Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ayudo

No description
by

Sharina Heesen

on 16 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ayudo

inhoud
Voorstellen
Het onderzoek
De enquête
Het vooronderzoek
De overallvisie
De combinatie van werkwijzen
Aanbevelingen en inbreng
Combinatie van werkwijzen
Cognitieve gedragsbenadering
Competentiegerichte benadering
Gentle Teaching
Voorstellen
Het onderzoek
Samenwerken met Ayudo
Totstandkoming onderzoeksonderwerp


Enquête
Was bedoeld als vooronderzoek

Met name gebruikt voor visie en werkwijzen

Combinatie met literatuuronderzoekOverallvisie
Doelgroep omschrijving

Visie op hulpverlenen aan deze doelgroep

Aanpak volgens deze visie

Methodiekdoelen
Onderzoek Ayudo
Thank you!
Probleemstelling
Eis van school

Idee geen probleem vanuit jullie omtrent de manier van werken.

Methodiek

Verschillend werken vs. methodisch werken
maatwerk
verantwoording
effectiever
efficiënter
richtinggevend geen receptuur

Hoofdvraag
Op welke manier kunnen de medewerkers van Ayudo de cliënten op methodische wijze begeleiden, zodat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren.


Deelvragen
1. Hoe geven de medewerkers van Ayudo op dit moment hun werkzaamheden vorm?

2. Met welke factoren moet men rekening houden bij methodiekontwikkeling?

3. Welke werkwijze sluiten mogelijk aan bij Ayudo?
Met als doel:
kennis van verschillende werkwijze te verzamelen die passend en relevant zijn bij de doelgroep en Ayudo, om zo handvatten te geven en een eenduidige werkwijze te stimuleren.
Het vooronderzoek
Doelgroep met lvb en deelidentiteit

Jonge, kleinschalige organisatie
de groei, variëteit, kaderen

Maatwerkvoorziening
participatie, pgb, concurrentie

Methodiekdoelen
De cliënt wordt ondersteund bij zowel de functionele als de emotionele identificatie, zodat de cliënt mogelijkheden heeft om te participeren en zich ook verbonden voelt.

Er wordt gewerkt aan een positief zelfbeeld, waarin de cliënt een goed beeld heeft van zijn mogelijkheden en kansen.

De cliënt krijgt meer inzicht in zijn emoties, leert deze te uiten en krijgt handvatten om adequaat te handelen.

Hoe ben ik tot deze combinatie gekomen.
Weinig tot geen literatuur over de specifieke doelgroep.
Aanbevelingen
De resultaten uit het rapport doornemen en bekritiseren, aanvullen, vraagtekens bij zetten en aanpassen.

Past de combinatie van de drie werkwijzen nog steeds?

Implementatieplan maken
Uitvoeren
Evalueren

Resultaat:
Ayudo werkt met een eigen concrete methodiek!

Full transcript