Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Subvention algemeen

No description
by

Jitske Bosgoed

on 16 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Subvention algemeen

ALGEMEEN SUBSIDIES PROJECTEN OVER SUBVENTION 1998
32 medewerkers
4 vestigingen
8 speerpunten MILL GOUDA ENSCHEDE OMMEN SPEERPUNTEN Bouw- & Investerings-
projecten Wonen, Welzijn & Zorg Lokale Overheid Duurzame Energie Agrarische Investeringsprojecten Onderwijs- &
Arbeidsmarkt Innovatie Plattelandsontwikkeling &
Toerisme ACTUEEL Innovatieve uienverwerkingslijn COOP supermarkt Nieuwehorne Verduurzaming LED-verlichting
Warmteterugwinning
Warmtepompen Nieuwe Innovatieboerderij
Klein Hierden Stal van de toekomst Duurzaam Ondernemen Keurmerken REFERENTIES iClean Carwash Brunssum De besparing wordt bereikt door een uitgebreid pakket aan maatregelen:
Tot 95% waterrecyclinginstallatie door biologische waterreiniging.
204 zonnepanelen voor de opwekking van elektriciteit.
Gebruik van bronwater i.p.v. leidingwater voor spoeling.
Warmtepomp voor verwarming en koeling.
Gebruik van regenwater voor het wasproces.
Energiezuinige elektromotoren voor de wasstraat en een stofzuigerinstallatie.
Energiezuinige pompen.
Gescheiden afvalinzameling.
Keten gecertificeerd FSC/PEFC hout.
Hergebruik van warm waswater uit de self-wash boxen.
Gebruik van gecertificeerde biologisch afbreekbare wasmiddelen. http://bit.ly/RkPM52 http://bit.ly/O8v65N http://bit.ly/O8v65N http://bit.ly/SypLqg ALGEMEEN Bouw- & Investerings-
projecten Innovatie Duurzame Energie Agrarische Investeringsprojecten Plattelandsontwikkeling & Toerisme Wonen, Welzijn & Zorg Onderwijs- & Arbeidsmarkt Informatie subsidies EIA
Binnen 3 maanden na opdrachtverstrekking
Extra aftrekpost van 41,5%
Specifiek omschreven bedrijfsmiddelen
Generiek omschreven bedrijfsmiddel


MIA/Vamil
Binnen 3 maanden na opdrachtbevestiging
Afhankelijk prioriteit ook Vamil
Een aftrekpost van 13,5%, 27% of 36% Voorwaarden Informatie subsidies Open-eind regelingen
Als aan de voorwaarden wordt voldaan, ontvangst subsidie
Gesloten regelingen
Aanvragen binnen een bepaalde periode met een vastgesteld budget
(wie het eerst komt, het eerst maalt)
Tender-regelingen Aanvragen worden gerangschikt en de beste projecten ontvangen subsidie (competitie) Indeling 2 Soorten Subsidies Informatie subsidies Geldelijke subsidies
Fiscale subsidies
Extra investeringsaftrek
Vermindering loonbelasting
Innovatiebox
BTW-verlaging Indeling 1 Soorten subsidies Informatie subsidies Het realiseren van overheidsbeleid:

Energiebesparing en duurzame energieopwekking
Verbeteren milieu
Stimuleren innovatie
Versterken economie
Verbeteren sociale cohesie
Verbeteren dierenwelzijn Doel subsidies Informatie subsidies Voorwaarden WBSO
Fiscale subsidie loonkosten
Over eerste € 110.000 S&O-loon 42% afdrachtsvermindering
Over resterende S&O-loonsom 14% afdrachtsvermindering


RDA
Fiscale subsidie materiaal- & investeringskosten
Investering in een R&D bedrijfsmiddel extra aftrekpost 40%
Investering in materiaalkosten voor prototypes extra aftrekpost van 40%
WBSO-aanvraag verplicht Informatie subsidies Energie Investerings Aftrek (EIA)
Milieu Investerings Aftrek (MIA/Vamil)
WBSO
RDA Belangrijke subsidieregelingen Duurzaam bouwen
Energiezuinige investeringen
Milieuvriendelijke investeringen
Arbeidsvriendelijk investeren
Vestigings- en uitbreidingsprojecten Bouw- & Investeringsprojecten 1. Soorten projecten Bouw- & Investeringsprojecten Stel maatregelen voor twee labelstappen zijn:

Vervangen traditionele verlichting in Energie-efficiënte verlichting (HF, daglichtafhankelijk en aanwezigheidsschakeling)
Vervangen enkel glas in HR++-glas
Toepassen warmtewiel
Vervanging oude ketel, plaatsen HR ketel

Totale kosten hiervoor bedragen € 1.000.000

Extra aftrekpost van 41,5% = € 415.000
Netto fiscaal voordeel (BV): € 415.000 * 25% = € 103.750 Rekenvoorbeeld labelstappen: Verder kijken naar:
Labelstappen
Keurmerken
Monumenten 4. Inrichting Bouw- & Investeringsprojecten Keukenapparatuur
Machines
Interne transportmiddelen
Externe transportmiddelen
Etcetera Bouw- & Investeringsprojecten 2. E-gedeelte Energie-efficiënte verlichting (RENOVATIE)
Besparingssysteem
verlichting – detectie / daglicht
LED (nood)verlichting
LED gevelreclame
LED buitenverlichting

3. W-gedeelte
Warmtepomp (COP >=4,0) + vloerverwarming
WTW-systeem ventilatielucht
Energiezuinige koel- of vriesinstallatie Bouw- & Investeringsprojecten 1. Bouwkundige mogelijkheden Isolatie bij koel- of vriesruimten (NIEUW)
Extra isolatie (R + 1,5) (RENOVATIE)
HR-glas U-waarde 0,7 (NIEUW)
HR-glas U-waarde 1,2 (RENOVATIE)
Daglichttoetreding
Sedum dak en gevelbegroeiing
Infiltratie van hemelwater
Hergebruik van hemelwater Bouw- & Investeringsprojecten De bouwwaarde van een nieuw kantoorgebouw is € 2.400.000
De geschatte WOZ-waarde is € 2.000.000

Het gebouw bezit een GPR score van 8. Het is dan mogelijk om via de MIA regeling een percentage van de totale bouwkosten als extra aftrekpost te creëren.

26% van € 2,4 miljoen is een extra aftrekpost van € 624.000

Daarnaast kan via de Vamil regeling 75% van de bouwwaarde vrij worden afgeschreven in plaats van WOZ-waarde.

75% van € 2.400.000 = € 1.800.000 Rekenvoorbeeld GPR: Voorbeeldproject Bouw- & Investeringsprojecten 2. Kansen Een bedrijf wil het bedrijfspand uitbreiden en het bestaande pand gaan renoveren. Dit zal op zijn vastgoed BV gebeuren en de ondernemer zal
het minimaal 5 jaar op de bedrijfsbalans activeren. Het bedrijf is een groothandel in levensmiddelen en heeft duurzaamheid hoog in het vaandel.

Bepalen bouwkundige mogelijkheden
Bepalen E - mogelijkheden
Bepalen W - mogelijkheden
Bepalen mogelijkheden inrichting Innovatie Ontwikkeling vetarme kaas
Milieuvriendelijke coating bloembollen
Ontwikkeling dieselelektrisch aangedreven binnenvaartschip
Technisch onderzoek procesoptimalisatie ijsfabriek
Ontwikkeling duurzame en rendabele eiwitteelt met lupinen Voorbeeldprojecten 1. Soorten projecten Innovatie
Product- en procesontwikkeling
Software- en programmatuurontwikkeling
Technisch (wetenschappelijk) onderzoek
Energie- en milieu-innovaties
Technologische innovatieve (internationale) samenwerkingsprojecten Verder kijken naar:
Provinciale regelingen
Specifieke marktsegment regelingen
Regelingen topsectoren 2. Kansen Innovatie
Haalbaarheidsonderzoek
Benodigde tijd voor ontwikkeling (WBSO)
Investering in materiaal & machines (RDA)
Krediet benodigd voor ontwikkeling?
Innovatiebox Zonne-energie project kantoor Ommen
Verbruik kantoor 57.000 kWh
Verwachte jaaropbrengst 10.030 kWh
Installatie van 11,75 kWp
Investering is € 2,- per Wp, totaalinvestering is € 23.500,-
Terugverdientijd 6 jaar
Gebruikte regelingen: SDE & EIA PV panelen kantoor Ommen Zonne-energie projecten
Woningcorporaties
Agrarisch
Bedrijven Zonne-energie
PV panelen Windprojecten Windenergie Duurzame Energie Agrarische biomassavergisting Verder kijken naar:
EIA
Provinciale regelingen
Regelingen topsectoren (Energie) 2. Kansen Duurzame Energie Actueel
Budget in fase 1 al overtekend! Duurzame Energie Subsidie voor productie van duurzame elektriciteit, gas en warmte
Productiesubsidie gedurende 15 jaar
Categorieën:
Wind
Biomassa
Waterkracht
Afvalverbranding
Rioolwaterzuivering en stortgas
Vrije categorie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 1. Soorten projecten Bio energie
Biomassavergisting installaties
Vergassing / pyrolyse
Biobrandstoffen
Zonne-energie
Windenergie
Warmtekrachtkoppelingen (WKK’s)
Duurzame (rest)warmte en koude
Aardwarmte en geothermie Duurzame Energie 1. Soorten projecten Nieuwbouw stallen
Renovatie stallen
Duurzame landbouw
Biologische landbouw
Energiebesparing
Innovatie
Duurzame energie
Plattelandsontwikkeling Agrarische Investerings- projecten Agrarische Investerings- projecten LNV subsidieopenstellingen:

Jonge landbouwers
Integraal Duurzame Stallen
Praktijknetwerken
Subsidie voor energiebesparing in de glastuinbouw Agrarische Investerings- projecten Fiscale subsidie duurzame stallen:
Per 1 januari 2007 introductie Maatlat Duurzame Veehouderij Puntensysteem, bovenwettelijke eisen voor dierenwelzijn en ammoniak
Gericht op beste 30% van de markt
27% MIA en Vamil 75% 2. Kansen Verder kijken naar:
Provinciale stimuleringsregelingen Plattelandsontwikkeling & Toerisme Wachten op nieuw programma 2014 - 2020
EFRO
POP
LEADER 2. Kansen 1. Soorten projecten Vernieuwende (investerings)plannen in het landelijk gebied
Verbreding van agrariërs met een niet-agrarische neventak
Economisch vitaal platteland
Leefbaar platteland
Plattelandstoerisme
Landschap met kwaliteit
Recreatief aantrekkelijk Nederland
Reconstructie zandgebieden Plattelandsontwikkeling & Toerisme Verder kijken naar:
Fondsen Wonen, Welzijn & Zorg EIA
Landelijke- en Provinciale regelingen voor grootschalige duurzaamheidsprojecten 2. Kansen 1. Soorten projecten Leefbaarheid in de wijk
Energiebesparing in de woningbouw
Kleinschalige woonvormen
Gemeenschapsaccomodaties
Klimaatneutraal bouwen en renoveren
Zelfstandig wonen in dorp of wijk
Domoticavoorzieningen Wonen, Welzijn & Zorg Onderwijs & Arbeidsmarkt Verder kijken naar:
ESF actie E
WGA/WVA 2. Kansen 1. Soorten projecten Onderwijsontwikkeling
Onderwijsinnovaties
Vernieuwen en verbeteren van praktijkleren
Stimuleren ondernemerschap
Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt
(Arbeids)scholing Onderwijs & Arbeidsmarkt Energielabels Unipro Theo Pouw Upgrade thermische reiniger Eemshaven Biobrandstoffen
en groen gas uit afval http://bit.ly/Ojyfdn Hoe werken wij? "no cure, no pay"
Uurtarief
Vast bedrag
Full transcript