Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pagdating ng Moro sa Gubat

No description
by

Ayumi Suzuki

on 3 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pagdating ng Moro sa Gubat

saknong 69-84 Florante at Laura Panimula WAKAS Ilang saglit pagkatapos ng mga panaghoy ni Florante tungkol sa kanyang masaklap na nakaraan, na isinaad sa mga huling kabanata, mayroong isang bagong tauhang dumating sa kagubatan. Siya si Aladin, isang Morong Persyano. Si Aladin [ala'din] ay isang mandirigmang Morong Persyanong napadpad sa gubat dulot ng pagpapalayas ng kanyang amang Sultan Ali-Adab sa kanya mula sa Persya. Ang pagpapalayas na ito ay bunga ng kanyang pagmamahal kay Flerida. Patungkol Sa ikawalong saknong, nagsimula na ang mga pagpapahayag ni Aladin. Ibinanggit niyang kundi ang ama niyang Sultan Ali-Adab ang umagaw kay Flerida, marahil, pinatay niya na ito gamit ang kanyang sibat sa ilalim ng lubha niyang galit, na kanyang inihambing sa matinding galit ng mga diyos at diyosa ng mitolohiyang Griyego at Romano si Marte, Romanong diyos ng digmaan, at ang mga Puryas, mga Griyegong diyosang namamalagi sa impiyerno. Isinisisi niya ang panlililong itong ginawa mismo ng kanyang sariling ama sa pag-ibig na, ayon kay Aladin, hahamakin at ipagmamasamaan ang lahat, pati ang mga dakila, upang masunod lamang. Pagpapahayag Salamat sa pakikinig Ü Kabanata VII : Pagdating ng Moro sa Gubat Saknong 69 Nagkatong siyang pagdating sa gubat
ng isang gererong bayani ang tikas,
putong na turbante ay kalingas-lingas
pananamit Moro sa Persyang siyudad. Persiya (Persia) Isang kaharian sa Asya na nasa pamumuno ng mga muslim Saknong 70 Pinigil ang lakad at nagtanaw-tanaw,
anaki'y ninita ng pagpapahingahan;
'di kaginsa-ginsa'y ipinagtapunan
ang pika't adarga't nagdaop ng kamay. Pika/Pica
(Spear) Sibat Adarga ( Sheild ) Panangga Saka tumingala't mata'y itinirik
sa bubong na kahoy na takip sa langit;
estatuwa manding nakatayo't umid,
ang buntung-hininga niya'y walang patid. Saknong 71 Nang magdamdam-ngawit sa pagayong anyo,
sa puno ng isang kahoy ay umupo;
nagwikang, "O palad!", sabay ang pagtulo
sa mata ng luhang anaki'y palaso. Saknong 72 Ulo'y ipinatong sa kaliwang kamay
at saka tinutop ang noo sa kanan;
anaki'y mayroong gunamgunam —
isang mahalagang nalimutang bagay. Saknong 73 Malao'y humilig, nagwalang-bahala,
'di rin kumakati ang bati ng luha;
sa madlang himutok ay kasalamuha
ang wikang: "Flerida'y tapos na ang tuwa!" Saknong 74 Mga ginawa
ni Aladin Noon nakarating na si Aladin sa kagubatan, bigla siyang tumigil at nagtanaw-tanaw, parang ng sa pagpapahinga, nagtapon ng kanyang mga kagamitang pandigma, at nagdaop ng mga kamay upang isipin ang kanyang sawing buhay habang nakatingala sa kalangitan nang di-gumagalaw, kagaya ng isang estatuwa, at walang tigil ang pagbuntung-hininga. Matapos ang lahat ng iyon, nagsimula na ang mahabang pagsasalaysay ni Aladin ng kanyang mga isinasaisip na parang sinagot ng mga panaghoy ni Floranteng nakagapos sa kabilang bahagi ng gubat. Nang nangalay na si Aladin sa kanyang posisyon, umupo na siya sa isang kahoy, at napaluha, muli, dahil sa kanyang sawing buhay. Makailang posisyon ang kanyang naisagawa matapos iyon, lahat sumisigaw ng kanyang mga panaghoy ng hinagpis para dahil at para kay Flerida, ang kanyang minamahal, habang lumuluha. Ngunit sa huli, kanyang inihayag na hindi niya papahintulutan itong matuloy. Saknong 75 Sa balang sandali ay sinasabugan
yaong buong gubat ng maraming "Ay! Ay!"
na nakikitono sa huning mapanglaw
ng panggabing ibong doo'y nagtahanan. Panggabing Ibon (Night Ravens) Mga ibong karaniwa'y malalabo ang mata kung araw at aktibung palipad-lipad kung gabi. Saknong 76 Mapamaya-maya'y nagbaong nagulat,
tinangnan pika't sampu ng kalasag;
nalimbag sa mukha ang bangis ng Puryas
"'di ko itutulot!" ang ipinahayag. Puryas/Furias (Furies) mga Griyegong diyosang namamalagi sa
impyerno. Saknong 77 "At kung kay Flerida'y iba ang umagaw
at 'di ang ama kong dapat igalang,
hindi ko masasabi kung ang pikang tanga'y
bubuga ng libo't laksang kamatayan!" Saknong 78 "Bababa si Marte mula sa itaas,
at sa kailalima'y aahon ang Parkas;
buong galit nila ay ibubulalas,
yayakagin niring kamay kong marahas!" Marte (Mars) Diyos ng digmaan na anak ni Jupiter at ni Juno Parkas (Fates) Tatlo silang Diyosa ng kapalaran na kinabibilangan ni Clotho na humahabi ng sinulid ng kapalaran; ni Lachesis na nagdedesisyon sa kahihinatnan ng tao at si Atrospos na pumapatid sa sinulid ng buhay. Saknong 79 "Sa kukong lilo'y aking aagawin
ang kabiyak niyaring kaluluwang angkin;
liban kay ama, ang sino ma't alin
ay 'di igagalang ng tangang patalim." Saknong 80 "O pagsintang labis ng kapangyarihan,
sampung mag-aama'y iyong nasasaklaw;
'pag ikaw ang nasok sa puso ninuman,
hahamaki'ng lahat masunod ka lamang!" Saknong 81 "At yuyurakan na ang lalong dakila
bait, katuwira'y ipanganganyaya;
buong katungkula'y wawal-ing-bahala,
sampu ng hininga'y ipauubaya." Saknong 82 "Itong kinaratnan ng palad kong linsil,
salaming malinaw na sukat mahalin
ng makatatap, nang hindi sapitin
ang kahirapan kong 'di makayang bathin." Saknong 83 Sa mawika ito luha'y pinaagos,
pika'y isinaksak saka naghimutok;
nagkataon namang parang isinagot
ang buntung-hininga niyong nagagapos. Edited By: Mystie Aquino Suzuki
Full transcript