна работа в Интернет.

Използвани софтуерни продукти
Paint
Microsoft Office Word
Microsoft Office PowerPoint
Movie Maker
Photo Scape
Media Player
Sound Recorder
Windows Explorer
Internet Explorer

СЪДЪРЖАНИЕ НА СИСТЕМАТА ИТИ 1-4
Учебник за ученика
Софтуерен пакет ИТИ с учебни ресурси за индивидуална работа от ученика с едногодишен лиценз за работа
Методически указания за учителя/родителя
Разработени мултимедийни презентации в помощ на учителя/родителя за онагледяване на нови знания, алгоритми, понятия
Интернет сайт http://iti.izkustva.net/ с уеб-базирани учебни ресурси
В трети и четвърти клас за учениците е разработен електронен учебник с инструкции към включените упражнения и онагледяване на отделни стъпки за тяхното реализиране чрез алгоритми в текстови и видео-формат.

ЯДРО "КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА"

Има обща представа за основните части на компютърна система, периферни устройства и различни носители на информация.

Спазва основни правила за работа с компютър, периферни устройства и носители на информация.

Различава апаратна част от програмно осигуряване на компютър.

Проявява положителна емоционална нагласа за използване на компютър.

Реагира по подходящ начин на извежданите съобщения при работа с компютърна система.
ЯДРО "ИНФОРМАЦИОЯ И ИНФОРМАИОННИ ДЕЙНОСТИ"

Създава, обработва и съхранява графична, текстова и мултимедийна информация.

Има начална представа за информационните дейности – търсене, събиране, съхранение, обработка и разпространение на информация.

Ориентира се в различни видове информация и информационни източници.

Познава основни възможности на компютърни програми при работа с графика, текст и мултимедийна информация.

Има начални умения за използване на приложен софтуер.

Има начални умения за използване на приложен софтуер.
ЯДРО "ИНФОРМАЦИОННА КУЛТУРА"

Описва опита си от работата с компютър като използва подходяща българска терминология

Спазва правилата за безопасна работа с компютър и компютърна мрежа.

Full transcript