Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Thời kỳ 1945-1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển

No description
by

Hoài Sơn Nguyễn Đức

on 20 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Thời kỳ 1945-1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển

1. Giai đoạn 1945-1954: Vừa kháng chiến vừa kiến quốc
2. Giai đoạn 1945-1969:Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc,cách mạng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước
2.1. Trong giai đoạn 1945-1969 Tư tưởng Hồ Chí Minh có bước phát triển mới
Thời kỳ 1945-1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển và hoàn thiện
Nhóm Liên Minh
Nguyễn Đức Hoài Sơn
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Nguyễn Hữu Thường
Nguyễn Tiến Phát
Lê Hồng Phong
Nguyễn Thị Bé Tý
Trần Thị Kiều My
Hoàng Thị Xuân Thu
1. Giai đoạn 1945-1954
1.1. Giai đoạn 1945-1951: Vừa kháng chiến vừa kiến quốc,kháng chiến toàn dân toàn lực tự lực cách sinh
1.1.1. Tình hình trong nước
-Mọi lĩnh vực văn hóa,chính trị,xã hội điều phải bắt đầu lại từ đầu
-Ngân sách của chính phủ gần như trống rỗng
-Đối mặt cùng với giặc đói và giặc dốt
1.1.2. Bối cảnh lịch sử
-Ngày 23-9-1945 pháp quay lại xâm lược nước ta
-Miền Bắc hơn 20 vạn quân tưởng kéo vào nước ta
- Trên đất nước 6 vạn quân Nhật đang chờ giải giáp
Trước tình thế đó,Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua hiểm trở,tới bờ bến thắng lợi
1.1.3. Củng cố chính quyền non trẻ.
-Ngày 6-1-1946: tổ chức tổng tuyển cử trong cả nước
-Ngày 2-3-1946: Bác Hồ được bầu giữ chức chủ tịch chính phủ
-Tháng 5-1946: Thành lập hội liên hiệp quốc dân Việt Nam
-Tháng 11-1946: Quốc hội thông qua hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
1.1.5. Hiến Pháp
1.1.4. Về Đối Nội
Củng cố chính quyền non trẻ,đẩy lùi giặc đói,giặc dốt,khắc phục nạn tài chính thiếu hụt
1.1.4.1. Dẹp Giặc Đói
-Phát động phong trào nhường cơm sẽ áo
-Thực hiện tăng gia sản xuất
Kết quả:sau một năm đã chống được giặc đói
1.1.4.2 Dẹp Giặc Dốt
Ngày 8-9-1945 : thành lập Nha bình dân học vụ
==> sau một năm hoạt động ( 8/9/1945-8/9/1946) đã có 2.520.678 người thoát nạn mù chữ
1.1.4.3. Chính sách kinh tế-tài chính
Thiết kế nền kinh tế quốc dân làm cho dân giàu nước mạnh, Với nguyên tắc :
+ Tự do kinh doanh gia tăng sản xuất
+ Bảo vệ quyền lợi quốc gia
+ Điều hòa quyền lợi của tư sản và lao động,giữa địa chủ và nông dân
+ Khuyến kích giúp đỡ công nghiệp,thủ công nghiệp thương nghiệp và lâm nghiệp
1.1.6. Đối Ngoại
-Kiên trì nguyên tắc "bình đẳng ,tương trợ",thêm bạn bớt thù ,làm cho cách mạng không phải trực tiếp đối đầu với nhiều kẻ thù trong một lúc

-Đối với quân Tưởng thì thực hiện khẩu hiệu "Hoa Việt thân thiện"
1.1.6.1. Một số hiệp định được kí kết
-Ngày 28-2-1946: Hiệp ước Hoa- Pháp được ký kết
-Ngày 3-6-1946 : Ký hiệp ước sơ bộ với Pháp
-Ngày 14-9-1946: ký bản tạm ước thỏa thuận với Pháp
-Ngày 19-12-1946: với tư thế sẵn sàng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân pháp
1.2 Giai đoạn 1951-1954: Đại hội đại biểu lần thứ 2 của Đảng lãnh đạo đẩy mạnh đến cuộc kháng chiến thắng lợi
-Năm 1951 triệu tập đại hội đại biểu toàn quốc

-Ngày 3-11-1951 tuyên bố thành lập khối liên minh giữa 3 dân tộc anh em
1.2.1 Về Cương Lĩnh
-Tách ra khỏi Đảng Cộng Sản Đông Dương
-Thông qua báo cáo chính trị và tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của đảng
-Thông qua báo cáo bàn về cách mạng việt nam
-Thông qua tuyên ngôn,chính cương điều lệ mới của Đảng lao động Việt Nam
1.2.2. Chiến Dịch Điện Biên Phủ
-Cuối Năm 1953 Pháp lâm vào thế bị động trên chiến trường


-Tháng 3/1954 Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ
-Ngày 5/7/1954 chiến dịch thắng lợi
1.2.4. Yếu tố - ý nghĩa thắng lợi
Yếu tố:
-Là thắng lợi của sự lãnh đạo,sáng suốt của Đảng
-Là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh
-Kế tục và phát triển kinh nghiệm chống quân xâm lược lâu đời của ông cha ta
Ý nghĩa:
-Chấm dứt chiến tranh và đi lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc
-Cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới
-Là hậu phương cho miền Nam chiến đấu thống nhất đất nước
Ngày 21-7-1954 Hiệp định giơ-ne-vơ được ký kết, nội dung:
-Cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản
-Thực hiện ngừng bắn kết thúc chiến tranh
-Cấm đưa quân,nhân viên quân sự,vũ khí nước ngoài vào các nước Đông Dương
-Các nước Đông Dương không được tham gia liên minh quân sự và không được để nước ngoài đóng căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình
-Thành lập ủy ban quốc tế kiểm tra,giám sát việc thi hành hiệp định
1.2.3. Hiệp định Giơ-ne-vơ
1.2.5. kết luận
Thời kỳ từ 1945-1954 là thời điểm khó khăn của toàn dân tộc.Nhưng với sự cố gắng của toàn Đảng toàn dân,dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ đã đưa con thuyền cách mạng cập bến thắng lợi "Chiến dịch Điện Biên Phủ " là cột mốc chói lọi trong những trang sử hào hùng của nhân dân ta
-Đại hội đảng lao động Việt Nam lần thứ III,hợp vào tháng 9 năm 1960,người khẳng định " Đại hội này là đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà

-Tại đại hội người được bầu làm ban chấp hành trung ương Đảng
Ngày 2/9/1969 : Người đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
-Tư tưởng kết hợp kháng chiến với kiến quốc ,tiến hành kháng chiến kết hợp với xây dựng chế độ dân chủ nhân dân
-Tư tưởng chiến tranh nhân dân ,toàn diện,toàn diện lâu dài dựa vào sức mình là chính
-Xây dựng quyền làm chủ của nhân dân ,xây dựng nhà nước của dân,do dân,vì dân
-Một Đảng cầm quyền.

Ths: Trần Bá Hiệp
Full transcript