Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Coconut

No description
by

Paruploy Prapajit

on 24 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Coconut

การส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าว

การผลิตมะพร้าวของโลก ประเทศที่ผลิตมะพร้าว มากที่สุดทั้งพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตอยู่ในประเทศ อาเซียน คือ
“อินโดนีเซีย”
และ
“ฟิลิปฟินส์”
และหากรวมการผลิตของ
อินเดีย
ด้วยแล้ว สามารถเรียกว่า
สามประเทศหลัก (Big Three) ของมะพร้าวโลก คิดเป็น 80% ของการผลิตทั้งหมด


China
ชาวจีนโดยทั่วไปยังไม่มีการรับรู้ถึงการดื่มน้ำมะพร้าวสดแบบไทย

ชาวจีนยังคงเชื่อว่าน้ำมะพร้าวแท้จะต้องเป็นสีขุ่นคล้ายน้ำกะทิเจือจาง "หางกะทิ" ขายเป็นแบบพร้อมดื่ม มีทั้งแบบน้ำล้วน และแบบมีเนื้อผสม ราคา 20-60 บาท

ตามภัตตาคารก็มีขายเป็นเหยือก นิยมดื่มกันอุ่นๆ ในช่วงอากาศหนาว

น้ำมะพร้าวใส ๆที่คนไทยดื่มกันในเมืองจีนไม่มีขาย เพราะไม่เป็นที่นิยม นอกจากขายมะพร้าวสดเป็นลูก ๆ ซึ่งมีขายไม่มากนัก และมีเฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้น

เหตุผลที่ควรเจาะตลาดจีน
มะพร้าวน้ำหอมของไทยก็เป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก นักท่องเที่ยวที่เคยไปเที่ยวประเทศไทย จะรู้จัก ถึงความหอมหวานเป็นอย่างดี

เป็นผลไม้ที่มีผู้นำเข้ามายังตลาดจีนน้อยเมื่อเทียบกับผลไม้ประเภทอื่น ๆ เช่น ทุเรียน ลำไย มังคุด เป็นต้น

สินค้าไทยเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน คนจีนถือเป็นสินค้าระดับไฮเอนด์ มีคุณภาพ

คนจีนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น โดยมองว่าน้ำมะพร้าวเป็นเครื่องดื่มจากธรรมชาติ มีประโยชน์ทางโภชนาการที่จำเป็นต่อร่างกาย
กลุ่มเป้าหมาย
ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวในสหรัฐฯ แยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มผู้บริโภคที่รับประทานเพื่อสุขภาพ
(Health Conscious Consumer)


กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่มของสหรัฐฯ มีความต้องการผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว เพื่อนำไปเป็น วัตถุดิบในการผลิตสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม
ซึ่งเป็น ผลก่อให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวในรูปแบบต่างๆ เช่น น้ำมันมะพร้าว กะทิน้ำ มะพร้าวสด แป้งมะพร้าว และ เนื้อมะพร้าวแห้ง เพิ่มขึ้นในตลาด สหรัฐฯCoconut
อเมริกา
ดราม่าภาพนักท่องเที่ยวจีน
ดูดน้ำกะทิกล่อง
โอกาสทางการค้า
ผลิตหางกะทิใส่กล่องหรือกระป๋องเพื่อเป็นเครื่องดื่มส่งขายในจีน

ผลิตหางกะทิใส่กล่องหรือกระป๋องไว้ รองรับนักท่องเที่ยวจีนในเมืองไทยปีละ 10 ล้านคน (1ต่อ7 ของประชากรไทย)
เมืองที่น่าสนใจทำการตลาด
เมืองเซินเจิ้น
เซี่ยงไฮ้
ไห่หนาน
เสฉวน

เนื่องจาก
1) พลเมืองมีกำลังซื้อค่อนข้างมาก และมีรูปแบบการ ใช้ชีวิตที่ชอบลิ้มลอง
ยินดีจับจ่ายสินค้านำเข้า ตลอดจนสินค้าราคาแพง

2) เป็นเมืองท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ
พักอาศัยอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะเซินเจิ้น ซึ่งอยู่ติด กับฮ่องกง และไห่หนานซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก รัฐบาลกลางให้เป็น “เกาะแห่งการท่องเที่ยวนานาชาติ” ผู้บริโภคส่วนใหญ่รับรู้เกี่ยวกับประเทศไทย โดยเฉพาะ อาหารและผลไม้ไทยเป็นอย่างดี
ตลาดน้ำมะพร้าวในจีน
น้ำมะพร้าวที่ตำหน่ายในตลาดจีนมกว่า 30 ชนิด และ 20 ยี่ห้อ แสดงให้เห็นว่าตลาดจีนมีความ ต้องการเป็นปริมาณมาก

ผลิตในปะเทศเพียง 10% โดย 90% เป็นการ นำเข้าจากต่างประเทศ

อุตสาหกรรมการผลิตน้ำมะพร้าวที่สำคัญ ในจีน ได้แก่ มณฑลไหหลำ กวางตุ้ง ฝูเจี้ยน กวางสี และยูนนาน

ราคาอยู่ในระดับไม่เกิน 60 บาท เป็นราคาใน ระดับกลาง-สูง ที่คนชั้นกลางรับได้

รัฐบาลจีนเร่งกระชับความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีบริเวณเชื่อมโยงกับเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมทางทะเล ศต.21 ทำให้การ ขนส่งระหว่างประเทศสะดวกมากขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย
วัยทำงาน
นักศึกษา
นักกีฬา
ผู้ที่เกิดหลังปี 1990 ผู้หญิงวัยรุ่นและวัยทำงานที่มี รายได้สูงในเมืองเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลัก

เนื่องจากคนรุ่นใหม่มีการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ และยอม ลงทุนในสินค้าเพื่อสุขภาพที่ราคาไม่แพงจนเกินไป
กลุ่มเป้าหมายของสินค้าน้ำมะพร้าวจึงได้แก่
สหรัฐฯ นำเข้าผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว จากประเทศไทย ในช่วงมกราคม-พฤศจิกายน 2553 เป็นมูลค่าประมาณ 79 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23

มีสินค้าสำคัญได้แก่ ผลมะพร้าวสด น้ำมะพร้าว กะทิ และ เนื้อมะพร้าวแห้ง/แช่แข็ง

สินค้าผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวของไทยครองตลาดสหรัฐฯ กว่าร้อยละ 65 คู่แข่งที่สำคัญได้แก่ กลุ่มประเทศแคริบเบียน กลุ่มประเทศอเมริกากลาง และ เวียดนามสาเหตุของความนิยมมะพร้าว
ในสหรัฐฯ
การหลั่งไหลของกลุ่มชาวเอเซียเข้ามาอาศัยในสหรัฐฯ

นักโภชนาการสหรัฐฯ ได้ศึกษาและวิจัยมะพร้าว และพบว่า ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวมีคุณประโยชน์ทาง โภชนาการ (Nutrition) ต่อร่างกายหลายประการ

- น้ำมันมะพร้าวช่วยลดระดับไขมันรักษาระดับ
น้ำตาล ในเส้นเลือด และเพิ่มการเผาผลาญ
พลังงานของร่างกาย
- ช่วยลดน้ำหนัก
- ลดคลอเรสเตอร์รัล
- ลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ
- ช่วยระบบการย่อยและขับถ่าย
- ลดความเหี่ยวย่นของผิวพรรณวงการอาหารเพื่อสุขภาพของสหรัฐฯ ได้แนะนำ
ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวที่ได้รับความนิยมในตลาด
สหรัฐฯ ปัจจุบัน มี 6 ชนิด ได้แก่

- น้ำมันมะพร้าว (Coconut Oil)
- กะทิ (Coconut Milk)
- น้ำมะพร้าวสด (Coconut Water)
- แป้งมะพร้าว (Coconut Flour)
- เนื้อมะพร้าวแห้งเกล็ด (Dried Coconut Chips)
- เนื้อมะพร้าวขูด (Desiccated Coconut)
ความนิยมในตลาดสหรัฐฯ
คุณสมบัติสำคัญของน้ำมันมะพร้าว คือ
มีอายุ การใช้นาน
(Longer Shelf Life) นานกว่า น้ำมันบางชนิด เช่น น้ำมันพืช น้ำมันข้าวโพด หรือ น้ำมันหมู

น้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันที่ใช้ได้เอนกประสงค์
(
Multi Purpose) ในการปรุงอาหารและ อบอาหาร และใช้ได้ดีกับการทำผักดอง และการทำเนื้อย่าง

ในปัจจุบัน ผู้บริโภคสหรัฐฯ
กลุ่มบริโภคอาหารอินทรีย์ และธรรมชาติ
หันมานิยมใช้น้ำมันมะพร้าวแทน น้ำมันพืชหรือน้ำมันจากสัตว์มากขึ้นเป็นลำดับ

น้ำมันมะพร้าวเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งที่ผู้บริโภค
สหรัฐฯ เรียก คือ
เนยมะพร้าว
(Coconut Butter)


น้ำมันมะพร้าว
(Coconut Oil)

ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำแกง หรือ ปรุงอาหารต่างๆ

ใช้แทนนมเติมกับซีเรียลเป็นอาหารเช้า

ใช้เป็นส่วนผสมในการทำเครื่องดื่ม

ใช้เป็นส่วนผสมในการทำขนมแป้งอบ

ปัจจุบัน กะทิที่กล่าวถึง วางตาม ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในสหรัฐฯ เช่น
Whole Foods และเป็นสินค้าที่นำเข้า จากประเทศไทย

กะทิ
(Coconut Milk/Cream)
นิยมน้ำมะพร้าวสดจากธรรมชาติไม่ปรุงแต่งรส หรือ เติมน้ำตาลเข้าไป

คุณค่าของน้ำมะพร้าวสด คือ
ไม่มีน้ำตาล ไม่มีแคลอรี่ ไม่มีไขมัน และมีโปตัสเซียมสูง ซึ่งเหมาะสมสำหรับเป็น เครื่องดื่มหลังออกกำลังกาย

น้ำมะพร้าวสดจากประเทศ
บราซิลครองสัดส่วนตลาด สหรัฐฯ ประมาณร้อยละ 70
น้ำมะพร้าวสดของไทยเพิ่ง เริ่มเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดในช่วงปี 2551 เป็นต้นมา

น้ำมะพร้าวสด
(Coconut Water)


คุณสมบัติที่สำคัญของแป้งมะพร้าว คือ ไม่มีกลูเตน มีคาร์โบรไฮเดรตต่ำ และมีไฟเบอร์สูงที่สุดในมวลแป้ง
ทั้งหมด
จึงเป็นข้อดีของแป้งมะพร้าวที่เด่นกว่าแป้งทั่วไป

แป้งมะพร้าวเหมาะสมนำไปใช้ทำขนมแป้งอบชนิดต่างๆ
เช่น คุ๊กกี้ มัฟฟิน ขนมปังเค๊ก และ แพนเค็ก เป็นต้น

การบริโภคอาหารหรือของทานเล่นที่ทำด้วยแป้งมะพร้าว จะช่วยในด้านการรักษาระดับน้ำหนักที่เหมาะสมกับร่างกาย

ดังนั้น
กลุ่มผู้บริโภคที่ต้องระมัดระวังในเรื่องน้ำหนัก หรือร้านจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ จะหันมาใช้แป้ง
มะพร้าว ในการทำอาหารหรือ ขนมแป้งอบแป้งมะพร้าว
(Coconut flour)
แนววิถีการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชักนำให้ ผู้บริโภคสหรัฐฯ หันมาบริโภคอาหารซึ่งใช้ส่วนประกอบ และวัตถุดิบเป็นธรรมชาติ (Natural Ingredients)

ดังนั้น ผักและผลไม้แห้ง จึงเป็นสินค้าอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ได้รับ ความสนใจสูงจากผู้บริโภคที่รับประทาน เพื่อสุขภาพ
มะพร้าวแห้งเกล็ดจึงถูกนำมาผสมกับ ถั่วชนิดต่างๆ และผลไม้แห้งชนิดต่างๆ เป็นของทานเล่น เพื่อสุขภาพ (Healthy Snack Foods)


มะพร้าวแห้งเกล็ด
(Coconut Chips)
มะพร้าวขูดเป็นสินค้าที่มีจำหน่ายมานานแล้วใน ตลาดสหรัฐฯ แต่อยู่ในวงจำกัด

ด้วยคุณสมบัติที่
มีคุณค่าทางอาหารสูง
ดังนั้น ปัจจุบัน จึงมีการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น โรยหน้าขนมเค็ก คัปเค๊ก ผสมในสมู้ทตี้ หรือ ไอศกรีม โรยหน้าอาหารบางชนิด

ปัจจุบัน มะพร้าวขูดที่จำหน่ายในตลาดสหรัฐฯ มี2 แบบ คือ
- มะพร้าวขูดแช่แข็ง
- มะพร้าวขูดแห้งมะพร้าวขูด
(Desiccated Coconut)
ประกอบด้วยมะพร้าวทำให้แห้ง มะพร้าวน้ำหอม และ
มะพร้าวอื่นๆ รวมทุกประเภทของไทย มีมูลค่าส่งออก 2 หมื่นล้านบาท (ปี 2557)

น้ำกะทิสำเร็จรูปส่งออกมากที่สุด 50% หรือประมาณ 1 หมื่นล้านบาท
ตลาดหลักอยู่ที่สหรัฐฯ ได้แก่ น้ำกะทิกระป๋อง มะพร้าวอบกรอบ และน้ำมันมะพร้าว เป็นต้น

นอกจากตลาดสหรัฐฯ แล้ว ไทยส่งออกไปยังจีน ซึ่งขณะนี้ ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะมะพร้าวที่
ปอกเปลือก และส่งออกไปยังตลาดออสเตรเลียอีกด้วย
ตลาดส่งออกน้ำมะพร้าวของไทย
ปี 2557
ต้องควบคุมพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมที่ใช้ต้องเป็น
“พันธุ์ก้นจีบ”
และต้องเป็น
พันธุ์แท้

เมื่อเกษตรกร นำไปปลูกแล้วต้องไม่กลายพันธุ์ เพราะ
พันธุ์ก้นจีบเป็นพันธุ์หนึ่งเดียวของโลกที่ไม่มีประเทศใดมี
และ
มีจุดเด่นด้านรสชาติและคุณภาพที่ดีที่สุด
เมื่อเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันจาก ประเทศคู่แข่ง ที่มีรสชาติไม่หอมหวานและมี รสปร่า หรือรสชาติไม่คงที่
สิ่งที่พึงระวัง
โดย พฤพลอย ประภาจิตร์
Credit
www.posttoday.com/social/hot/379998

www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/interesting-facts/detail.php?SECTION_ID=518&ID=11311

www.ce.cn/cysc/sp/info (สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู)

www.ryt9.com/s/expd/1078297

http://blog.thaisumi.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81/

www.posttoday.com/aec/news/406522

Market and trade of coconut products, Romulo N. Arancon JR., Executive Director Asian and Pacific Coconut Community (Pdf)

แนวโน้มสินค้าอาหารในสหรัฐอเมริกา, สำนักงานส่งเสริมการ ค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก ,18 พฤษภาคม 2555
(Pdf)
.

Full transcript